Intercanvis escolars entre l?alumnat dels Països Catalans

Una de les funcions que es va marcar aquest bloc en començar va ser la de difondre notícies sobre la llengua catalana arreu del nostre territori. A voltes, i potser més sovint del que voldríem, aquestes notícies poden ser negatives, o de denúncies d?actituds desfavorables a la nostra llengua, però també és cert que busquem difondre aspectes positius com poden ser actes, llibres o actuacions que ajudin a fer una mica més normals els nostres Països Catalans. És en aquesta línia que ens alegrem de poder donar notícies com la que anuncien avui: el Departament d?Educació de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió d?ajuts a centres educatius de Catalunya, per a la realització d?intercanvis escolars entre alumnes de centres educatius del domini lingüístic del català i de l?occità amb la finalitat de facilitar la participació i el coneixement mutu, potenciar l?ús de la llengua, així com ampliar el coneixement de l?espai geogràfic i cultural del domini lingüístic del català i l?occità.

De fet, es tracta d?una convocatòria (https://www.gencat.net/diari/4875/07114010.htm) que ja és en la seva quarta edició, tot i que enguany incorporà la llengua occitana, la qual cosa permetrà que els centres de l?Aran puguin rebre ajuts per fer intercanvis amb centres educatius de la resta d?Occitània (tant la que es troba a l?Estat francès com la que es troba a l?Estat italià). Es tracta, per tant, d?una iniciativa que permet donar ajuts a centres educatius de titularitat del Departament d’Educació i privats concertats de Catalunya, per a la realització d’intercanvis escolars entre el seu alumnat i el de centres educatius ubicats en els territoris del domini lingüístic català i occità, destinats a afavorir el coneixement mutu i el diàleg entre l’alumnat d’aquests centres educatius, facilitar la participació activa de l’alumnat per promoure l’ús del català i de l’occità, mitjançant l’organització d’activitats específiques que ho possibilitin, i ampliar així el coneixement de l’espai geogràfic i cultural del domini lingüístic català i occità. Si fa no fa, com els programes que l?Estat espanyol o la Unió Europea tenen per propiciar el coneixement mutu dels ?espanyols?, per una banda, i dels europeus per una altra.

És, sens dubte, una excel·lent manera de treballar, sense fer gaire soroll, la unitat lingüística i cultural dels Països Catalans (i també de l?Aran amb la resta d?Occitània), Cal destacar que, paral·lelament, el Govern balear ha fet pública una convocatòria molt simliar (http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.ca.jsp?codi=47570) per promure  intercanvis escolars amb l’alumnat de centres docents de les terres de parla catalana. En aquest cas, però, només es donen ajuts per als centres que fan intercanvis centres ubicats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana, però per començar no està gens malament perquè es reconeix la unitat de la llengua de les tres grans regions catalanes.

Deixa un comentari