La col·laboració en massa ho canvia tot

En el decurs de la història, les empreses s’han anat organitzant segons criteris jeràrquics d’autoritat. Tothom està subordinat a alguna altra persona: els treballadors als directius, els comercials als clients, els fabricants als subcontractistes de la cadena de subministraments, les empreses a la comunitat. Sempre hi havia algú o alguna companyia manant, controlant-ho tot, des del ‘nivell superior’ de la cadena alimentària. Encara que les jerarquies no han pas desaparegut, profunds canvis en la naturalesa de la tecnologia, la demografia i l’economia global estan facilitant l’aparició de nous i potents models de producció basats en la comunitat, la col·laboració i l’autoorganització, i ja no en la jerarquia i el control.
Actualment milions d’entusiastes de la comunicació utilitzen blogs, wikies, chats i el personal broadcasting per incorporar les seves veus al sorollós torrent de diàleg i debat conegut com a blogsfera. Els treballadors potencien el rendiment al col·laborar amb iguals més enllà de les fronteres de les organitzacions i creant allò que anomenem un lloc de treball wiki. Els consumidors es converteixen en prosumidors perquè participen en la creació de béns i serveis i no es limiten a consumir el producte final. Les anomenades cadenes de subministraments funcionen amb més eficàcia quan el risc, la recompensa i la capacitat de portar a terme projectes importants –incloent-hi productes de gran complexitat com automòbils, motocicletes o avions– es distribueixen per xarxes planetàries de socis que treballen en condició d’iguals.
Les empreses intel·ligents estan fomentant l’espectacular desenvolupament de comunitats virtuals massives, en comptes d’oposar-s’hi; moltes van sorgir a la perifèria d’internet per a atreure de cop a milions de participants. Fins i tot els competidors més acèrrims col·laboren en iniciatives científiques innovadores que acceleren els descobriments en els seus respectius sectors. De fet, quan s’incrementi el número d’empreses que percebin els beneficis de la col·laboració massiva, aquesta nova forma d’organització acabarà substituint les estructures empresarials tradicionals com a principal motor de creació de riquesa en l’economia.

[De D.Tapscott i A.D. Williams, Wikinomics. La nueva economía de las multitudes inteligentes, Barcelona, Paidós, 2007. Traducció al català nostra]