El pols de la llengua als Països Catalans

Blog sobre llengua i societat de Pere Mayans

1 de maig de 2015
0 comentaris

La llengua de l’ensenyament a Andorra

Andorra, formació

Com és sabut, a Andorra conviuen -en principi- tres sistemes educatius: l’andorrà, l’espanyol i el francès. Així, al costat del sistema propi, l’andorrà, que depèn totalment del Govern d’Andorra i compta amb dotze escoles (les anomenades escoles andorranes) i un centre de formació professional, hi ha el sistema espanyol, amb cinc escoles públiques i laiques –que depenen directament del Ministeri d’Educació espanyol–, tres escoles congregacionals i una escola privada, i el sistema francès, amb tretze escoles, que segueixen els programes d’estudi determinats pels ministeris d’Educació espanyol i francès, respectivament.

El tractament de les llengües que fa cadascun dels tres sistemes és prou diferent i, de fet, en el cas espanyol és, a més, molt diferent segons el tipus d’escola.

En el cas de l’escola andorrana, a maternal A (3-4 anys) la llengua vehicular és el català i les activitats s’organitzen amb la presència de dos mestres tutors d’aula. A maternal B (4-6 anys) s’introdueix la llengua francesa, que també esdevé vehicular, i les activitats s’organitzen amb la presència d’un mestre tutor d’aula de català i un de francès.

A la primera ensenyança, les llengües vehiculars són el català i el francès, i en totes les aules hi ha un mestre tutor de català i un de francès. Les activitats en anglès es fan per part d’un mestre especialista al segon i tercer cicles. El castellà s’introdueix en el tercer cicle i el fa un mestre especialista.

A la segona ensenyança, les llengües catalana, castellana, francesa i anglesa s’aprenen de forma sistemàtica mitjançant un professor especialista de cadascuna. Les àrees no lingüístiques es vehiculen en llengua catalana, castellana o francesa, la mateixa en tot el nivell educatiu.

Al batxillerat, l’aprenentatge de llengües és un dels eixos principals de l’estructura del pla d’estudis, el qual s’organitza al voltant de les assignatures pròpiament lingüístiques i la vehiculació de diferents assignatures en català, castellà, francès o anglès.

Pel que fa als estudis professionals, la llengua vehicular de totes les assignatures és el català. L’assignatura de Llengües i comunicació es vehicula en català, castellà, francès i anglès, i és impartida per professors especialistes de cada llengua. La intervenció dels docents d’aquesta assignatura s’orienta a desenvolupar la competència comunicativa plurilingüe i intercultural de l’aprenent en les quatre llengües d’estudi.

En el cas dels centres que segueixen el sistema educatiu espanyol, cal diferenciar les escoles i els instituts que depenen directament del Govern espanyol i el Col·legi Privat del Pirineu, que tenen com a llengua vehicular l’espanyol (sic), de les escoles confessionals, que tenen com a llengua vehicular el català.

En els centres que segueixen el sistema educatiu francès, la llengua vehicular és el francès.

Ara bé, tal com estableix la Llei d’Ordenament del sistema educatiu andorrà[1], el Govern d’Andorra intervé en aquests dos sistemes educatius estrangers mitjançant un programa específic, la Formació Andorrana, que té l’objectiu de capacitar els alumnes que els segueixen per integrar-se a la societat on viuen i assegurar-los un coneixement bàsic de la cultura andorrana.

A més del personal docent, l’àrea de Formació Andorrana compta, també, amb la figura del col·laborador educatiu, el qual dóna suport als mestres de maternal i de primera ensenyança de les escoles franceses i espanyoles.

Pel que fa a la distribució de l’alumnat entre tots tres sistemes, es manté a l’alça el nombre d’alumnes que assisteixen al sistema educatiu andorrà (un 40,07 %), i augmenta el nombre d’escolaritzats en el sistema educatiu francès (un 32,06 %, que representa un increment del 0,85% respecte al curs anterior) mentre que continua el lleuger descens de l’espanyol (un 27,86 %, un 0,83 % menys respecte al curs anterior).

En el quadre següent podem veure’n l’evolució dels cinc cursos darrers:

Escolars per sistema educatiu

Sistema educatiu

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

2014/1015

Andorrà

4.157 4.250 4.270 4.301 4.385

Francès

3.402 3.369 3.335 3.379 3.508

Espanyol

3.243 3.191 3.149 3.106 3.049

Total

10.802

10.810 10.774 10.786 10.942

 

També en podem veure la distribució per sistemes i etapes educatives:

Curs 2014-2015[2]

Sistema educatiu

Maternal

Primera ensenyança

Segona ensenyança

Batxillerat

Formació professional

Total

Andorrà

845

1.767

1.236

334

203

4.385

Francès

933

1.154

850

355

216

3.508

Espanyol

609

1.205

932

303

0

3.049

Total

2.387

4.126

3.018

992

419

10.942

Informació sobre els sistemes educatius a Andorra: http://www.educacio.ad/images/stories/destacats/GuiaInformat_2015.pdf

 


[1] Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà, de 9-06-1994 (BOPA núm. 48 de 13 de juliol de 1994)

[2] Font: Govern d’Andorra. Ministeri d’Educació i Joventut. Efectius de l’alumnat per al curs escolar 2014-2015.

<http://www.educacio.ad/images/stories/estudis/Efectius_curs_14-15.pdf> [Consulta: 12 març 2015]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!