Atopotatos

Atopotatos: sense encasellaments. Ni mentals ni sentimentals, ni polítics, ni socials… Cap a una nova manera de pensar: des de l’experiència pròpia més que des de models; des de la pròpia situació concreta.