El PE patina, de nou, en la qüestió de les lluita contra les discriminacions

La Comissió d’Ocupació i Assumptes Socials va rebutjar dijous un projecte d’informe sobre la discriminació laboral, el qual havia quedat del tot desequilibrat i amb un redactat feble.

La comissió havia tingut la iniciativa d’informar sobre l’aplicació de la Directiva 2000/78, la qual prohibeix la discriminació per raons de religió o creença, discapacitat, edat o orientació sexual a la feina a tota la Unió Europea.

El ponent, Ádám Kósa, del Partit Popular Europeu, havia presentat un projecte d’informe centrat casi exclusivament en la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE, i només en matèria de discapacitat.

No obstant, l’aspecte més preocupant del text rau en què es va aprovar una esmena que afirmava que no hi havia cap veritable prova de discriminació en l’ocupació a la UE.

Això va en contra de tot el que aquest Parlament representa, i de les dades recollides pels Estats Membre i l’Agència de Drets Fonamentals.

Per altra banda, alguns grups polítics, incloent el grup dels Verds/ALE i el grup socialista, vàrem reiterar la necessitat que s’abordéssin totes les formes de discriminació contemplades per la norma (i no només discapacitat) i vàrem demanar a la Comissió Europea i als Estats Membre que fessin front a les dificultats sobre l’aplicació de la Directiva.

Tot i que vàrem aconseguir que passessin algunes esmenes significatives, el resultat final seguia essent massa feble. Finalment va ser rebutjat per 17 vots a favor i 19 en contra.

La portaveu verda per a l’informe, Elisabeth Schrodter, va declarar després de la votació: “Era necessari rebutjar aquest informe fet a mitges, el qual a més a més no hagués tingut cap impacte. Utilitzarem la propera oportunitat per enviar un missatge contundent a la Comissió i al Consell perquè sàpiguen que han de millorar la legislació antidiscriminatòria, incloent la seva implementació, a tots els nivells de la UE.

Personalment havia seguit l’informe en la meva doble condició de vicepresident de l’intergrup LGBT i com a autor d’una opinió sobre l’informe de la Comissió de Llibertats civils.

Per a mi és evident que la situació segueix sent problemàtica a la Unió Europea així com la discriminació laboral en general.

Ara, la implementació de la directiva 2000/78 serà reexaminada per la Comissió i el Parlament d’aquí dos anys.

Font foto: CE

Press conference: EU anti-discrimination law still stalled after 5 years, MEPs regret

July 2nd, 2013

Today marks five years since the European Commission proposed a law banning discrimination on grounds of sexual orientation, but also age, disability and religion, outside of employment. National governments are blocking the proposal.

On 2 July 2008, the European Commission published a proposal for an EU directive implementing the principle of equal treatment.

EU law already outlaws discrimination based on sexual orientation, age, disability and religion in employment.

The directive proposed in 2008 aims to ban discrimination on these grounds in other areas, including education, social protection, healthcare, and access to goods and services—including housing.

The text must be approved unanimously by all 28 EU Member States, and consented to by the European Parliament—which already adopted a resolution supporting the directive in 2009.

National governments, led by Germany, have argued the text goes beyond the EU’s competences, and say this will be too costly to implement. Studies and legal experts have denied both points.

Raül Romeva i Rueda MEP, European Parliament Rapporteur for the text and LGBT Intergroup Vice-President, said today: “National governments must face their responsibility: what is it that bothers them so much? That wheelchair users should access public buildings? That older people should be able to buy insurance services?”

“I’m very happy the Council made steady progress in their technical discussions, especially with the recent new definition of ‘access’. But make no mistake: the time for political progress has largely come. I urge the Lithuanian Presidency to keep the text high on its agenda.”

Mr Romeva will host a press conference today at 5.30pm in Strasbourg (watch it live). Dennis de Jong MEP, LGBT Intergroup Vice-President and representing the GUE/NGL group, added: “When my partner and I asked for a double bedroom in a Baltic country, we almost didn’t get it because the receptionist thought two individual rooms would suit us better. This makes you wonder if you’re still welcome at all, not to mention graver examples impacting people’s lives very seriously, like when obtaining life-saving healthcare.”

