Cròniques negres del català a l’escola/9: 1662. Cal convèncer els catalans!

M’he oblidat de remarcar-vos que era de molt interès per al servei del rei que tinguéssiu cura d’insinuar als catalans que perdran una decisió molt agradable al rei si envien llurs fills al col·legi dels jesuïtes perquè hi siguin instruïts”.

Carta del ministre Louvois als cònsols de Perpinyà. Els jesuïtes ja feien l’ensenyament en francès.

Traduït al català a IGLÉSIAS, Narcís (1998). Op. cit., p. 90.

Deixa un comentari