Sessió plenària 3-6 febrer: prioritats

Prioritats de la setmana al Parlament Europeu.

 3 al 6 de febrer a Estrasburg

 

La lluita contra l’homofòbia a la UE

Debat dilluns, vot dimarts (Informe Lunacek)

L’informe demana un full de ruta de la UE contra l’homofòbia i la discriminació per raons d’orientació sexual i identitat de gènere.  La ponent és l’eurodiputada dels Verds Ulrike Lunacek. Tot i que l’informe es va adoptar amb còmoda majoria en el comitè de llibertats civils, el lobby conservador que va fer caure l’informe Estrela sobre drets sexuals i reproductius torna a actuar amb gran contundència contra aquest informe.

La proposta de Lunacek envia un fort missatge contra la discriminació per raons d’orientació sexual i demana a la Comissió Europea que posi sobre la taula una proposta legislativa que garanteix la igualtat de drets de persones LGBTI i lluiti contra l’homofòbia. L’Agència de Drets Fonamentals de la UE, ha indicat que al 2013, 47% de les persones LGBT a la UE han estat objecte de discriminació o assetjament i un 26% ha patit agressions o amenaces violentes degut a la seva orientació sexual o identitat de gènere.

 

Liquidació dels bancs en fallida. Unió Bancaria

Debat dimarts, vot dijous. (Informe Ferreira)

La Eurocambra debatrà i votarà sobre la nova legislació de la UE sobre resolució bancària. L’autoritat de resolució bancària i el fons per fer-ho són mesures crucials de la UE dins de la Unió Bancària i com resposta a la crisis financera. Els Verds creuen que l’objectiu general ha de ser limitar al socialització de pèrdues quan un banc fa fallida i eliminar els vincles entre deute públic dels estats membre i riscos privats dels bancs. Pels Verds, és inacceptable un tractat intergovernamental per crear el fons de resolució bancària, com es va discutir en el Consell. Els Verds volen que el poder de decisió el tingui la Comissió, amb plena responsabilitat davant el Parlament Europeu.

 

Canvi Climàtic i de la política energètica de la UE 2030

Debat dimarts, vot dimecres (Informe Delvaux / Szymanski)

El Parlament Europeu votarà sobre la seva posició davant la proposta de la Comissió del “paquet climàtic”, sobre la política energètica pel 2030 i la política contra el canvi climàtic. Els Verds estan satisfets dels objectius obligatoris pel 2030 en matèria de reducció dels gasos d’efecte hivernacle, les energies renovables i l’eficiència energètica  que van introduir els comitès responsables del Parlament Europeu responsable, davant una proposta tímida de la de la Comissió Europea. El grup creu que uns objectius ambiciosos i vinculants són essencials per a política real i eficaç contra el canvi climàtic i la política energètica.

 

Les xarxes intel·ligents i les energies renovables descentralitzades

Debat dilluns; vot dimarts (Informe Schroedter)

L’informe Schroedter (Verds, Alemanya) destaca els principals avantatges de les xarxes intel·ligents a nivell regional i local. L’informe posa en relleu el paper de les xarxes intel·ligents en termes de permetre un subministrament energètic flexible i descentralitzat, estable, segur i assequible, alhora contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.

 

Fer complir la legislació de la UE

Debat dilluns; vot dimarts (Informe Lichtenberger)

La ponent dels Verds d’Austria, Lichtenberger, presenta un informe que indica els problemes de l’aplicació i compliment de la legislació de la UE. L’informe posa de relleu algunes de les àrees problemàtiques, així com assenyalar els estats membres de la UE que es troben endarrerits a l’hora d’aplicar les lleis de la UE. També apunta als problemes persistents amb l’aplicació per la Comissió Europea, en particular la seva falta de voluntat per utilitzar el procediment d’infracció per garantir el dret de la UE es porta a terme d’una manera eficaç i oportuna.

 

Sancions contra l’ús d’informació privilegiada als mercats financers

Debat i vot dimarts (informe McCarthy )

L’informe busca completar la legislació de la UE per sancionar sobre els abusos de mercat i ús d’informació privilegiada (en resposta a l’escàndol LIBOR). La nova regulació i directiva afegeix sancions penals per manipulació d’índexs i ús d’informació privilegiada als mercats financers. Els Verds donen suport a la legislació final, en particular les disposicions per incloure a tots els derivats i garantir que la negligència també sigui sancionada.

 

Comerç internacional: contra el dumping ambiental i social

Debat dimarts, vot dimecres (Informe Fjellner)

El Parlament Europeu votarà sobre les mesures per impedir les importacions a la UE de productes procedents de països que practiquen “dúmping”. Els Verds proposen la inclusió de les normes socials i mediambientals en el mecanisme, i aquesta proposta ha estat adoptada pel comitè de comerç internacional.

 

Els drets dels passatgers aeris i compensacions

Debat dimecres, vot dijous  (informe de Bach)

Els eurodiputats i eurodiputades voten per tal d’actualitzar les normes de la UE sobre drets dels passatgers aeris, en particular pel que fa a la compensació per retards. El Tribunal Europeu de Justícia s’ha pronunciat dient que els passatgers han de tenir dret a una indemnització després de 3 hores de retard, però la proposta de la Comissió només preveure una compensació després de 5 hores de retard, els Verds demanen que es respecti la decisió del tribunal. El grup també vol restringir la definició de les línies aèries « circumstàncies extraordinàries » es poden utilitzar per evitar compensar i enfortir l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat.

 

 

Drets bàsics per als treballadors de temporada

Debat dimecres, vot dijous  (informe Moraes )

El Parlament vota sobre una legislació que busca protegir els treballadors i les treballadores temporals a la UE. Aquesta estableix els criteris per a l’entrada i estada, denegació, renovació i retirada dels permisos i drets  de treball. Els Verds donen suport al resultat final com un important primer pas cap a l’entrada regular i legal per a aquests treballadors, tot i no ser una regulació òptima. És important destacar que estableix el dret d’igualtat de tracte i possibles sancions aplicables als empresaris.

 

¿Avenços en l’Impost a les Transaccions Financeres?

Debat dimarts

El Parlament debatrà amb la Comissió i el Consell sobre els avenços en la aplicació de la taxa a les transaccions financeres, una iniciativa que el Parlament Europeu ja va respatller al juliol de 2013 i que s’ha d’aplicar via cooperació reforçada entre els 11 països de la UE que la han acceptat.

 

Els eurodiputats analitzen la situació a Síria i Egipte

Debat dimecres. Dijous vot.

La difícil situació a Síria malgrat l’inici de la conferència de pau, Ginebra 2, serà objecte de debat així com les pròximes eleccions presidencials a Egipte i el judici contra el president deposat Mohamed Morsi.

 

Reconeixement més ràpid de documents públics a Europa

Dimarts vot

El Parlament Europeu es pronunciarà sobre normes que han de simplificar els tràmits per demostrar l’autenticitat d’alguns documents públics en altres estats membres, com ara la partida de naixement o el certificat de matrimoni. A més, s’oferiran impresos estandarditzats multilingües com alternativa als formularis nacionals per reduir els costos de traducció.

 

El Parlament votarà una resolució que demana als Estats membre que ratifiquin el Tractat Internacional contra el Comerç d’Armes.

 

 

Font: Intervenció durant debat Llei avortament Espanya. Font: PE.