Plenari d’Estrasburg, març 2013: de què va?

L’Eurocambra fixa la seva posició sobre el pressupost de la UE per al 2014-2020 

Debat Dimarts; vot Dimecres.

Dimecres, 13 de març, votarem una resolució presentada pels 4 grups principals (PPE, S&D, ALDE, Verds/ALE) on es defineix el mandat del Parlament Europeu per negociar amb els governs dels Estats membres el marc financer plurianual (MFP, o MFF, segons sigles en anglès) 2014-2020. El Parlament Europeu té poder de veto sobre el pressupost de la UE.

Els Verds hem reiterat que l’acord del Consell Europeu sobre el MFP és un mal acord per a la UE, no només perquè es redueix un pressupost que podria realitzar polítiques de reactivació econòmica, creixement i creació d’ocupació, sinó també perquè es retalla justament allà on calia invertir: en investigació, en programes socials com l’Erasmus, en inversió. Els Verds creuen que el PE s’ha de mantenir ferm i no acceptar un MFP.

L’Eurocambra també s’ha de pronunciar dimecres sobre el pressupost de 2014, que de fet seria el primer del nou marc financer plurianual, per la qual cosa ambdós vots estan relacionats.

Reforma de la Política Agrària Comuna (PAC)

Debat: Dimarts; Vot: Dimecres

Els Verds volem

  • Una PAC justa i solidària: limitar les subvencions a 100.000 euros per agricultor per any, redistribuir
  • Una PAC verda: regles clares per rotació de cultius, respecte al medi ambient, us sostenible de l’aigua, respecte a les directives de aigua i pesticides.
  • Una PAC globalment responsable : eliminar els incentius per tal que les asseguradores de risc entrin al mercat alimentari i especulin. Prohibir la subvencions a l’exportació.

Actualment, en tots els Estats membres, només alguns productors agroindustrials (el 0,12% del total), majoritàriament grans empreses, reben més de 300.000 euros l’any, principalment per augmentar la seva competitivitat i fomentar el seu creixement. La proposta de la Comissió és establir el límit de subvenció a 300.000 euros, per estalviar només 1.450.000.000 d’euros. ICV i els verds proposem establir un límit de 100.000 euros l’any per a cada explotació agrícola. Aquesta mesura només afectaria al 3,5% dels agricultors però permetria redistribuir 7.000.000.000 d’euros entre els Estats membres i els agricultors. Aquests fons permetrien invertir en la promoció de l’agricultura sostenible, en oposició a l’agricultura tradicional, i ajudaria a crear ocupació a llarg termini en les economies rurals

A l’Estat espanyol: Només el 0,16% dels agricultors reben més de 300.000 euros anual en ajudes de la PAC (la Duquessa d’Alba entre aquests) . L’establiment del límit proposat per la Comissió permetria estalviar 112,4 milions d’euros. Però, la proposta dels Verds de posar el límit a 100.000 euros anual permetria estalviar 476 milions d’euros que es podrien redistribuir entre el 94,34% de petits i mitjans agricultors.

Votarem si la CE ha de poder, o no, control·lar els pressupostos nacionals

Vot dimarts.

El paquet legislatiu “Two-pack” modifica el ja existent 6-pack i és la consolidació del Fiscal Compact. Aquesta regulació afectarà als països de l’euro i permetrà a la Comissió Europea vetar els pressupostos dels països de l’eurozona (informe Elisa Ferreira, S&D) i que també reforçarà la supervisió econòmica i pressupostària dels Estats amb problemes financers greus (informe Jean-Paul Gauzès, PPE).

Els Verds van aconseguir introduir una esmena clau en l’informe Gauzès que introdueix l’auditoria del deute públic, la qual cosa permet pensar que l’abstenció és una possibilitat. Tanmateix, la meva postura en relació a l’informe Ferreira és molt més crítica, i no veig altra opció que votar-hi en contra. En donaré més detalls en apunts específics més endavant.

Dia Internacional de la Dona: el Parlament Europeu debat l’impacte de la crisi, la lluita contra els estereotips i la situació de les dones al nord d’Àfrica

Les mesures d’austeritat aprovades pels Estats membres en el context de la crisi econòmica suposen un risc per a la igualtat entre homes i dones, segons una de les tres resolucions elaborades amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que el ple debatrà dilluns i votarà dimarts. L’impacte de la crisi sobre les polítiques d’igualtat, la lluita contra els estereotips de gènere i la situació de les dones al nord d’Àfrica són els assumptes que tracten els textos.

Veure nota: http://iniciativa.cat/europa/news/43995

Debat sobre la propera cimera europea

Dimecres a les 9h00, l’eurocambra debatrà les prioritats del proper Consell Europeu, que se celebrarà els dies 14 i 15 de març a Brussel•les. El Semestre Europeu, l’aplicació dels programes de reforma per part dels governs i l’Estratègia 2020 marcaran l’agenda de la cimera.

Lluita contra el racisme i la xenofòbia

Debat i vot dimecres

El Parlament exigirà revisar les actuals lleis de la Unió Europea contra el racisme i la xenofòbia. A més, es demanarà als Estats membres que posin fi a cinc anys de bloqueig de la proposta de directiva contra la discriminació per religió, edat, discapacitat i orientació sexual, (informe Romeva) . La resolució dels Verds inclou esmenes concretes denunciant la situació a Catalunya, fent referència a un informe de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància:

“La CERI ha sido informado de que el líder del partido local del Partido Popular de Badalona, ciudad cercana a Barcelona, ha estado promoviendo un discurso durante los últimos años, acusando a los inmigrantes rumanos y gitanos de ser la causa de la criminalidad en la ciudad.”

“Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la invisibilidad del racismo y la discriminación racial en España, así como una pasividad   y la falta de voluntad para reconocer y tratar el problema a niveles inferiores de   Gobierno. El hecho de que no  haya datos disponibles relacionados con el racismo o racial   discriminación contribuye a la impresión de que no existe el racismo”

Normes europees per evitar el tripijoc de partits de futbol

Debat dijous, vot dijous.

Els eurodiputats debatrem i votarem dijous una resolució en què reclamem mesures per evitar el tripijoc de partits a les principals lligues de futbol europees. La comissió especial del Parlament Europeu sobre la delinqüència organitzada, la corrupció i el blanqueig de capitals presentarà un informe que advoca per tractar aquest problema des d’una òptica europea, que complementi les accions que ja estan duent a terme els governs nacionals.

Els eurodiputats analitzem amb Catherine Asthon la situació a Egipte, Corea del Nord, Ucraïna, Síria i Mali

El Parlament Europeu rebrem dimecres a la tarda a l’Alta Representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Catherine Ashton. Els diputats tractarem amb ella l’amenaça nuclear i els drets humans a Corea del Nord, així com la situació a Egipte, Síria, Ucraïna i Mali. El ple votarà dijous resolucions sobre Egipte i Corea del Nord.

No stress, nuclear test

Debat dilluns, vot dimecres.

Dos anys deprès de la catàstrofe de Fukushima, els i les eurodiputades debatem sobre les mesures que adoptarà la UE desprès d’haver realitzar les proves de estrès nuclear. Un tema clau és la revisió de la directiva sobre seguretat nuclear. De la mateixa manera, l’executiu de la UE haurà d’aclarir si pensa presentar noves propostes per reforçar el paper de les autoritats reguladores nacionals i la seva independència. Segons els Verds, les proves estan sent utilitzades per la indústria nuclear per a continuar com sempre i no tancar cap reactor nuclear.

La contaminació radioactiva de l’aigua potable. Informe Rivasi (Verds, Francia)

Vot dimarts.

L’Eurocambra haurà de donar la seva opinió sobre els projectes de normes de la UE sobre la contaminació radioactiva en l’aigua potable. Fonamentalment, l’informe demana un canvi de la base legal per assegurar que el Parlament Europeu té competències sobre aquestes normes tan importants per a la salut pública. L’informe també demana l’eliminació dels buits legals en el projecte de llei, incloent el monitoratge de la contaminació radioactiva feble i la distinció entre els origens de la contaminació radioactiva natural o generada per l’activitat humana. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0033&language=ES&mode=XML

 

Gassos d’efecte hivernacle i les regles de la UE

Debat dilluns 11, vot dimecres.

Els i les eurodiputades votarem importants regles sobre els gasos d’efecte hivernacle. Bas Eickhout (verd holandés) és el ponent de l’informe, on s’obliga als estats membre a informar anualment sobre la seva política de lluita contra el canvi climàtic i la seva evolució cap als compromisos de reducció d’emissions pel 2050. A més, s’adoptarà un important informe complementari (elaborat pel diputat socialista Arsenis) sobre la regulació de les emissions provinents de l’ús de la terra i els boscos. Els Verds donem suport a la política de comptabilitzar les emissions de les terres agrícoles però lamentem que no s’hagin inclòs els aiguamolls. Veure darrera nota de premsa

 

Disminució de la població d’abelles i prohibició d’insecticides

Debat dimecres; vot dijous.

La Comissió Europea va presentar una proposta crucial per suspendre l’ús d’insecticides neonicotinoides – a causa del seu impacte perjudicial sobre les poblacions d’abelles, la qual ha de ser avaluada pels governs dels Estats. Malgrat l’evident i brutal impacte d’aquests pesticides sobre els pol·linitzadors, els governs de la UE podrien rebutjar la proposta de la Comissió, després que el lobby de la indústria hagi fet una campanya de pressió extraordinària. Els Verds demanem als governs de la UE que donin suport a la mesures enlloc de fer seguidisme d’aquests lobbies.

Abans de la votació del Parlament Europeu sobre la reforma de la legislació política agrícola comuna de la UE, els eurodiputats Verds durem a terme una conferència de premsa per explicar els aspectes clau de la proposta.

Foto: Al ple d’Estrasburg. Amb Simon Coveney, antic col·lega a la Comissió d’Exteriors, i actualment Ministre per a la UE de l’Actual Presidència Iralndesa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *