¿Qué es el seo offpage?

Quan es parla sobre optimització del posicionament orgànic en cercadors (SEO), sempre es distingeixen dues grans àrees: SEO Onpage i SEO Offpage.

La diferenciació de les dues parts tendeix a resumir d’una forma bastant escarida: el SEO Onpage se centra en tot el que es pot fer directament sobre el lloc web, mentre que a l’SEO Offpage se li deixa tot el que es pot fer “allà fora” .

En el cas del SEO Offpage, el primer, i pràcticament l’única, en què es pensa és en el Link Building, la construcció d’una xarxa d’enllaços entrants que alcin les nostres posicions en els resultats de cerca.

Però aquesta simplificació amaga dos aspectes fonamentals en el SEO Offpage: que no tots els enllaços són iguals (i no només en el sentit que siguin do-follow o no-follow, com ja veurem) i que en ell hi ha molt més a més de només aconseguir enllaços.

En aquest article aprofundirem en el concepte de SEO Offpage, la seva relació amb el SEO Onpage (sorpresa, no són independents!), Com analitzar l’efectivitat de la nostra estratègia SEO Offpage i diverses tècniques, eines i estratègies que podem utilitzar per millorar seus resultats.

Què és el SEO Offpage segons un expert en seo barcelona?

Com avançàvem en la introducció, equiparar SEO Offpage amb Link Building, com es fa habitualment, és una simplificació amb què estem recudiendo el SEO Offpage al que és només una de les seves parts.

Encara que el Link Building sigui un element important del SEO Offpage, i durant molt de temps era suficient per a complir els nostres objectius, oblidar la resta d’accions que podem realitzar pot limitar l’abast de les nostres estratègies i impedir-nos assolir els objectius que ens haguem marcat.

Hem d’adaptar la definició del SEO Offpage als nous temps, en què els algoritmes de cerca ja tenen la capacitat, tot i que encara sigui limitada, d’analitzar i comprendre el significat del contingut de les pàgines i deduir relacions més enllà dels enllaços explícitament col·locats .

En altres paraules, fer SEO Offpage ja no seria simplement construir enllaços, sinó fer-ho en un context coherent amb la imatge o propòsit que volem associar al nostre lloc web o la nostra marca.

Així, en una definició més completa, el SEO Offpage engloba qualsevol acció de màrqueting digital que duem a terme externament a un lloc web de manera que millori el seu posicionament orgànic per les paraules clau rellevants.

En aquesta definició ja que clar que el Link Building es perfila com una més d’aquestes accions de màrqueting digital que podem realitzar. Una molt important, sí, però no l’única i que, en sectors molt competits, podria no ser suficient.

 

Objectius del SEO Offpage

Vist que el SEO Offpage és més que Link Building, vegem a continuació que altres aspectes hem de contemplar en una estratègia integral de SEO Offpage:

Disposar d’una estructura d’enllaços des de llocs web de rellevància, principalment relacionats amb el nostre sector encara que no necessàriament, que al seu torn ens atorguin autoritat i popularitat, en transmetre’ns part del Link Juice dels llocs d’origen, a més de convertir-se en una important font de visites qualificades.

Aconseguir major visibilitat i notorietat dins del nostre sector, independentment que pugui aportar més enllaços a la nostra estructura. És a dir, que siguem coneguts i reconeguts en llocs web de prestigi afins a la nostra activitat o al perfil del nostre públic objectiu.

Tenir major representativitat i difusió a les Xarxes Socials que aportin valor afegit a la nostra activitat; és a dir, no limitar-nos a tenir presència simbòlica en les RRSS, sinó una presència dinàmica en aquelles que tinguin sentit per a la nostra activitat i que freqüent la nostra audiència.

Desenvolupar una marca de confiança dins del nostre sector, que ens faci arribar visites qualificades, ja sigui a través d’enllaços externs o qualsevol altre mitjà (com cerques orgàniques, perfils socials, anuncis patrocinats o directament per la marca) que puguin utilitzar els usuaris.
Com es pot veure, alguns d’aquests punts es pot estendre a altres conceptes molt coneguts, com l’estratègia Social Media o el màrqueting de continguts.

Això no vol dir que el SEO Offpage els absorbeixi i perdin la seva identitat pròpia, sinó que qualsevol estratègia, sigui Social Media o de Continguts, no es pot fer de forma separada a una estratègia de posicionament, sinó integrada, sobre uns plantejaments comuns i amb els mateixos objectius.

Per dir-ho en poques paraules: una estratègia SEO Offpage basada exclusivament en recopilar el major nombre possible d’enllaços entrants, sense solta ni volta, aconseguirà resultats molts pitjors que si la integrem amb totes les consideracions anteriors.

 

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *