Informe sobre la situació de la llengua 2015/2: l’ensenyament al Carxe

Territoris administratius que formen el Països CatalansTerritoris administratius que formen el Països Catalans

Des de l’any 2005 s’imparteixen cursos de valencià a la Universitat Popular de Iecla (1), que depèn de l’Ajuntament ieclà i que compta amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). El curs de valencià ha tingut molt bona acceptació. Les persones que s’hi han inscrit han tingut diversos objectius: el d’aprendre el valencià per tal d’obrir-se noves possibilitats laborals i el de descobrir una llengua i una cultura per plaer.

El curs, d’entrada d’un únic nivell, ha seguit impartint-se de manera continuada fins a l’actualitat, però a partir del curs 2011/2012 s’ha ampliat l’oferta i s’ha ’impartit un nou curs de nivell elemental-mitjà per a totes aquelles persones que ja havien assolit un nivell inicial i volien continuar la seva formació en valencià. L’AVL és l’encarregada de pagar la docent d’aquests cursos i la Universitat Popular de Iecla, a través de l’Ajuntament, és la que cedeix les instal·lacions i facilita els materials que es lliuren a l’alumnat.

Durant el curs 2014/2015, divuit persones, d’entre 22 i 30 anys i amb estudis superiors, s’han inscrit en el curs de nivell elemental i onze, d’entre 25 i 50 anys i també amb estudis superiors, en el de nivell mitjà. Cal destacar que cap d’aquests alumnes és catalanoparlant. El curs 2015/2016 també s’han ofert cursos de nivell elemental (llengua oral) i de nivell mitjà. S’oferien 30 places a cada nivell (hi hagué 16 inscrits a nivell elemental i 15 a mitjà).

Pel que fa a l’ensenyament reglat, el català és, en canvi, inexistent als tres municipis murcians (Iecla, Favanella i Jumella) on hi ha població catalanoparlant.

(1) 121 Consulteu-ne l’oferta formativa per al curs 2016-2017 a: http://www.yecla.es/Portals/0/Servicios%20Municipales/Cultura/UniversidadPopular/folletos%20cursos/valenci%C3%A0_16.pdf

Deixa un comentari