Construint sinergies, a Viena, en favor de desbloquejar Directiva Igualtat de Tracte

Sóc a Viena, a petició de l’Agència de Drets Fonamentals de la UE (Fundamental Rights Agenda) i en qualitat de ponent del Parlament Europeu per a la Directiva sobre Igualtat de tracte (fora de l’àmbit laboral) en els ambits de l’orientació sexual, l’edat, pertinença a un grup religiós o diversitat funcional/psíquica. Des que la Comissió Europea va presentar la seva proposta de text per a la Directiva, el 2008, el Parlament hem fet la nostra part colegislativa (especialment important a partir del Tractat de Lisboa), mentre que el Consell manté la se seva completament bloquejada per culpa del boicot liderat per Alemanya.

Conjuntament amb l’agència de Drets Fonamentals hem organitzat una trobada amb representants de 300 organitzacions, amb la intenció de construir una xarxa a escala europea que permeti desbloquejar aquesta norm tan necessària per tal que la ciutadania pugui gaudir, a tota la UE, d’un marc que la protegeixi davant evenuals discriminacions.

En la meva intervenció, tinc previst abordar les següents tres questions:

• As the EP rapporteur on the draft  Horizontal Directive, could you tell us in a few words – why is this  legislative instrument so important?

The  EU is founded on the common values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human  rights, including of persons belonging to minorities. These values are  common to the Member States in a society in which pluralism, non  discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between men and  women prevail (article 2 TEU).

Currently  in the EU however, an individual is protected against discrimination on the  grounds of religion or belief, age, disability and sexual orientation, only as  an employee. In Europe, Equality exists only in the workplace. If  you are not an employee, you are not protected! We are not protected against  discrimination in other areas of life, like education, housing, etc. Does it  sound absurd? Well, it is the reality.  

The  European Commission proposed a progressive EU anti-discrimination law in 2008, which would ban discrimination on grounds of religion or belief, disability, age or sexual orientation in areas including education, housing, and access to  goods and services, but it has been stuck at EU Council level since then. If this proposal is shelved, the consequences will be severe. Hopes were  raised among Europeans that at last everyone will enjoy the same rights and  access to goods and services wherever they are in the EU. Currently, a person  can be denied access to a hotel, housing, or bar based on their religious  belief or sexual orientation. For instance:

– An EU-wide survey by the European Fundamental Rights Agency on Muslims’ experiences of discrimination shows that some of the highest levels of  discrimination occur in private services.

– 78% of Europeans who participated in the 2011 European Disability Forum’s  survey on freedom of movement said that they would make more use of their  right to free movement in the EU if there were no barriers, such as  inaccessible goods and services, non-adapted public spaces and discriminatory  attitudes.

– Older people face age discrimination attempting to take out bank loans or buy  travel insurance for holidays within the EU.

– 53% of the respondents to a study on social exclusion of young LGBT people in  Europe (2007) reported having experienced  bullying in school.

– While sex-based discrimination is partly covered by EU legislation, multiple discrimination is still not  recognised in EU law. Adoption of the directive would make it easier to combat  discrimination against the many women who also belong to discriminated  groups. EU law currently treats women as a homogenous group, recognising  only sex or gender discrimination. EU law does not recognise the diverse  experiences of women belonging to racial, sexual, religious or other  minorities.

The idea that human rights are universal, indivisible and interrelated is a  principle of law that remains more theory than practice. In existing EU legal instruments for the protection and promotion of human rights, different aspects of human identity are treated separately: discrimination based on sex or race, are addressed in separate laws. Discrimination based on sexual orientation, disability, religion, age, does not exist outside employment. But discrimination and hate do not manifest themselves separately! An individual is not comprised of separate identities! This is why the principle of multiple discrimination, included in the draft directive, is so important. With the adoption of this piece of legislation, the multiple identities each individual has will be brought together and recognized under law.  

Full enjoyment of all human rights cannot be accomplished for marginalized groups just by granting them equal rights and opportunities in separate pieces of  legislation. We need the directive in order to overcome the exclusive norm against which categorizations of difference are made. This background norm consists of characteristics associated with the white, heterosexual, Christian, able bodied male individual, to whom everyone else is given equal rights. Do we want to construct a new, non normative, all inclusive, fluid and free European identity? This is why we need the directive.

Given the current climate of growing intolerance against minorities and the impact of the financial and economic crisis on the most vulnerable groups across Europe, adopting the directive is a minimum requirement from the part of Member States, who are committed to abovementioned European values.

