Arxiu de la categoria: Andorra

Informació sobre aquesta comarca de parla catalana que les circumstàncies històriques han convertit en un estat independent, i on el català és l’única llengua oficial

L’idioma català el 1884

Barcelona en la mano : guía de Barcelona y sus alrededores : ilustrada con grabados foto-tipográficos y cinco planos / per J. Roca y Roca..– Barcelona : E. López, 1884. — XVI, XVI, 375, 79 p., [4] f. pleg. : il. fot., plàn. ; 14 cm

Fa quasi 140 anys, en una guia de Barcelona, hi podíem llegir:

Idioma: -El idioma de Barcelona es el catalán, que con pocas variantes se habla en la mayor parte del antiguo reino de Valencia, en las islas Baleares, en la República de Andorra (sic), en el Rosellón, en la Cerdaña francesa y en algunos pueblos de la isla de Cerdeña (sic). -Es lenguaje nervudo, enérgico, expresivo, lleno de onomatopeyas, parco en calificativos, rico en monosílabos y susceptible de primores y dulzura. Procede directamente de la lengua rústica latina, lo que le da grandes puntos de semejanza con algunos dialectos de las costas italianas: ha sufrido la influencia literaria provenzal y en el uso vulgar sufre actualmente la del catellano, rebelde empero á muchas de las disinencias  (sic) de este, al ceceo y á las guturales fuertes. La pronunciación catalana facilita considerablemente el dominio de todos los idiomas europeos, especialmente los neo-latinos, germánicos y sajones. Usado el catalán como idioma literario desde el siglo XII, después de haber producido obras admirables, cayó casi en desuso durante los siglos XVII y XVIII; pero á mediados del siglo XIX ha renacido engendrando una verdadera pléyade de poetas y escritores que cultivan, algunos con verdadero talento, todos los géneros literarios, formando una literatura, digna por cierto de detenido estudio.

Com es pot veure, un text que des del punt de vista sociolingüística ens dona molta informació:

Els catalans cultes de Barcelona eren plenament conscients que la seva llengua era compartida amb molts altres territoris, fins i tot d’altres estats (Andorra, França i Itàlia).

El català era una llengua viva, vigorosa, ja que era, en definitiva, l’única llengua de la majoria de les classes populars i la llengua principal de relació de la resta de classes socials.

En ser una llengua romànica hi veien contacte amb les variants dialectals italianes, segurament del nord, on es parlen variants gal·loitaliques. En aquell moment la majoria dels “italians” només sabien la seva pròpia variant “dialectal” i en desconeixien l’estàndard, que és de base toscana.

Eren coneixedors de la influència trobadoresca (occitana) en la nostra poesia medieval.

També reconeixien la influència del castellà en els usos més col·loquials, encara que als parlants dels catalans els costés pronunciar la ce castellana (d’una part del castellà), alguns sons consonàntics (potser es refereix, per exemple, a la -D en posició final, que els catalanoparlants pronunciem [t]) i fer un ús com el del castellà dels morfemes flexius, especialment els dels verbs.

Atribueixen el fet de conèixer altres llengües (altres llengües romàniques, anglès i alemany) al coneixement del català, tot i que potser obvien dues coses: que aquest aprenentatge d’altres llengües segurament es donava més en classes socials elevades, les quals eren les úniques que ja coneixien dues llengües i, per tant, els era més fàcil aprendre’n una tercera; i que aquestes classes socials tenien més oportunitats per aprendre i practicar aquestes llengües.

Tenien notícia de la història literària i, sobretot, del renaixement de les lletres catalanes (cultes), que estaven vivint en directe.

En definitiva, un text prou interessant que ens dona moltes informacions sobre quina era la situació de la llengua en aquell moment a Barcelona…

 

 

Em plau compartir amb vosaltres una entrevista que m’han fet al Periòdic d’Andorra el mes de març proppassat. Parlem d’immersió, d’escola catalana, del que hauria de ser el projecte lingüístic de l’escola catalana, de l’ús de la llengua, però també de les acusacions que es fan als docents de Catalunya sobre un possible adoctrinament a les escoles catalanes.

 

Pere Mayans

L’Hospitalet de Llobregat,  1963.

Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i postgraduat en Gestió de la Diversitat Lingüística i Cultural, des de 1984 es dedica a l’ensenyament. Catedràtic de llengua catalana i literatura, ha fet de cap del Servei d’Ensenyament del Català i del Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics del Departament d’Ensenyament, des d’on s’ha encarregat, entre d’altres temes, de l’acollida de l’alumnat d’origen estranger i de la immersió lingüística. En aquest entrevista parlem amb ell com a expert en processos de normalització lingüística i com a membre del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals.

 

 1. Quina és la situació de l’escola catalana actualment?

 És una pregunta complexa de contestar, perquè, d’una banda, podem afirmar que els nostres docents, en general, han donat la resposta educativa que necessitaven els alumnes de les escoles catalanes del segle XXI. S’ha fet una aposta clara per uns centres inclusius, per una constant innovació pedagògica, per una formació permanent, adequada cada cop més a un alumnat divers, molts divers, en tots els sentits. S’ha treballat en un ensenyament competencial i en un sistema d’avaluació que avanci també en aquesta línia. Ara bé, això no implica que no hi hagi un marge de millora important en, per exemple, l’aprenentatge de la llengües estrangeres, en les polítiques de manteniment de les llengües d’origen de molts dels nostres alumnes, en la competència oral en general, en les polítiques de cohesió social, en els resultats d’algunes matèries… De fet, la situació de la nostra escola no és gaire diferent a la que té la institució escolar a bona part d’Europa.

 1. La campanya de desprestigi de l’escola catalana, acusada d’adoctrinament per part de certs mitjans espanyols, ha afectat la tasca dels docents?

Per sort, els nostres docents són uns excel·lents professionals que saben perfectament  que aquesta campanya només respon a uns interessos ideològics molt concrets. La nostra escola no adoctrina, educa… Potser els que adoctrinen són justament aquells qui ens volen acusar a nosaltres de fer-ho. És el mateix discurs que fan servir quan parlen del suposat “adoctrinament” dels mitjans de comunicació públics catalans. Qualsevol observador neutral pot veure que on hi ha realment adoctrinament és als mitjans espanyols.

En el cas de l’ensenyament, com pot ser titllat d’adoctrinament, com es va fer en seu parlamentària, treballar un mapa de la llengua catalana on, com és lògic, s’englobin tots els territoris de parla catalana? Com pot ser titllat d’adoctrinament parlar de Corona catalanoaragonesa, quan és evident el paper cabdal dels catalans en aquella confederació en la qual hi havia un rei que, alhora, era comte de Barcelona? Com pot ser adoctrinament parlar a les aules del que està passant a la societat, quan en els nostres currículums es diu literalment que formar “ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables és consubstancial al progrés en l’escolarització i a l’èxit escolar”?

De fet, puc afirmar que l’escola, com un dels pilars bàsics de la nostra societat, ha estat atacada d’una forma barroera i injusta.

 1. Per què podem afirmar que els castellanoparlants no estan discriminats?

D’entrada, l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua castellana es garanteix al llarg de tota l’escolaritat obligatòria amb la finalitat que, en acabar-la, tots els alumnes, independentment de la seva llengua d’origen, tinguin plenes competències lingüístiques en català  i en castellà. És més, si amb les hores de llengua castellana no es pogués garantir que el nivell de castellà fos igual al del català, un centre educatiu podria decidir fer alguna activitat en llengua castellana.

Els resultats de castellà i de català són sempre similars a les proves de competències i a proves com les de la Selectivitat. Quan l’Estat fa proves per valorar el nivell de llengua castellana dels alumnes, els resultats dels alumnes catalans se situen per davant de comunitats “bilingües” com el País Valencià, Galícia o Balears, però també per davant d’Andalusia, Canàries, Extremadura…

Sempre m’ha cridat l’atenció que tots aquells qui demanen l’ensenyament en la llengua familiar (en aquest cas el castellà) no s’esgarrifen quan hi ha gent que porten els fills a escoles on l’ensenyament es vehicula en francès, anglès o alemany (i en molts casos sense tenir en compte el que sí que es té en compte a les escoles catalanes: l’aplicació de metodologies d’aprenentatge de segones llengües, és a dir, les estratègies del programa d’immersió).

