El pols de la llengua als Països Catalans

Blog sobre llengua i societat de Pere Mayans

9 d'abril de 2006
0 comentaris

Novetats editorials per treballar la sociolingüística

La Veu dels Kats: una eina per treballar els usos lingüístic entre els joves.

Tal com s’indica en la presentació del Secretari de Política Lingüística a l’estudi sobre l’Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003 (EULC-03)[1], un dels grans reptes de la política lingüística de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya és el del foment dels usos lingüístics interpersonals en català. De fet, una de les conclusions d’aquest informe ja ens indica que els usos interpersonals col·loquials estan fortament mediatitzats per la norma de subordinació al castellà. A més, i també segons l’estudi, els usos orals del català estan vinculats al domini elevat de l’habilitat de parla, per la qual cosa sembla evident que el nostre sistema educatiu ha de propiciar la millora dels coneixements de llengua en general i de l’habilitat relacionada amb la parla en particular. En aquest mateix sentit, i en el marc del document La situació de la llengua als centres educatius: actuacions per consolidar-la i per potenciar-la[2], presentant al final del curs 2004-2005 i que forma part del Pla per a la Llengua i la Cohesió Social[3], el Departament d’Educació anunciava que estimularia, entre d’altres, l’elaboració de materials didàctics que permetessin fomentar l’ús oral de la llengua a classe (expressió i interacció orals), com a pas imprescindible si volem avançar en l’ús general de la llengua, i treballar una educació sociolingüística amb l’alumnat d’ensenyament secundari, tenint present que el component sociolingüístic afecta tota la comunicació lingüística encara que, a voltes, els parlants no siguin conscients d’aquesta influència.

És en aquest context, de voluntat expressa de potenciar els usos lingüístics favorables al català en  la nostra societat, que ha aparegut el còmic La veu dels Kats, d’Editorial Mediterrània, amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística i del Departament d’Educació. Com a la resta de còmics d’aquesta col·lecció, al final del llibre trobem tot un seguit de propostes didàctiques, que, en aquest cas, possibiliten al professorat treballar aspectes de la realitat sociolingüística de la nostra societat, especialment els que fan referència als usos lingüístics.

Si fem una anàlisi de les activitats que se’ns presenten, en primer lloc trobem un test que, a partir de les possibles reaccions dels personatges del còmic, permet que l’alumnat tingui una visió àmplia dels diversos punts de vista que pot haver-hi de com actuar en situacions diverses pel que fa a l’ús de la llengua. També permet reflexionar sobre quines són les circumstàncies, tant personals com socials, que ens fan actuar d’una manera o d’una altra.

En segon lloc, se’ns presenten cinc activitats, la primera de les quals, i que duu el títol Posar-vos en la pell de l’altre, té la finalitat de fer conèixer les dificultats, les actituds, les motivacions de l’alumnat nouvingut a l’hora d’aprendre una llengua d’acollida. L’alumnat en general, mitjançant aquesta activitat, pot entendre les dificultats que poden tenir les persones que aprenen una nova llengua i que, al mateix temps, l’han fer servir si volen continuar els estudis. Després d’activitats d’aquests tipus, poden potenciar-se o consolidar-se actituds com la valoració de l’esforç, el respecte per les produccions d’un aprenent d’una segona llengua… També es poden treballar actuacions concretes com, per exemple, que l’alumnat apliqui estratègies lingüístiques que afavoreixin tant la comprensió com l’expressió d’un nou aprenent.

En la segona de les activitats, Quines llengües es parlen al vostre país?, es vol reflexionar sobre les normes d’ús i les conductes lingüístiques a la nostra societat a partir de la percepció que en té l’alumnat. L’activitat es pot utilitzar com avaluació inicial per després planificar altres activitats de reflexió en funció de la distància que hi ha entre la percepció dels alumnes i la situació real.

En la tercera de les activitats, Ús del català, es vol que l’alumnat, a partir de l’observació de l’entorn i de la recollida d’informació, tingui una visió objectiva, i força completa i estructurada de la realitat sociolingüística de Catalunya. Pot plantejar-se com una activitat interdisciplinar o com una part d’un crèdit de síntesi.

La finalitat de la quarta activitat, Situació actual de la llengua catalana al Principat, és reflexionar sobre la utilitat i la necessitat de la llengua catalana a la nostra societat. A partir de dues preguntes, l’activitat ens permet arribar a unes conclusions fonamentades en les dades que s’han recollit a la tercera activitat. També podem tractar continguts com monolingüisme i bilingüisme.

I, finalment, a la cinquena activitat, Hàbits lingüístics, es vol fer prendre consciència dels hàbits lingüístics propis. A partir d’enquestes individuals i de tres preguntes finals, que es poden contestar col·lectivament, podem reflexionar sobre quina és la responsabilitat individual i col·lectiva a l’hora de mantenir una llengua.

En conclusió, el llibre planteja activitats de reflexió sobre situacions comunicatives diverses que permeten analitzar actituds i conductes de parlants amb diferents perfils lingüístics. Amb aquestes activitats, el lector pot familiaritzar-se amb la realitat sociolingüística del nostre país, amb l’objectiu de desenvolupar la consciència sociolingüística i tenir més informació a l’hora d’analitzar els usos lingüístics propis.

Imma Canal

Pere Mayans


[1] Torres, Joaquim (coordinador). l’Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003: llengua i societat a Catalunya en els inicis del segle xxi. Barcelona: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 2005.

[2] http://www.xtec.es/lic/intro/documenta/annex4_llengua.pdf

[3] http://www.xtec.es/lic/intro/documenta/Pla_LIC_0405.pdf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!