• Given that the Member States can not agree on the draft Horizontal Directive, what is the European Parliament planning to do in order to advance anti-discrimination policies in the EU?

We have been doing lots of things to try to get the directive adopted, but as it needs unanimity in Council it continues to be blocked, mostly by Germany. Through the Fundamental Rights Agency, we aim to give a final push, along with civil society, in order to get the directive finally adopted.

In the past four years, the European Parliament has called upon Council no less than 11 times to swiftly adopt the draft Directive and the Commission to continue supporting overcoming technical difficulties within Council in order to reach an agreement. As Rapporteur we discuss and beg every Presidency for an overview of the technical issues discussed by each Presidency and solved (or not) since the draft directive was introduced in Council. We invite the Presidencies to LIBE committee for updates in progress of the negotiations.  

We have been asking for the possibility for the Rapporteur to attend the social affairs working party discussion as an observer. It only makes sense that he is allowed to be present, without right to intervene, since Council representatives are allowed to attend EP committee meetings and also have a right to intervene, which we are not asking for. What does Council representative say?

 

We organised a hearing in March 2012 in the LIBE committee regarding unblocking the directive, with the participation of the institutions, civil society and academics.

Furthermore, we have requested an impact assessment from the EP services of the financial  implications regarding the adoption and non adoption of the horizontal  antidiscrimination directive.

Finally, I will be rapporteur of LIBE opinion to the EMPLO  committee own initiative report on the implementation of the employment  equality directive. We also try to meet regularly with civil society  representatives for an interactive breifing, and also with representatives of  the member states permanent representations.

As a  conclusion, apart from the values of article 2 of the Lisbon Treaty, the EU  Charter for Fundamental Rights has become legally binding.

EU  Charter of Fundamental Rights Article 21 says: Any discrimination  based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social  origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a  national minority, property, birth, disability, age or sexual  orientation shall be prohibited. This article expands EU protection to more grounds than what is included in the draft directive. The directive is the minimum that should exist, compared to the maximum that is the grounds included in the Charter. If in the end of this legislature the Directive is still stuck in Council, we will propose that the EP takes the Council to Court for failure to act (under 265 TFEU). Before that, we might ask the FRA for an assessment of the position of Member States on is issue and verifying if it complies with the new Lisbon Treaty and Charter legal framework as well with the ECJ and ECHR

• Is the European Parliament thinking about alternative legislative instruments to the draft Horizontal Directive? What could they be? Are there any concrete ideas, suggestions that European Parliament is/could be promoting in order to advance policies in the field?

We would not like to see this draft die. We would like to see all grounds of discrimination brought together under the principle of multiple discrimination in one piece of legislation.

We think that civil society has key role to play in raising awareness on the directive. NGOs can be very influential, and we urge civil society to target Member States’ positions at the Council and at national level. We think that problematic countries in particular should be targeted. For instance, we should make sure that Greens and Social-democrats in Germany are ready to support the directive if there is a change of majority in September 2013. Likewise, national parties in Czech Republic could be helpful. In other countries, traditionally more friendly, national parties could also ensure that the crisis is not taken as a pretext to challenge the support to the principle of the directive. It would be great if all NGO networks reiterate a call for adopting the directive as one of their key messages. But let me return the question – are you willing to continue pushing for the directive? Some dispositions of the directive being particularly problematic for MS, it is also important to reassess where each ground stands vis-à-vis the directive – are all the anti-discrimination networks still behind the directive?

We would like to build a coalition of the willing, suggesting to form a coalition of a number of MS wanting the directive – are the NGOs with us? (Austria, Belgium, France, Netherlands, Greece, Ireland, Denmark, UK, Finland, Spain, but probably also Sweden, Bulgaria) and upon certain conditions, some of them could take the lead of such a coalition (in particular France).

Font foto: FRA

Totes i tots som Unitat contra el feixisme i el racisme

“És evident que la crisi comporta un augment de l’extrema dreta arreu d’Europa, especialment amb el Front Nacional a França i, encara pitjor, amb l’Alba Daurada a Grècia.

A Catalunya, aquest perill també hi és present. Però aquí podem celebrar els avenços d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR). Aquest moviment unitari va contribuir al fet que el partit d’extrema dreta, Plataforma per Catalunya (PxC) —que dóna suport a l’Alba Daurada — no aconseguís cap escó a Madrid, el novembre passat. Això ho va reconèixer el propi Josep Anglada, històric franquista i actualment líder de PxC, amb insults i amenaces contra UCFR.

L’arribada del centre nazi al Clot ha empitjorat la situació. Es disfressa d’un centre d’oci per a joves, però sabem que l’impulsen militants de PxC, així com altres nazis i falangistes descarats. Sabem que des que va aparèixer, hi ha hagut un augment d’adhesius i pintades nazis al barri. Després de l’èxit de la manifestació ciutadana contra el centre nazi, impulsada pel grup local d’UCFR, hi ha hagut agressions contra locals de grups progressistes.

Els feixistes titllen UCFR d’entitat violenta. En realitat, com es pot veure al seu web, UCFR la formen centenars d’entitats molt diverses, que van des d’una associació de familiars de víctimes dels camps nazis fins al conjunt del moviment sindical. Pot semblar estrany que els feixistes ataquin així les federacions d’esplais i escoltes; les ONGs de solidaritat o d’acció social; el Festival de Cinema Jueu de Barcelona i les associacions gitanes… totes elles entitats adherides a UCFR. Però s’entén perfectament si es recorda que els nazis van prohibir tots els espais de lleure del jovent, imposant les joventuts hitlerianes; i que van dissoldre totes les ONGs en una única organització nazi. I com sabem, la població jueva i gitana, entre altres, van acabar als camps d’extermini.

Amb els seus atacs, els feixistes demostren què representen realment.

No només ataquen UCFR en general, sinó que també ataquen personalment alguns dels seus activistes. És molt revelador contra qui dirigeixen el seu odi.
Un d’ells és conegut com a activista gay. Els feixistes l’han titllat de “guarra”, “travelo”, etc.

L’altre objectiu especial de l’odi dels feixistes és una persona que se sap que té ascendència amaziga.

A l’atacar aquestes persones potser pensen que les poden aïllar. Potser pensen que la resta direm “doncs no comparteixo tal o qual opinió seva”, o “s’ho han buscat”. Doncs no serà així. UCFR és un espai plural, amb persones de visions diferents. Però on sí coincidim és en oposar-nos al feixisme i el racisme, i quan ataquen a aquests individus, i a UCFR en general, pel fet d’impulsar la lluita unitària i ciutadana contra l’extrema dreta, ens ataquen a cadascú de nosaltres.
El pla de rescat de l’Estat espanyol fa més urgent que mai aturar l’extrema dreta. El país que més retallades ha vist és Grècia, i no és casualitat que sigui aquest país el que ha vist l’augment més ràpid d’un partit nazi.

Fa molts anys, el Pastor Niemöller, víctima dels nazis, va dir:          

Primer van venir pels jueus,
          i jo no vaig dir res, perquè no era jueu.
Després van venir pels comunistes,
          i jo no vaig dir res, perquè no era comunista.
Després van venir pels sindicalistes,
          i jo no vaig dir res, perquè no era sindicalista.
Després van venir per mi,
          i ja no quedava ningú per defensar-me.

No volem tornar als horrors del passat. Hem de dir prou. Prou a l’extensió del feixisme i a la normalització del racisme. I prou als atacs de l’extrema dreta contra Unitat Contra el Feixisme i el Racisme i als seus activistes. No acceptarem un atac contra una persona pel fet de ser del col·lectiu LGBT o nordafricà, ni per ser dona, musulmana, jueva, gitana, sindicalista, d’esquerres, independentista…

Qualsevol pot ser la propera diana. Declarem públicament el nostre suport per a UCFR i la seva gent, que és també la nostra gent. Nosaltres també estem en contra del feixisme i el racisme.”

Amb aquestes paraules, que no són meves, però que sí faig meves, m’adhereixo a la campanya d’Unitat contra el feixisme i el racisme
 http://unitatcontraelfeixisme.org
 
 http://www.facebook.com/unitatcfr 
 http://twitter.com/#!/UnitatvsRacisme

 

 

Desbloquejant la Directiva Antidiscriminació

Demà, de 900 a 1230, a la Comissió LIBE tindrem una nova ocasió per reclamar que els Governs que actualment bloquegen al Consell la Directiva Horitzontal sobre Anti-Discriminacions, de la qual sóc responsable al Parlament Europeu, deixin de fer-ho.
 
Aquest és un dels temes que he establert com a centrals del meu mandat.

Per a mi és clau l’enfocament holístic en relació al tractament de les discriminacions que pateix molta gent a la UE. Segons la legislació actual, i en particular l’enfocament actual de la legislació comunitària, per exemple, si una persona és ciutadana gitana, gai, i té alguna disfunció física, i se li nega una feina, habitatge o accés a un taxi, hauria de triar entre les diferents identitats per saber si en algun cas estaria protegit. Caldria, doncs, escollir a partir de fragments de la seva identitat el motiu pel qual se la discrimina. Així, una persona gai, gitana i amb diversitat funcional (per exemple) es pot queixar de racisme i per la disfunció que tingui pel que fa a l’ocupació, però per separat – no junts! I no es pot fer sobre la denegació de servei de taxi. En altres paraules, a escala europea no es reconeix l’efecte acumulatiu de totes les identitats, la persona com un tot, i per tant no está protegida en el seu conjunt. És per això que insistim en el reconeixement de la discriminació múltiple, com un concepte jurídic.

 
La raó per la qual encara no tenim aquesta peça legislativa tan important és perqué alguns estats membres s’hi neguen, malgrat que fa anys que el PE i nombroses ONG i entitats la reclamem.
 
Demà tindrem una nova oportunitat per a fer-ho, amb la presidència danesa i la Comissió Europea.

Stop violence against Roma / Prou violència contra el poble romaní / Basta de violencia contra el pueblo gitano

Stop violence against Roma / Prou violència contra el poble romaní / Basta de violencia contra el pueblo gitano

La meva intervenció en el debat d’aquest vespre, a Estrasburg, sobre Estratègia Marc de la UE per al Poble Romaní.

Romeva sobre l’estratègia d’inclusió poble gitano UE / Romeva on the EU Roma Inclusion Strategy

Acabo de parlar, en el ple d’Estrasburg, sobre l’estratègia de la UE en relació a la inclusió del poble gitano a escala europea. Només he tingut un minut per poder exposar les nostres propostes, per això adjunto a continuació el text en què he basat durant aquests mesos la meva postura en la negociació en relació a l’informe Jaroka i que m’ha servit també per a preparar-me la intervencio d’aquest vespre.

*****

IN ENGLISH

I spoke this afternoon on the EU Strategy for Roma. I based my speech in plenary on the following text, although due to the fact that I had my speaking time limited to one minute, I did not mention everyting. However, as these are the arguments we have used in order to base our (Greens/EFA) approach I attach it in its complete format:

R. Romeva i Rueda speech on Jaroka report on EU STrategy for Roma Inclusion

8 march 2011

The EP Jaroka report on the EU Strategy for Roma inclusion was voted in LIBE committee on 14/2, with the majority of the GREENS/EFA amendments accepted by the rapporteur or included in the compromise amendments, and many of the Group´s red lines to the issue included:

  • The Roma inclusion strategy should be guided by an insider’s approach: designed by Roma for Roma which means empowerment of Roma, inclusion in the decision-making process, hiring of Roma staff/mediators in key positions at local, national, EU level. 
  • Stop unlawful practices that continue with EU member state impunity: violence against Roma, violations of the right to free movement, increasing activity of extremist political parties, politicians, and policies, systemic segregation of Romani children in education, widespread residential segregation of Roma, trafficking in human beings, denial of access to healthcare and social services, coercive sterilisation of Romani women.
  • Implementation of equal treatment in resource allocation – support policy based on equal opportunity principles; goal is to support only those tenders and programs, which can ensure diminishing of Roma segregation in education and housing, eliminating discrimination in health and social services; facilitating civil society access to funds, promoting exchange of best practices, building on the experience of the pilot projects launched by the Commission in EU candidate countries and micro-regions in the EU, based on the Council of Europe mediators programme.
  • Respect of the right to free movement of everyone everywhere, as prescribed in the Universal Declaration of Human Rights; respect of free movement of EU citizens, as prescribed in EU law.
  • Eliminate traditional Romani practice of child marriages, promote Roma gender equality
  • Combination of minority rights approach with the anti-discrimination approach for achieving substantive equality: the minority rights based argument necessarily focuses on Roma as an ethnic minority group; the anti-discrimination approach allows for recognition of a multiple Roma identity – every individual Roma might suffer discrimination on many grounds, not only due to ethnic minority status, namely Roma suffer from multiple discrimination;

Opportunities for political intervention: There seems to be a difference between what the EP is expecting with the Jaroka report (EU strategy) and what the Commission will come up with (Framework for national strategies).

The Commission will provide guidelines and incentives for the adoption of national strategies, thus proposing a scheme that will be monitored at EU level. The Commission thinks that the Roma are an EU problem with national solutions/responses and thus wants to force member states to use the funds for vulnerable people for Roma integration (inclusion) with an integrated approach including targets.

The timeline is as follows: April the Commission presents its communication, then the relevant Council formations (JHA, culture, employment) will take the communication as a basis and suggest/ develop an angle. They hope that it will be in the JHA Council of April 12, EPSO on May 19, general affairs council on May 23 and then the June European Council will issue relevant conclusions.

The Commission has not initiated an open consultation process with social partners and civil society regarding the development of an European Framework for national Roma integration strategies: a coalition of NGOs has requested this; we, as GREENS/EFA support this request. 

Llei mitjans hongaresa: mala esmena, per una mala llei

La Comissió Europea va mostrar ahir la seva satisfacció amb l’esmena a la controvertida Llei de Mitjans hongaresa. Tanmateix, des dels Verds/ALE volem assenyalar que l’esmena proposada no aborda les qüestions centrals que comporten una veritable restricció pel que fa a la llibertat dels mitjans. És per això que ahir, a través dels nostres dos co-presidents, els Verds/ALE vàrem voler fer pública la nostra preocupació.

Així, Rebecca Harms va dir:

“While the amendments proposed by the Hungarian authorities are welcome, they ignore the core provisions of the media law that will undermine media freedom in Hungary: notably, the politicised media supervision authority. This law has effectively been designed with the intention of restricting media activities in Hungary and limiting critical scrutiny of the government. This is in direct conflict with the core principles of the EU, as set out in the Treaties and the Charter of Fundamental Rights. The Commission and Council must continue to push for the complete overhaul or withdrawal of the law on this basis.”

Per la seva banda, Dany Cohn-Bendit, l’altre co-president va afegir:

“Today’s statement by the Commission seems to have been cynically choreographed, coming one day ahead of a vote in the European Parliament on a resolution criticising the media law. However, the core concerns that are raised in the main draft resolution remain valid. We hope that this resolution will be adopted tomorrow and that the Commission and the Council respond to the issues it raises: namely the conflict between this law and the Charter of Fundamental Rights, particularly via the politicised media supervision authority.

“The EP vote should clearly now go ahead tomorrow as planned. The adoption of a strong resolution by parliament is important both in the context of the Hungarian media law but also the wider debate on growing media restrictions in other EU member states. The EP has a crucial role to play in defending the core principles on which the EU is founded.”

Foto: Acció de protesta al PE. Font: Greens/EFA

Parlar quan cal, callar quan toca

En el marc del debat d’aquest matí, entre els presidents de Grups i la Presidència semestral del Consell, Hongria, representada pel seu Primer Ministre, Viktor Orban, un dels temes que més controvèrsia a suscitat ha estat  la pol.lèmica Llei de Mitjans  hongaresa (anomenada també Llei Mordaça) adoptada i temporalment congelada fins que acabi el semestre.

En senyal de protesta alguns diputats i diputades ens hem tapat la boca amb esparadrap. Qui ha parlat, i ho ha fet de manera brillant un altre cop, és el nostre co-president de grup, en Dany Cohn Bendit. Dues frases resumeixen perfectament el missatge: Una, no existeix la informació equilibrada (i és que la proposta de Llei hongaresa exigeix que sigui, sinó, un mitjà / periodista podria ser sancionat), i dos, la informació ha de molestar la política, i això, de vegades, és dolorós (ho sabem tots els qui hem estat a Govern). 

Per altra banda, per a mi, en una democràcia són els mitjans els qui han de controlar el govern. Quan la cosa és a l’inrevés, llavors no podem parlar de democràcia, sinó d’una altra cosa.

Us adjunto seguidament el discurs del Dany, ja que, per què seguir parlant quan d’altres (en aquest cas en Dany Cohn-Bendit) ho diuen deu vegades millor de com jo ho hauria dit?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Strasbourg, le 19 janvier 2011

Présidence
hongroise – Loi sur les médias

Pas
de double standard, un profond changement de la loi sur les médias en Hongrie est indispensable

Le Parlement européen vient de débattre des priorités de la Présidence hongroise de l’UE avec le premier ministre, M. Victor Orban. Dans le cadre de ce débat, la très controversée loi sur les médias en Hongrie a été évoquée dans l’intervention de 
Daniel Cohn-Bendit, Co-président du Groupe des Verts/ALE qui s’est ainsi adressé au premier ministre hongrois:

“Les Verts aiment la Hongrie, et personnellement je me suis battu contre le communisme à la fin des années 80 à vos côtés Victor Orban. J’étais également à vos côtés lorsque vous avez demandé aux libéraux européens d’exclure Jörg Haider du Parti libéral européen. Victor Orban, vous étiez alors un homme politique qu’on devait respecter. Or aujourd’hui, vous êtes sur le chemin de devenir un Chavez européen, un national populiste, qui ne comprend pas l’essence et la structure de la démocratie. L’information équilibrée n’existe pas. Est-ce que Nixon trouvait l’information sur le Watergate équilibrée? est-ce que Bush trouvait l’information sur la prison d’Abou Ghraib équilibrée? bien sûr que non.

L’information doit déranger la politique et c’est parfois douloureux.  Mais il en va de la liberté de la presse et c’est pourquoi cette loi ne correspond pas aux valeurs de l’Union européen. Une Europe forte doit être crédible, or l’UE n’est plus crédible si nous acceptons ce genre de loi. Comment allons nous à l’avenir discuter avec Loukachenko ou avec le gouvernement chinois? La base de la liberté est justement la liberté d’expression, jamais une démocratie n’est morte parce qu’il y avait trop de liberté, mais elles sont mortes lorsqu’on a restreint les libertés. Par conséquent, il est indispensable d’obtenir un profond changement de cette loi sur les médias en Hongrie.”

Font foto: Verds/ALE

Gitanos/França: la Comissió es fa enrera, no hi haurà expedient d’infracció

Precisament quan m’estava preparant la intervenció per aquest vespre en relació a la Pregunta oral sobre les Bases de dades relacionades amb l’origen racial i ètnic a la UE (debat que començarà al PE al voltant les 23.00), m’ha arribat la noticia que, finalment, la Comissió Europea renuncia a a obrir expedient d’infracció per les expulsions de gitanos romanesos i búlgars. I serà així per què la Comissària Reding considera ‘suficients’ les garanties aportades per Parísalhora de modificar la seva normativa nacional i adaptar-se a la legislació de la UE tal i com estableixi la Directiva de 2004 sobre lliure circulació de persones dins la UE. Des del grup Verds ALE hem hagut de reaccionar, i ho hem fet en els termes següents:

Press relelease – 19 October 2010

Roma expulsions
France must not be let off hook for discrimination of Roma

The European Commission today announced that it would no longer pursue an infringement procedure against Franceover its non-implementation of the free movement directive (1). The Greens expressed concern that the Commission could let Franceoff the hook over its opprobrious collective expulsion of the Roma community, and called on the Commission to launch an infringement procedure on the core issue of discrimination. Following the announcement, French Green MEP Hélène Flautre said:

“The Commission must not simply back down and meekly crawl back to its corner on the issue of collective Roma expulsions in France. With ever more evidence emerging that the French authorities were clearly targeting the Roma minority, Francemust not be let off the hook.

“The Commission should have launched infringement proceedings against Franceon the basis of discrimination in the first place, and not simply on the grounds of free movement legislation. Given there is now further evidence that France’s opprobrious collective expulsions were deliberate discrimination, following reports that the police used ethnic databases, the Commission cannot continue to sit on its hands. An infringement procedure against Francefor non-compliance with EU rules on non-discrimination (as set out in the Charter for Fundamental Rights) should be launched without delay.”

Spanish Green MEP Raül Romevaadded: 

“It is also now clear that Franceis far from alone in pursuing discriminatory policies against the Roma minority, with other countries, like Italy, using ethnic databases and pursuing collective expulsions of the Roma. The Commission, as the guardian of the European treaties, cannot turn a blind eye to these serious infringements. It must launch infringement procedures against Franceand other member states that flout EU rules on non-discrimination.”

(1) Announcement by Viviane Reding available at http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/502&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

* The European Parliament will discuss the question of the Roma and ethnic databases this evening with the European Commission.