 1. Tenint en compte que està demostrat que el model educatiu de l’escola catalana funciona, per què hi ha tant d’interès de posar en dubte aquest model?

Perquè l’escola, malgrat tots els peròs que li puguem buscar, és un dels pocs àmbits en què el català és necessari, és imprescindible, i això ens fa una mica més “normals”, entès el concepte de normal com allò que tenen tots els pobles del món que tenen una llengua normalitzada (espanyol, francès, italià, alemany…). Fixeu-vos que s’ha atacat tot allò que ens igualava als qui tenen un Estat al darrere: escola, policia, mitjans de comunicació…

 1. Quin és el projecte lingüístic de l’escola catalana?

L’escola catalana ha de fer del català la llengua vehicular de referència, la llengua de la vida de l’escola, la llengua de la cohesió social, per garantir que tothom, independentment de l’origen, pugui tenir plenes competències en aquesta llengua. Ha d’assegurar, a més, que, en acabar l’ensenyament obligatori, tots els alumnes tinguin un nivell de llengua castellana molt similar al que tenen en llengua catalana.

Pel que fa a les llengües estrangeres, cal assegurar un bon domini d’una primera llengua estrangera (que permeti ser competent tant en àmbits formals com informals), que pot ser l’anglès o el francès. Cal potenciar l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera (francès o anglès, italià, alemany, portuguès i, per què no?, les llengües internacionals que ens han arribat amb la nova immigració: àrab, xinès mandarí…).

Cal també potenciar les possibilitats d’aprenentatge de les llengües de la nova immigració més enllà de les llengües considerades internacionals: amazic, neerlandès, ucraïnès, bengalí, etc.

I, finalment, es vol un ensenyament plurilingüe i intercultural, en el qual es formin ciutadans respectuosos amb la diversitat lingüística i als quals haguem desvetllat interessos plurilingües, com que el que es treballen amb programes com els d’intercomprensió entre llengües romàniques (comprensió lectora en diverses llengües, inclosa la llengua occitana de l’Aran).

 

 1. Quines llengües utilitzen majoritàriament els joves i adolescents a l’escola? Depèn del territori?

Efectivament, no és el mateix el que passa a les comarques de l’interior de Catalunya, de les Terres de l’Ebre o d’altres territoris que el que passa en aquells contextos on la població prové majoritàriament de les grans migracions espanyoles de la segona meitat del segle XX o, fins i tot, de la nova immigració d’origen sud-americà. Pel que fa als joves procedents d’altres indrets, els usos lingüístics depenen molt del context sociolingüístic. Per exemple, al Ripollès –l’exemple no és escollit a l’atzar! – els joves d’origen magrebí parlaran normalment en català, mentre que els joves magrebins de l’Hospitalet parlaran habitualment en castellà.

 1. En quina situació es troba la llengua catalana actualment?

En una cruïlla històrica. Duna banda, la nostra llengua té totes les eines de les quals disposen les llengües que tenen assegurat el futur: una llengua consolidada normativament, mitjans de comunicació, escola, una literatura de qualitat, accés a les tecnologies de la comunicació i de la informació, una presència importantíssima a les xarxes…  D’altra banda, però, per primera vegada a la història el català ha deixat de ser la llengua del carrer, de la vida, de molts indrets del nostre país: Catalunya Nord, l’Alguer, àmplies zones del sud valencià, però també a moltes de les grans urbs, com Barcelona i voltants, València, Ciutat de Mallorca… És la vegada a la història en què, en nombres absoluts, hi ha més catalanoparlants, però és també la vegada que representem un percentatge més baix de la població…

És a dir, no ens podem adormir i cal fer polítiques actives per aconseguir nous espais d’ús per a la llengua.

 1. Darrerament s’ha parlat del fet que en alguns centres públics no es vehicula en llengua catalana, no es pot evitar que passi això?

Tot i que no dic que no passi puntualment (algun professor en concret, especialment de secundària) en alguns centres públics d’algunes zones de Catalunya, on es pot observar més aquest fenomen és en escoles de titularitat privada, especialment els centres no concertats per la Generalitat. Malgrat que sigui complex normativament parlant, en no ser centres que depenen del servei públic de Catalunya, caldria treballar molt més aquest tema, perquè en aquestes escoles no es garanteix el que ha estat un dels gran èxits del sistema educatiu a Catalunya: fer del català la llengua primera de l’escola i garantir el coneixement, al mateix nivell, del català i del castellà, tant per a alumnes catalanoparlants com per a alumnes castellanoparlant, i ara per a alumnes de qualsevol altra llengua.

