Definició de Màrqueting per a ONGs

Definició de Màrqueting per a ONGs

El Màrqueting per a ONGs seria el conjunt d’activitats per intentar atraure, captar, retenir i fidelitzar donants i voluntaris que trobin valor en la causa humanitària nucli de l’organització.

La funció del Màrqueting a una ONG deu contribuir a la causa, ajudant a aconseguir els objectius marcats.

Partim de que la teoria defineix el màrqueting com la disciplina que estudia el comportament dels mercats i les necessitats dels consumidors, tractant d’atraure, captar, retenir i fidelitzar clients mitjançant la promoció de productes i serveis que satisfacin les seves necessitats i els aportin valor .

De fet, per poder aplicar-la, simplement cal canviar l’enfocament:

Els “clients” d’una ONG són els socis, els donants i els voluntaris.

El “producte” que es “ven” és l’ideal, la causa per la qual lluita l’ONG.

Hi ha moltes ONG en el mercat i algunes d’elles defensen la mateixa causa o una molt semblant.

Per això, les ONG necessiten ser capaços també de competir, aconseguint transmetre als seus simpatitzants la seva “proposta de valor únic”.

Necessiten desenvolupar un missatge capaç de demostrar com la seva organització beneficia la societat, i mostrar als donants per què invertir temps o diners en la seva causa és més important que fer-ho en qualsevol altra.

Com es dissenya un pla de màrqueting per a una ONG?
Amb l’enfocament que hem vist, un pla de Màrqueting per a una ONG serà força similar al d’una empresa normal.

Simplificant al màxim, la creació d’un bon pla de màrqueting inclourà com a mínim aquestes etapes:

Estudiar prèviament la situació de partida,

Definir amb tota claredat la causa que es persegueix i establir els objectius al voltant d’ella,

Identificar el target o públic objectiu, en aquest cas, donants i voluntaris,

Planificar les accions que ens portaran a aconseguir els objectius.

Mesurar els resultats.

Els veiem un a un.

1.- Estudiar la situació de partida

L’estudi previ ha de recollir, a grans trets, informació sobre:

Els projectes de màrqueting actualment en marxa i com estan contribuint als objectius.
Els canals de màrqueting que s’estan utilitzant i els resultats que estan obtenint.
La competència.
El pressupost i els recursos disponibles.

2.- La causa i els objectius del màrqueting

Els objectius no s’han de confondre amb “la causa” de l’organització.

Les accions de màrqueting en una ONG persegueixen de forma més habitual tres tipus d’objectius:

Augmentar les donacions.

Difondre la causa per aconseguir més simpatitzants.

Aconseguir un increment en el nombre de voluntaris.

Vegem-ho amb un exemple: imagina que dirigeixes el departament de màrqueting d’una ONG que lluita contra la fam i la pobresa.

Aquesta seria la “causa”.

En benefici de la causa, l’organització té en marxa diversos projectes: un menjador social, un pla d’ocupabilitat, un servei de suport psicològic, etcètera.

Per sostenir aquesta estructura, l’organització necessita recursos i també és important que creixi per poder ajudar cada vegada a més persones.

Així, els objectius del màrqueting serveixen a la causa facilitant la difusió de l’activitat i ajudant a aconseguir més donacions i voluntaris.

3.- El públic objectiu: socis, donants i voluntaris

Per poder crear un missatge de màrqueting que funcioni, cal mantenir en tot moment en ment al públic objectiu.

En aquest cas, el nostre target està compost per les persones (potencialment) interessades en el nostre producte, la causa humanitària que persegueix la nostra organització.

Com hem vist, en el cas d’una ONG, el públic objectiu són els potencials socis, donants i voluntaris.

Socis i donants donen suport econòmicament la causa, la diferència entre ells és el grau de vinculació amb l’organització.

El donant aporta la seva donació esporàdicament (una o més vegades), mentre que el soci contribueix al pressupost de l’organització de forma regular, mitjançant una quota periòdica.

A més, els socis juguen un paper en el govern de l’organització, de la mateixa manera que els accionistes d’una empresa.

D’altra banda, els voluntaris són persones que busquen aportar el seu gra de sorra a millorar el món, sense buscar una compensació econòmica.

Segons la definició formal, un voluntari és aquell que dedica part del seu temps a realitzar accions solidàries.

Existeixen diferents estudis sobre perfils de donants i voluntaris d’ONGs que permeten esbossar un retrat bastant aproximat del públic objectiu.

Per exemple, la Plataforma del Voluntariat d’Espanya publica cada any l’informe: “L’Acció Voluntària”, amb dades detallades sobre la participació social i la col·laboració amb ONGs al nostre país: incidència, formes de col·laboració, perfils …

Aquí pots fer una ullada a l’informe de 2018.

Exactament, què vols que facin?

Ara que ja coneixes al teu target, pensa: ¿quines accions vols que duguin a terme per ajudar-te?

Pensa en els teus objectius: per exemple, si persegueixes aconseguir un 10% més de donacions que l’any anterior, necessites simplement que augmentin els clics al botó “donar”.

Si vols aconseguir major visibilitat per la teva causa i tindràs sort que comparteixin el teu contingut o que responguin a una campanya User Generated Content.

La idea és que a més de conèixer al teu target, has de tenir molt clar el que vols dir-los perquè el teu missatge de màrqueting funcioni.

4.- Les accions: aconseguint objectius pas a pas

Tenint en ment els teus objectius, què vols dir i a qui et resultarà molt més senzill dissenyar les accions de màrqueting que t’ajudin a aconseguir-los.

Crea campanyes individuals per a cada un dels projectes en marxa, definint les accions que aplicaràs en cada cas.

És aconsellable crear un calendari d’accions realista i assolible.

Per inspirar-te, fes un cop d’ull a les accions que realitza la competència i observa quins els generen millors resultats com indica el equip de voluntariado internacional cooperating volunteers.

5.- Mesurar els resultats, com sempre!

No és cap novetat: per conèixer l’èxit de les accions i estratègies que has dut a terme, necessites mesurar els resultats.

Estableix mètriques que et permetin definir clarament com han contribuït les accions a la consecució d’objectius, i utilitza les eines adequades per aconseguir-ho.

Afegeix un comentari