Com la vull la meva ciutat?

1 de novembre de 2018

  Acció de govern municipal: Posar en sintonia, en la marxa cap a la República catalana social, el govern de Barcelona amb el de la Generalitat, en col·laboració estreta, no exempta de crítica constructiva quan calgui. Atacar de forma valent i decidida els problemes més greus de Barcelona, com poden ser l’accés a l’habitatge, la

Llegir més