 1. Per què és important que la població no confongui l’ensenyament en català amb la immersió lingüística?

Perquè el que, políticament i mediàticament, s’ha anomenat immersió lingüística no és altra cosa que una metodologia d’ensenyament i d’aprenentatge que es fa servir quan la llengua de l’escola no és la llengua de la majoria de l’alumnat. Són metodologies molts properes a les que es fan servir amb alumnes catalanoparlants o castellanoparlants quan els ensenyem matèries en francès o en anglès. De fet, s’aprèn la llengua simultàniament a l’aprenentatge de les matèries. Ensenyament en català és un terme molt més general, aplicable a qualsevol context sociolingüístic, ja que només fa referència a la llengua vehicular de l’escola.

 1. Creus que el professorat majoritàriament té en compte el context sociolingüístic dels escolars als quals s’adreça?

Justament, les metodologies pròpies del programa d’immersió s’han d’aplicar o no tenint en compte el context sociolingüístic dels alumnes. Malauradament, la formació inicial dels mestres dels nostres països no sempre capacita el professorat per fer classe en situacions en què la llengua de l’escola no és la llengua de la majoria de l’alumnat. I, si això passa a primària, ja et pots imaginar el que passa a secundària, on l’arribada d’alumnat estranger ha fet sacsejar un model en el qual es partia de la idea que tots els alumnes tenien ja (encara que no fos veritat) una plena competència en català.

 1. Veus amb optimisme el futur de la nostra llengua?

Ni amb pessimisme ni amb optimisme. Només crec que hem de continuar treballant per fer del català una llengua imprescindible en alguns àmbits (entre els quals l’escola, és clar). Si una llengua no és necessària, irremeiablement mor… Si el nostre país (els nostres Països) volen mantenir el català viu han de saber fer d’aquesta llengua la llengua de cohesió social, la llengua que la gent necessiti per viure en els nostres territoris, la llengua que permeti la mobilitat social… sense que això signifiqui que no creiem que els nostres ciutadans hagin de ser el màxim de plurilingües possible.

llengua22_el_periòdic_Andorra_entrevista

La llengua de l’ensenyament a Andorra

Andorra, formació

Com és sabut, a Andorra conviuen -en principi- tres sistemes educatius: l’andorrà, l’espanyol i el francès. Així, al costat del sistema propi, l’andorrà, que depèn totalment del Govern d’Andorra i compta amb dotze escoles (les anomenades escoles andorranes) i un centre de formació professional, hi ha el sistema espanyol, amb cinc escoles públiques i laiques –que depenen directament del Ministeri d’Educació espanyol–, tres escoles congregacionals i una escola privada, i el sistema francès, amb tretze escoles, que segueixen els programes d’estudi determinats pels ministeris d’Educació espanyol i francès, respectivament.

El tractament de les llengües que fa cadascun dels tres sistemes és prou diferent i, de fet, en el cas espanyol és, a més, molt diferent segons el tipus d’escola.

En el cas de l’escola andorrana, a maternal A (3-4 anys) la llengua vehicular és el català i les activitats s’organitzen amb la presència de dos mestres tutors d’aula. A maternal B (4-6 anys) s’introdueix la llengua francesa, que també esdevé vehicular, i les activitats s’organitzen amb la presència d’un mestre tutor d’aula de català i un de francès.

A la primera ensenyança, les llengües vehiculars són el català i el francès, i en totes les aules hi ha un mestre tutor de català i un de francès. Les activitats en anglès es fan per part d’un mestre especialista al segon i tercer cicles. El castellà s’introdueix en el tercer cicle i el fa un mestre especialista.

A la segona ensenyança, les llengües catalana, castellana, francesa i anglesa s’aprenen de forma sistemàtica mitjançant un professor especialista de cadascuna. Les àrees no lingüístiques es vehiculen en llengua catalana, castellana o francesa, la mateixa en tot el nivell educatiu.

