La llengua catalana als sistemes educatius d’Andorra

Som en un moment en què pot canviar substancialment el paper de la llengua catalana en els nostres sistemes educatius. Al País Valencià i a les Illes Balears el PP ja ha anunciat un clar retrocés de la nostra llengua; i al Principat de Catalunya caldrà veure com s’apliquen, o no, les sentències del Tribunal Suprem espanyol, que deriven, a la vegada, del que va dictaminar el Tribunal Constitucional contra l’Estatut, i que comporten la (re)introducció del castellà com a llengua vehicular -encara que no se’n determini en quin grau.

Sigui com sigui, comencem un repàs a la situació de la nostra llengua en els sistemes educatius dels diversos territoris on es parla

I comencem per Andorra, l’únic Estat on el català és única llengua oficial, tot i que, en el camp de l’ensenyament, aquesta afirmació és més que matisable, com podreu veure en el document adjunt a aquest apunt.