Deixar-ho estar…

‘Deixar-ho estar per massa arriscat’, un escrit que convindria llegir. ttps://www.vilaweb.cat/noticies/deixar-ho-estar-per-massa-arriscat/