Bio

Economista per defecte…
… Marit imperfecte…
… Pare amb defectes…
… Toco el piano amb afecte.