Parresia

En la societat clàssica la parresia era una manera de parlar amb llibertat i amb veritat. Implica no només la llibertat d'expressió sinó l'obligació de parlar amb la veritat àdhuc davant d'un perill individual.