Pluralisme mediàtic sí, control i vigilància dels blocs no

Quan lInforme Marianne Mikko (A6-0303/2008) – Concentración y pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea sobre la concentración y pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea [2007/2253(INI)] va ser debatut i votat en la Comissió de Cultura(CULT), de la qual no formo part, ja es va posar de manifest la controvèrsia en relació als límits de lactivitat blocaire (veure entre daltres aquest article de Karma Peiró). El debat/vot arriba aquesta setmana a la plenària on, ara sí, haurem de manifestar-nos totes i tots (concretament dijous). El cas és que linforme en qüestió planteja algunes coses prou interessants en quant a acabar amb la concentració mediàtica i apostar pel pluralisme informatiu. Linforme, per exemple, apel.la a un compromís europeu de defensa del pluralisme mediàtic i posa de manifest com els periodistes europeus cada vegada més temen pels seus llocs de treball, i veuen la seva activitat condicionada en funció de les restriccions en quant a l’elecció i/o enfocament de temes derivades de la política de concentració de mitjans. Tot plegat afecta a la qualitat dels professionals i, en conseqüència, al dret dels/les consumidors/es a comptar amb una llibertat delecció que no sempre existeix. Certament comparteixo les inquietuds de la ponent en aquest aspecte, però no ho tinc tant clar en quant a la dimensió que vol atorgar a lactivitat blocaire. Personalment no crec que calgui regular els blocs privats, ni tampoc establir salvaguardes legislatives específiques (malgrat tot (segueix…)

 

és cert que ja existeix regulacions al respecte en el marc dels Estats membres, com a Alemanya al Telemediengesetz). A més a més, en cap cas una normativa hauria destablir qui pot escriure en un bloc i què hi pot escriure o no, i encara menys valorar la qualitat del mateix. Els blocs són, per definició, espais dexpressió lliure i personal.

 

La premsa sueca, per exemple, va fer un enorme soroll quan linforme va ser votat en Comissió CULT, posant altament en qüestió que els i les blocaires shaguessin de registrar. Cal dir, però, que la premsa sueca exagerava, i força, quan equiparava la situació a Europa amb la que viu la comunitat blocaire a la Xina. Les coses com són.

 

En qualsevol cas, durant les negociacions entre els diferents grups, es va arribar a una mena de compromís  segons el qual sacceptava dir que considerando que los weblogs constituyen una nueva contribución importante para el pluralismo de los medios de comunicación y son un medio común en expansión para la propia expresión tanto de profesionales de los medios de comunicación como de personas privadas.

 

En principi el PPE no acceptava que es menciones la presència i el rol dels blocs en qualsevulla forma, i pel que sembla es troben dividits en relació a si votar a favor o en contra.

 

Per la nostra banda, els grups PSE, Verds/ALE i ALDE hem acordat un text alternatiu, en forma de resolució, que es votarà abans de linforme en qüestió, en el qual pretenem eliminar del text les frases: AH: Considerando que la creciente utilización de contenidos generados por usuarios no siempre respeta las normas de protección de la intimidad de los ciudadanos y de los personajes públicos, y considerando que ello requiere la puesta en marcha de mecanismos legales para proteger a los afectados, així com la darrera part de AI: (…); considerando que su proliferación requiere la creación de garantías legales que establezcan la atribución de responsabilidades en caso de acciones judiciales y el derecho de respuesta.  

 

Font foto: desconeguda

3 pensaments a “Pluralisme mediàtic sí, control i vigilància dels blocs no

 1. ¿regular los Blogs? ¿ regular la libertad de expresión? ni aunque fuera anonima. Ya existe una legislación en contra de la apologia del terrorismo, y contra el derecho a la intimidad, el estado tiene suficiente mecanismos para neutralizar falsedades, siempre con desmentidos o con contrapropaganda, ¿entonces que persigue con esta regulación? solo la propuesta me parece escandalosa, salvo que este equivocado yo o se me escape alguna razon que no alcanzo.  

  No estaria mal regular circular con pasamontañas, salvo causa justificada.

 2. Gràcies per la informació, Raül. Com a blocaire estic d’acord (lògic…) amb el teu posicionament. En certa manera, la reacció dels mitjans de comunicació ‘tradicionals’ envers els blocs em sembla una mostra de la seva pròpia inseguretat, i del poc nivell que trobem en el periodisme com a professió  convertit en ‘experts’ de tot i que posa en qüestió el seu rol d’intermediaris. Com ara mateix, on no llegeixo que diu el diari sobre el que tu has fet sinó que et llegeixo a tu directament. És un intervencionisme inútil pensar en regular qui diu què i si ho pot dir (més motiu hi hauria en fer-ho amb certs programes de tv!). Per altra banda, penso que tot plegat és el reflex d’un debat de més abast sobre les llibertats públiques i la capacitat individual de destriar informació; aquesta no millora per ‘decret’ (i filosòficament qüestiona el fet de l’individu com a millor jutge de sí mateix, i per tant responsable de les seves decisions). I sobretot, tal  com apuntes, el que cal és normalitzar-ho i per tant fer servir els instruments legals existents per protegir els drets que es puguin vulnerar.