Al batxillerat, l’aprenentatge de llengües és un dels eixos principals de l’estructura del pla d’estudis, el qual s’organitza al voltant de les assignatures pròpiament lingüístiques i la vehiculació de diferents assignatures en català, castellà, francès o anglès.

Pel que fa als estudis professionals, la llengua vehicular de totes les assignatures és el català. L’assignatura de Llengües i comunicació es vehicula en català, castellà, francès i anglès, i és impartida per professors especialistes de cada llengua. La intervenció dels docents d’aquesta assignatura s’orienta a desenvolupar la competència comunicativa plurilingüe i intercultural de l’aprenent en les quatre llengües d’estudi.

En el cas dels centres que segueixen el sistema educatiu espanyol, cal diferenciar les escoles i els instituts que depenen directament del Govern espanyol i el Col·legi Privat del Pirineu, que tenen com a llengua vehicular l’espanyol (sic), de les escoles confessionals, que tenen com a llengua vehicular el català.

En els centres que segueixen el sistema educatiu francès, la llengua vehicular és el francès.

Ara bé, tal com estableix la Llei d’Ordenament del sistema educatiu andorrà[1], el Govern d’Andorra intervé en aquests dos sistemes educatius estrangers mitjançant un programa específic, la Formació Andorrana, que té l’objectiu de capacitar els alumnes que els segueixen per integrar-se a la societat on viuen i assegurar-los un coneixement bàsic de la cultura andorrana.

A més del personal docent, l’àrea de Formació Andorrana compta, també, amb la figura del col·laborador educatiu, el qual dóna suport als mestres de maternal i de primera ensenyança de les escoles franceses i espanyoles.

Pel que fa a la distribució de l’alumnat entre tots tres sistemes, es manté a l’alça el nombre d’alumnes que assisteixen al sistema educatiu andorrà (un 40,07 %), i augmenta el nombre d’escolaritzats en el sistema educatiu francès (un 32,06 %, que representa un increment del 0,85% respecte al curs anterior) mentre que continua el lleuger descens de l’espanyol (un 27,86 %, un 0,83 % menys respecte al curs anterior).

En el quadre següent podem veure’n l’evolució dels cinc cursos darrers:

Escolars per sistema educatiu

Sistema educatiu

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

2014/1015

Andorrà

4.157 4.250 4.270 4.301 4.385

Francès

3.402 3.369 3.335 3.379 3.508

Espanyol

3.243 3.191 3.149 3.106 3.049

Total

10.802

10.810 10.774 10.786 10.942

 

També en podem veure la distribució per sistemes i etapes educatives:

Curs 2014-2015[2]

Sistema educatiu

Maternal

Primera ensenyança

Segona ensenyança

Batxillerat

Formació professional

Total

Andorrà

845

1.767

1.236

334

203

4.385

Francès

933

1.154

850

355

216

3.508

Espanyol

609

1.205

932

303

0

3.049

Total

2.387

4.126

3.018

992

419

10.942

Informació sobre els sistemes educatius a Andorra: http://www.educacio.ad/images/stories/destacats/GuiaInformat_2015.pdf

 


[1] Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà, de 9-06-1994 (BOPA núm. 48 de 13 de juliol de 1994)

[2] Font: Govern d’Andorra. Ministeri d’Educació i Joventut. Efectius de l’alumnat per al curs escolar 2014-2015.

<http://www.educacio.ad/images/stories/estudis/Efectius_curs_14-15.pdf> [Consulta: 12 març 2015]

La llengua catalana als sistemes educatius d’Andorra

Som en un moment en què pot canviar substancialment el paper de la llengua catalana en els nostres sistemes educatius. Al País Valencià i a les Illes Balears el PP ja ha anunciat un clar retrocés de la nostra llengua; i al Principat de Catalunya caldrà veure com s’apliquen, o no, les sentències del Tribunal Suprem espanyol, que deriven, a la vegada, del que va dictaminar el Tribunal Constitucional contra l’Estatut, i que comporten la (re)introducció del castellà com a llengua vehicular -encara que no se’n determini en quin grau.

Sigui com sigui, comencem un repàs a la situació de la nostra llengua en els sistemes educatius dels diversos territoris on es parla

I comencem per Andorra, l’únic Estat on el català és única llengua oficial, tot i que, en el camp de l’ensenyament, aquesta afirmació és més que matisable, com podreu veure en el document adjunt a aquest apunt.

