Les ‘meves’ 3 a l’Open House 2020

La CACI, una caixa d’oportunitats.

Fundació Germina de B720, arquitectura amb retorn social.

Habitatges a Torrebadal, d’Enric Rojo. Un bloc ‘diferent’ i respectuós.