SEXOLÒGIC

SEXOLOGIA I SALUT SEXUAL

Trempatines, sí,però com i de quina manera?

6 de setembre de 2009

Les pastilles per via oral son el métode farmacològic més senzill per tractar farmacològicament una disfunció eréctil de l’ home a les nostres societats contemporànies.Nosaltres les hem anomenat trempatines d’una manera generérica donat que trempar és prou comú al nostre sistema linguístic com a sentit figurat de tenir una erecció,així trempatina seria allò que ajuda

Llegir més

LES TREMPATINES: dosificació i contraindicacions;efectes secundaris i colaterals

5 de setembre de 2009

Inhibidors de la 5-fosfodiesterasa: D’ aquest grup,en aquest post, n’ agafarem,com a exemple, el vardenafil que està registrat i comercialitzat com a LEVITRA,amb pastilles de 5,10 i 20 mgrs.Se’ n pot pendre una cada dia,nosaltres no ho recomanen ,veiem que un màxim de tres a la setmana  amb quaranta vuit hores entre pastilla i pastilla pot esser

Llegir més

LES TREMPATINES PEL SEGLE XXI

3 de setembre de 2009

Trobar el fàrmac de l’ eterna joventut peniana,parlant clar,l’ eterna joventut a la cigala a estat un somni de moltes civilitzacions i la nostra no se n’ ha pas escapolit.Per concentrant-s’he en èpoques recents podem dir que després de la iohimbina els medicaments més recentment antics  son els que s’ injectaren i s’ injecten per

Llegir més

La lambada,la pelvis,els malucs,la relació interpersonal i la sexualitat

9 d'agost de 2009

Kaoma – Lambada (Original 1989 Version) per mixshow El contacte personal és fet de molts elements,empatia,entendre’s bé de paraula,agradar-se a cop d’ ull , les aulors complementàries,contacte emocional i tacte corporal,és a dir, tocant’s-he,això darrer mal vist per les rígides societats de moral victoriana que encara perduren i dels seus derivats ,com quasi tota la majoria de

Llegir més

LA CONSTEL·LACIÓ SIMPTOMÀTICA DE LA MENOPAUSA

6 de juny de 2009

Dos grups d’ hormones apareixen amb força a la pubertat de les dones:els estrògens i els progestàgens.Els progestàgens comencen a baixar a la pre-menopausa.Els estrògens ho fan a la menopausa . El fet extern més significatiu de la menopausa és que s’aturen les régles.Mentre no s’ aturen i la regla va “fent el boig”som a la

Llegir més

L’amor i la sexualitat davant de la diferencia d’ edat

9 de maig de 2009

La pel·lícula The Reader  evidencia, al nostre entendre ,que per tenir de bon grat relacions personals i sexuals heterosexuals  calen altres coses que no pas una coincidencia amb una edat determinada propera entre els dos cònjuges,cal essencialment esser un home  i una dona i que s’ estableixin ponts de sintonia física,mental i emocional,també evidencia que les actituds i els

Llegir més

T’ESCORRE’S MASSA DE PRESSA(0).

12 d'abril de 2009

Si l’home s’ escorre massa de pressa en el decurs de la relació sexual ,generalment coïtal,solem dir que té ejaculació precoç.Si això li ha passat sempre desd’ adolescent i durant la joventut en diem EJACULACIÓ PRECOÇ PRIMARIA   i si en canvi és sobrevinguda  després d’ haver estat anys i panys sense escorre’s massa de pressa l’

Llegir més

Parella en crisi sexual i relacional.

5 d'abril de 2009

Parella,crisi sexual i relacional:Aportació d’ una teràpia sexocorporal No sabem ,ben bé, l’ eficàcia real de les teràpies de parella,a vegades i en determinades ocasions ,i a criteri de l’ autor d’ aquestes paraules,sembla que donen pocs resultats pràctics, o bé per la manca d’ habilitats dels terapeutes o bé perque els danys son molt

Llegir més

QUI ÉS EL SEXÒLEG ?

21 de març de 2009

En Ciències de la Salut “Es aquell professional,home o dona, que sap gestionar una disfunció sexual, fent una anamnesi complerta del símptoma motiu de la consulta,fent una exploració física adient a la problemàtica i al pacient,a més a més sap sol·licitar als especialistes adequats les anàlisis clíniques precises i les proves diagnòstiques i complementàries que

Llegir més

LES REACCIONS SEXUALS DELS HOMES

15 de març de 2009

Potser us calgui l’ article previ per seguir-ho bé. Seguint les fases , ja classiques,que vàren establir els anys 60 ,Masters i Jonhson és a dir:Fase d’ excitacióFase de replà,o de manteniment i extensió de l’ excitació.Fase d’ orgasme iFase de resolució i periode refractari, fem la descriptiva dels canvis anatomo-fisiologics que s’ hi donen

Llegir més

LES REACCIONS SEXUALS HUMANES

15 de febrer de 2009

Un organisme humà potser receptiu a un estímul sexualment efectiu,si ho és i l’ estimul persisteix i si n’ hi segueixen arribant més desemvoluparà un seguit de reaccions, que començant per cervell,à traves del dièncefal i de l’ eix dels sistema limbic i medul·lar, feràn tot un seguici de modificacions al seu organisme.Cal que l’ organisme sigui

Llegir més

Les noies que mullen

25 de gener de 2009

Hi ha noies que en el curs d’ una excitació sexual  veuen sortir de la seva vagina un fluïd més o menys dens que mulla els llençols,si n´hi ha, o al seu company ,si s’ escau, en aquells moments.Es un tant per cent petit de noies,pel que sabem.Les hipótesi sobre la procedència i els significat

Llegir més

El paper dels estimuls mentals i sensorials a la lubrificació.

28 de desembre de 2008

Veieu el paper de dues fonts d’ estimulació,la mental i la física,sempre és clar, que la persona en sigui receptiva.També veurem,mes endavant,com s’ interaccionen habitualment d’ una manera sinérgica.Cal considerar,però, que aquestes dues fonts d’estímuls és poden contraposar per diferents motius i esdevenir anèrgiques o contrasinèrgiques i ésser motiu d’ una disfunció sexual.  

Llegir més

Un estímul sensitiu pot desfermar una lubrificació vaginal

27 de desembre de 2008

Un estímul sensitiu,especialment tàctil,pot desfermar una lubrificació vaginal,si la persona n’ és receptiva, a través d’ una reacció reflexe que posi en joc les estructures vasculars i nervioses del clítoris,els bulbs vestibulars  o el gland esponjós que s ‘ingurgiten pel relaxament de les fibres llises musculars,sota control de l’ òxid nítric i del VIP(pèptid intestinal vasoactiu),aixímateix 

Llegir més

Un estímul mental pot desfermar una lubrificació vaginal.

8 de novembre de 2008

Un estímul mental pot desfermar una lubrificació vaginal,quan sigui  sexualment erotitzable,quan tingui un valor simbòlic sexual per la persona que el té,quan tingui un significat, quan vingui pel canal exitatòri adequat   i quan permeti crear i recrear una fantasia sexual que sigui  minimament realitzable.Quan hi hagi la lubrificació vaginal ,caldrà pensar que la persona portadora

Llegir més