Centre de la Cultura Catalana d’Andorra

Ara fa uns dies vaig tenir l’oportunitat de compartir amb entitats i organismes públics d’arreu del país una jornada de reflexió sobre la feina que es fa de voluntariat lingüístic, amb experiències que provenien del País Valencià (els inesgotables companys d’Escola Valenciana i el seu Voluntariat pel Valencià), de les Illes (de Mallorca, es presentà la campanya “Amb tu, en català“, organitzada per Paraula, Centre de Serveis Lingüístics de les Illes Balears,  d’Eivissa, on l’Institut d’Estudis Eivissencs s’ha adherit a la campanya de Paraula), del Principat de Catalunya (Plataforma per la Llengua) i d’Andorra (Centre de la Cultura Catalana d’Andorra i el programa que fa de Voluntaris X la llengua amb el Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra)…

A la web de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, hi podeu trobar un llistat exhaustiu de les entitats del país que s’han adherit a la campanya.

M’agradaria, però destacar, per poc coneguda a la resta del territori, la feina del Centre de la Cultura Catalana d’Andorra

Tot i ser l’únic territori en què el català és l’única llengua oficial, no s’escapa a ningú que l’ús social de la nostra llengua no és la que s’esperaria d’una situació com aquesta (de fet, es podria pensar que el català és a Andorra, el que l’espanyol és a Madrid, el francès a París o l’italià a Roma; però tots sabem que la realitat és molt allunyada d’aquesta premissa, i Andorra s’assembla més al Principat de Catalunya del que d’entrada semblaria).

En aquest context, l’any 1995, va néixer el Centre de la Cultura Catalana, amb la voluntat de potenciar la llengua catalana a Andorra. Segons explica la pròpia entitat, es va descartar, d’un bon principi, “la idea de ser un casal català, per la proximitat del Principat amb Catalunya i també es va descartar la idea de fer una casa regional, com hauria agradat a l’Ambaixada d’Espanya”. La voluntat de l’entitat sempre ha estat potenciar la llengua i la cultura catalanes al Principat d’Andorra.

En l’acte fundacional, l’entitat va estar acompanyada per representants d’entitats homòlogues dels altres territoris de llengua catalana: Lluís Puntís, secretari general d’Òmnium Cultural de Catalunya; Joan-Francesc Mira, president d’Acció Cultural del País Valencià; Antoni Mir, president d’Obra Cultural Balear, i Joan Peytaví, president d’entitats per la defensa de la llengua i la cultura catalanes de Catalunya Nord. Tota una declaració implícita de principis.

El Centre de la Cultura Catalana té, per tant, com a principals objectius:

· Dinamitzar la llengua catalana i promoure’n l’ensenyament.

· Afavorir que Andorra lideri la internacionalització de la llengua i cultura catalanes.

· Coordinar el foment de la llengua amb diferents entitats i institucions andorranes,

Com a mostra de la feina d’aquesta entitat, us vull recomanar el llibre De fora -sis converses amb persones que van venir a Andorra per començar aquí una nova vida, que publicà el CCC el 2008. Es tracta de sis entrevistes a sis immigrants. La voluntat del llibre és mostrar com s’han integrat cadascuna d’aquestes sis persones. Com diuen els seus autors, Arnau Colominas (Barcelona, 1982) i Maria Cucurull (Valls, 1983), la idea va sorgir del fet que, si es fa una anàlisi de la societat andorrana, es veu clarament que al Principat hi ha més residents que nacionals andorrans. I tot i que el català és la llengua oficial d’Andorra, tothom sap que, pel que fa a l’ús, el castellà té una situació privilegiada al Principat. Per això, a l’entitat li va semblar interessant conèixer les vivències d’alguns immigrants ja establerts a Andorra. En aquestes sis entrevistes han parlat de la seva integració, de les seves vivències i sobre si creuen que és útil aprendre el català. Les conclusions: tots estan d’acord en el fet que l’aprenentatge del català és bàsic per assolir la integració al país. Un llibre interessant que permet descobrir, encara que no sigui explícitament, la realitat sociolingüística d’aquesta part de la nostra comunitat lingüística.