  PD: en tot cas, m’ha quedat un dubte, no sé exactament qui ha votat a favor i en contra en el conjunt del parlament.
  PD2: ‘m’arriscaré’ i em subscriuré al teu bloc i en posaré l’enllaç al meu! 😉
 3. Tema:
  Resultado VOTACIÓN informe MIKKO – Concentration and pluralism in the media in
  the European Union

  5. Rapport Mikko A6-0303/2008 – am. 5 25/09/2008 12:26:25

  307  + favor (A FAVOR DE LA RESOLUCIÓ ALTERNATIVA EN QUÈ S’EXCLOÏEN LES
  MESURES DE REGULACIONS DE BLOCS)

  ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Bowles, Budreikait÷, Busk,
  Busoi, Cappato, Ciani, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez,
  Drčar Murko, Ferrari, Gentvilas, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, in ‘t
  Veld, Jaatteenmaki, Jensen, Kacin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax,
  Lebech, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohacsi, Morillon,
  Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz,
  Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Prodi, Savi, Staniszewska, Starkevičiūt÷,
  Sterckx, Szent-Ivanyi, Takkula, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis,
  Watson, Wielowieyski

  GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brun, Figueiredo, Flasarova,
  Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Kohliček, Liotard, Markov, Maštalka, Meijer,
  Musacchio, Papadimoulis, Pfluger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppanen,
  Sondergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

  NI: Baco, Belohorska, Kozlik, Martin Hans-Peter

  PPE-DE: Andrikien÷, Beazley, Brok, Demetriou, Dimitrakopoulos, Grosch,
  Hybaškova, Olbrycht, Saryusz-Wolski, von Wogau, Wortmann-Kool

  PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet,
  Baron Crespo, Battilocchio, Beres, Bosch, Bono, Borrell Fontelles, Bostinaru,
  Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Busquin,
  Carlotti, Carnero Gonzalez, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa,
  Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, Cremers,

  CreŃu Corina, CreŃu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Douay, Duhrkop
  Duhrkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl,Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes,
  Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Canton, Franca, Garcia Perez,Gebhardt,
  Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau
  i Segu, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hansch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug,
  Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jons,
  Jorgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kosane Kovacs, Koterec, Krehl,
  Kreissl-Dorfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrancois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen,
  Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martinez
  Martinez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguelez Ramos, Mikko,
  Moraes, Moreno Sanchez, Muscat, Myller, Napoletano, Nechifor, Obiols i Germa,
  Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pascu, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos
  Aguilar, Plumb, Podimata, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell,
  Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sanchez
  Presedo, dos Santos, Sarbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Simpson, Siwiec,
  Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen,
  Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber
  Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yanez-Barnuevo Garcia

  UEN: Foglietta, Krasts, Vaidere

  Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer,
  Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven,
  Hammerstein, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Beguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher,
  Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda,
  Ruhle, Schlyter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

  262    – contra (ÉS A DIR, CONTRA LA PROPOSTA ALTERNATIVA EN
  QUÈ S’EXCLOÏEN LES MESURES DE REGULACIÓ DELS BLOCS)

  ALDE: Cavada, Chatzimarkakis, Fourtou, Gibault, Schuth

  IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Dahl, Farage, Goudin, Krupa, Sinnott,
  Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železny

  NI: Allister, Bobošikova, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mote, Wise

  PPE-DE: Albertini, Anastase, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso,
  Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Becsey, Berend, Bodu, Boge, Bonsignore, Bowis,
  Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews,
  Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, Cederschiold, Chichester,
  Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Descamps, Des, De Veyrac, Doorn, Dover, Duchoň,
  Duka-Zolyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fajmon, Filip, Fjellner, Florenz,
  Fontaine, Foure, Fraga Estevez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gal, Gaľa,
  Galeote, Garcia-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzes,
  Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Grasle, Grossetete, Guellec, Gyurk,
  Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Hokmark, Hołowczyc, Hoppenstedt,
  Hudacky, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Itala, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki,
  Jaroka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas,
  Karim, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klas, Konrad, Korhola,
  Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner,
  Lehne, Lewandowski, Liese, Lo Curto, Lopez-Isturiz White, Lulling, Luque
  Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Mathieu, Matsis, Mauro,
  Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolašik, Millan Mon, Mitchell, Mladenov,
  Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niculescu, Niebler, Novak, Olajos,
  Oprea, İry, Ouzky, Pack, Parish, Peterle, Petre, Pieper, Pīks, Pirker,
  Pleštinska, Podesta, Popa Mihaela, Popa Nicolae Vlad, Posdorf, Posselt, Purvis,
  Quisthoudt-Rowohl, Reul, Roithova, Rubig, Rus, Saifi, Salafranca Sanchez-Neyra,
  Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schopflin, Schwab,
  Seeber, Siekierski, Škottova, Sogor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastny, Stavreva,
  Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surjan, Szajer, Tannock, Toubon, Ulmer,
  Urutchev, Vakalis, Veneto, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman,
  Wohlin, Zaborska, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zappala, Zatloukal, Zdravkova,
  Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

  PSE: Andersson, Segelstrom, Westlund

  UEN: Basile, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard,
  Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, O
  Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz,
  Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

  Verts/ALE: Tıkes

  28 ABSTENCIONS 0

  ALDE: Ek, Guardans Cambo, Harkin

  NI: Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le
  Rachinel, Schenardi, Vanhecke

  PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Esteves, Herrero-Tejedor, De Lange,
  McMillan-Scott, Oomen-Ruijten, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Schinas,
  Thyssen, Trakatellis, Visser

  Verts/ALE: van Buitenen

   CORRECCIONES E INTENCIONES DE VOTO

  + Maria Sornosa Martinez

  – Jens Holm, Eva-Britt Svensson

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *