¿Que es un Mapa de Calor?

Aquesta tècnica d’analítica web et permetrà saber quines àrees del teu lloc reben realment l’atenció dels visitants.

Un Heatmap (o ‘mapa de calor’) és un gràfic en el qual es ressalten mitjançant un codi de colors zones concretes d’una web en base a criteris com el nombre de clics, o les àrees per les quals passa amb més freqüència el punter .

L’objectiu d’això és obtenir del comportament dels navegants del nostre web dades útils per millorar aspectes de la mateixa: comprovar la visibilitat de certs elements, o avaluar els millors llocs per posar publicitat tipus Adsense.

El concepte del heatmap deriva de la tècnica de “eye tracking” usada en els estudis de psicologia i màrqueting per a detectar on es posa la mirada en veure un text o imatge. Però on amb aquest sistema ens trobem amb lents específiques i -sovint- equips voluminosos i pesats, l’arribada de la lectura en ordinadors i dispositius mòbils permet usar els mapes de calor per a una anàlisi bastant menys intrusiu (les proves necessàries fins ara per realitzar el eye tracking impedien a l’usuari actuar amb total normalitat en llegir).

Els heatmaps presenten, és clar, els seus propis problemes: necessiten una mostra àmplia de dades per poder trobar patrons de visionat i desplaçament; en un web amb poques visites podrien no oferir-nos més que pinzellades de color inconnexes. A més, la seva efectivitat depèn del propi disseny del web: un procés de conversió en diversos passos dins d’una mateixa URL ens generarà un mapa de calor superposat del qual no podrem extreure conclusió útil cap.

Tipus de mapes de calor segons la agencia marketing digital mentedigital:

Heatmap per scroll: en pàgines llargues, indiquen bàsicament on deixen de llegir (és a dir, de fer scroll) els teus usuaris: els botons i formularis d’una landing page, per exemple, no haurien d’estar col·locats igual en una pàgina que freqüentment es llegeix fins al final i en una altra en què no.

Heatmap per clic: el gràfic destaca les zones de la web on els usuaris fan clic amb més freqüència perquè els elements de la mateixa els criden l’atenció … o perquè malinterpreten algun d’ells, considerant ‘clickable’ erròniament: en aquest cas estaríem davant d’un clar error d’usabilitat.

Heatmap per moviment de ratolí: aquest gràfic indica les zones per les quals passa el punter del ratolí, destacant aquelles en què passa més temps. La utilitat d’aquesta opció ve determinada pel fet que, segons la Carnegie Mellon University, hi ha una correlació el 88% entre el moviment del ratolí i el de l’ull.

EINES

Si vols fer mapes de calor de la teva pàgina web, una de les millors opcions (i la més popular) pot ser CrazyEgg, una eina d’analítica web molt completa, ja que a més de permetre’ns crear els heatmaps que ens ocupen, també inclou funcions per realitzar tests A / B. Es pot fer servir gratuïtament durant un mes, a partir de llavors costa 9 dòlars USA al mes. Compta, a més, amb un plugin oficial per a WordPress que et facilitarà la vida si fas servir aquest estès CMS. Una altra eina molt similar i igualment coneguda és Clicktale.

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *