Posició Comuna sobre Control Exportacions d’Armes: FINALMENT / Posición Común sobre control Exportaciones de Armas: FINALMENTE

(en ESP más abajo)

Fa uns dies vaig intervenir en el Parlament Europeu en el marc del debat en relació a una Pregunta Oral sobre la no adopció, encara, de la Posició Comuna relativa a les regles comunes relatives al control de les exportacions de tecnologia i equipaments militars, i que havia de substituir el Codi de Conducta existent en la matèria (veure apunt Bona notícia: stop a les bombes de dispersió. Mala notícia: la presidència francesa tampoc compleix en el tema de la Posició Comuna sobre el Control de les Exportacions d’Armament de la UE ) . En la meva intervenció (veure vídeo de la intervenció) vaig ser especialment crític i vaig lamentar, novament, que la presidència francesa hagués deixat passar loportunitat de fer una cosa que feia molt de temps reclamàvem tant des de la Societat Civil com des del Parlament. La duresa de la meva intervenció, per altra banda, venia enfortida pel fet que en la seva intervenció inicial, el President de torn del Consell, Jean Pierre Jouyet, no va deixar clar en cap moment si finalment adoptarien o no lesmentada Posició Comuna. La sorpresa lhe tingut avui quan, en llegir les conclusions d’ahir del Consell d’Afers Generals i de Relacions Exteriors, hi he trobat la confirmació que, efectivament, la Posició Comuna havia estat adoptada. Va ser el debat al Parlament Europeu el detonant que finalment sincorporés a la llista dacords? Qui sap. De fet, probablement no ho sabrem mai. Sigui com sigui la noticia és molt bona, i, malgrat que hagi trigat nou presidències, finalment sha aconseguit. Confesso que és un dels temes als quals he dedicat més energies els darrers anys i vull pensar que d’alguna cosa haurà servit tot plegat. Això sí, espero encara saber més detalls en relació a la lletra petita, com per exemple si hi han hagut concessions cap a aquells Estat més reticents a ladopció de la Posició Comuna, entre ells França, i que de fet demanaven que aquesta adopció anés de la mà de laixecament de lembargament dArmes a la Xina. Caldrà estar, per tant, ben amatents. De moment adjunto el text de la Declaració del Consell sobre la Posició Comuna: (segueix…)

Hace unos días intervine en el Parlamento Europeo en el marco del debate en relación a una Pregunta Oral sobre la no adopción, todavía, de la Posición Común relativa a las reglas comunes relativas al control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, y que debía sustituir el Código de Conducta existente en la materia (ver apunte Bona notícia: stop a les bombes de dispersió. Mala notícia: la presidència francesa tampoc compleix en el tema de la Posició Comuna sobre el Control de les Exportacions d’Armament de la UE ) . En mi intervención (ver vídeo de la intervención) fui especialmente crítico y lamenté, nuevamente, que la presidencia francesa hubiera dejado pasar la oportunidad de hacer una cosa que hacía mucho tiempo reclamábamos tanto desde la Sociedad Civil como desde el Parlamento. La dureza de mi intervención, por otra parte, venía fortalecida por el hecho que en su intervención inicial, el Presidente de turno del Consejo, Jean Pierre Jouyet, no dejó claro en ningún momento si finalmente adoptarían o no la mencionada Posición Común. La sorpresa lo he tenido hoy cuando, al leer las conclusiones de ayer del Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores, he encontrado la confirmación que, efectivamente, la Posición Común había sido adoptada. ¿Fue el debate al Parlamento Europeo el detonante que finalmente se inorporase a la lista de los acuerdos tomados? Quién sabe. De hecho, probablemente no lo sabremos nunca. Sea como fuere, la noticía es muy buena, y, pese a que haya tardado nueve presidencias, finalmente se ha conseguido. Confieso que es uno de los temas a los que he dedicado más energías estos últimos años y quiero pensar que de algo habrá servido al fin y al cabo. Eso sí, espero todavía saber más detalles en relación a la letra pequeña, como por ejemplo si han habido concesiones hacia aquellos Estados más reticentes al adopción de la Posición Común, entre ellos Francia, y que de hecho pedían que esta adopción fuera de la mano del levantamiento del embargo de armas a la China. Hará falta estar, por lo tanto, bien atentas y atentos. Por el momento adjunto el texto de la Declaración del Consejo sobre la Posición Común:

FR

Technologie et équipements militaires – Règles de contrôle dexportations

Le Conseil a etabli, sous la forme dune position commune, des regles communes regissant le controle des exportations de technologie et dequipements militaires, et remplacant un code de conduite en la matiere (15972/1/08).

En vertu de cette position commune, chaque Etat membre de lUE doit evaluer, au cas par cas, les demandes dautorisation dexportation qui lui sont adressees pour des equipements figurant sur la liste commune des equipement militaires de lUE, selon les criteres suivants:

respect des obligations et des engagements internationaux des Etats membres;

respect des droits de lhomme dans le pays de destination finale et respect du droit humanitaire international par ce pays;

situation interieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armes);

preservation de la paix, de la securite et de la stabilite regionales;

securite nationale des Etats membres et des territoires dont les relations exterieures relevent de la responsabilite dun Etat membre, ainsi que celle des pays amis ou allies;

comportement du pays acheteur a legard de la communaute internationale et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international;

existence dun risque de detournement de la technologie ou des equipements militaires dans le pays acheteur ou de reexportation de ceux-ci dans des conditions non souhaitees;

compatibilite des exportations de technologie ou dequipements militaires avec la capacite technique et economique du pays destinataire, compte tenu du fait quil est souhaitable que les Etats repondent a leurs besoins legitimes de securite et de defense en consacrant un minimum de ressources humaines et economiques aux armements.

 

Cette position commune nempeche pas les Etats membres de lUE de mener une politique nationale plus restrictive dans ce domaine.

VERSIO_ PROVISOIRE 8.XII.2008

16862/08 (Presse 359) 18

Font foto: Greens/EFA

Un pensament a “Posició Comuna sobre Control Exportacions d’Armes: FINALMENT / Posición Común sobre control Exportaciones de Armas: FINALMENTE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *