La dreta europea contra el dret de les dones a ser mares / La derecha europea contra el derecho de las mujeres a ser madres

 (en español más abajo)

La dreta europea contra el dret de les dones a ser mares

És cada cop més evident que en l’agenda de la dreta conservadora europea no hi ha espai per a polítiques d’ajuda a les dones treballadores que estiguin embaraçades, hagin parit o estiguin en fase de donar el pit. I això inclou al PPE, ALDE i altres reductes de les dretes europees que, de manera conjunta, conformen la majoria a l’Eurocambra.
 

Aquells sectors que s’erigeixen en els més ferms defensors de les famílies han impedit avui votar un informe legislatiu crucial relatiu a la seguretat i la salut en el treball de les dones treballadores embaraçades, que acaben de donar a llum, o que estiguin en fase de donar el pit.

Aquest informe, que va ser adoptat per majoria a la Comissió de Drets de les Dones (FEMM), incorporava mesures fonamentals com l’ampliació del permís de maternitat, la implicació dels pares en la responsabilitat en tot el procés pospart, la millora de garanties per a les dones embaraçades en quant a las condicions del seu lloc de treball, mesures per impedir la discriminació per part dels empleadors, etc.. Mesures que, per altra part, s’haurien pogut ampliar si durant la votació hagués prosperat, per exemple, la meva esmena relativa a ampliar el permís de maternitat fins les 24 setmanes (la Comissió Europea en proposa 18, i la majoria en la Comissión de Drets de les Dones ho va ampliar fins a 20). Veure, per a més informació, els apunts anteriors: Permís maternal i corresponsabilitat paterna: el debat  i Per un permís maternal de 24 setmanes, i a favor de la corresponsabilitat paterna.

En definitiva, es tracta d’una trista conseqüència del fet que en aquests moments, la dreta más conservadora es troba en clara majoria a l’Eurocambra.

El 7 de juny els i les votants tindran ocasió de recordar el dia d’avui i de decidir si volen que segueixin conduint el projecte europeu les actuals majories conservadores, o bé d’altres amb una visió més progressista i clarament convençudes que la igualtat entre dones i homes és una urgent i inqüestionable prioritat.  (sigue en español más abajo)

******************************

La derecha europea contra el derecho de las mujeres a tener hijos

La ayuda para las madres y los padres así como la conciliación de la vida familiar y profesional no se encuentra en la agenda de los grupos del ala conservadora del Parlamento Europeo, eso es, PPE, ALDE y UEN.

Quienes suelen erigirse como los más firmes defensores de las familias han impedido hoy votar sobre el informe relativo a la  seguridad y la salud en el trabajo de las trabajadoras embarazadas, que acaban de dar a luz, o que están en fase de dar el pecho.

Dicho informe, que fue adoptado por mayoría en el Comité de Derechos de la Mujer (FEMM), incorporaba medidas fundamentales como la ampliación del permiso de maternidad, la implicación de los padres en la responsabilidad en todo el proceso posparto, la mejora de garantías para las mujeres embarazadas en cuanto a las condiciones de su lugar de trabajo, medidas para impedir la discriminación por parte de los empleadores, etc.. Medidas que, por otra parte, se habrían podido ampliar si durante la votación hubiera prosperado, por ejemplo, mi enmienda relativa a ampliar el permiso de maternidad hasta las 24 semanas (la Comisión Europea propone 18, y la mayoría en Comisión e Derechos de la Mujer se quedó en 20).

En definitiva, se trata de una triste consecuencia del hecho que en estos momentos, al derecha más conservadora se encuentra en clara mayoría en la Eurocámara.

El 7 de junio los y las votantes tendrán ocasión de recordar el dia de hoy y decidir si quieren que siguan conduciendo el proyecto europeo las mayorias conservadoras, u otras, de carácter más progresista, y claramente convencidas de que la igualdad entre mujeres y hombres debe ser una prioridad.

Font foto: Vorlet

Un pensament a “La dreta europea contra el dret de les dones a ser mares / La derecha europea contra el derecho de las mujeres a ser madres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *