SEXOLÒGIC

SEXOLOGIA I SALUT SEXUAL

5 de setembre de 2009
0 comentaris

LES TREMPATINES: dosificació i contraindicacions;efectes secundaris i colaterals

Inhibidors de la 5-fosfodiesterasa:

D’ aquest grup,en aquest post, n’ agafarem,com a exemple, el vardenafil que està registrat i comercialitzat com a LEVITRA,amb pastilles de 5,10 i 20 mgrs.
Se’ n pot pendre una cada dia,nosaltres no ho recomanen ,veiem que un màxim de tres a la setmana  amb quaranta vuit hores entre pastilla i pastilla pot esser suficient i s’ evita qualsevol efecte colateral o secundàri. Aquesta medicació es pot prendre de forma esporàdica i fet així és com més sovint és fa servir,és a dir, una pastilla presa mitja hora o una hora abans de quan s’ ha previst una relació coital, quan es pot preveure. La pastilla ferà el seu efecte, només en presencia d’ un estímul sexual suficientment eficaç al cap de  mitja hora o una hora d ‘ haver-la presa.

Posologia: la dosi habitual és 1 pastilla de 10 mgrs. cada vegada,fora de contraindicacions relatives que hagin de fer ajustar la dosi.Una volta establert per la practica que10 mgrs. van bé, se’n pot fer una reducció a la meitat i experimentar si n’ hi ha prou amb 5 mgrs.,doncs és molt freqüent que això sigui així.En cas contrari se’ n pot augmentar la dosi a 15 ó a 20 mgrs.
Nosaltres aconsellem que el pacient prengui  la primera dosi  tot sols,fins i tot sense espectativa de relació ni sexual,ni coital, per tal que l’ home,en aquest cas, experimente les sensacions i comprobi que la pastilla se li posa bé,és a dir, que no li fa efectes colaterals o secundaris o que si els hi fa vegi que son minims  controlables,tota vegada que si no fa aquesta presa previa es trobarà que  a l’ ansietat anticipatòria própia de la seva disfuncióse li pot afegir la que genera la presa d’ una pastilla de la que no en té cap experiencia,per tant veiem bé que prengui una primera pastilla així i que no n’ esperi res de res, val a dir que la píndola esmentada no s’ activa si no hi ha un estímul eròtic suficientment eficaç

 Les contraindicacions per prendre Levitra es refereixen en primer lloc als nitrats, medicaments que es fan servir per tractar la malaltia coronària cardíaca(cafinitrina,vernies i tots els seus derivats, encara que siguin en forma de pagat  com a forma d’ administració)
Aquesta és una incompatibilitat absoluta, no per la malaltia,basicament,si no perqué la medicació que es pren per l’ angina de pit és potencia de mala manera amb el Levitra i fa una baixada sobtada de la pressió arterial i dur problemes greus per la persona que ha prés ambdues medicacions a l’ ensems.Fora d’ això les altres contraindicacions son relatives i  manejables amb el consell del metge pràctic o coneixedor de la problematica i del pacient.

 Així pacients amb hipertensió, imfart de miocàrdi, atac cerebral, arrítmia, malaltia del ronyó i deficiències de la retina se’ ls hi recomana molta cura a l’ hora de prendre  Levitra.En alguns casos per la medicació que estan prenent i en d’ altres per la malaltia crónica que pateixen, aixó vol dir que metge i pacient  han d’ acurar amb precisió les medecines que s’ ajuntaràn a la presa de la trempatina en qüestió i que la malaltia de base estigui sota control. 

   Els laboratoris  també adverteixin en contra d’associar vardenafil amb indinavir o ritonavir o de baixar la dosi de levitra si estan preses al mateix temps. Aquests medicaments son els que solen prendre els malalts amb sida,tammanteix aquesta mesura d’ abaixar la dosi,és la que fàrem servir en altres casos de presa d’ altres medicaments per les malalties que hem citat abans, és a dir, que e molts casos el consell del metge serà d’ ajustarla dosi de la trempatina,la que sigui, a les circumstàncies del pacient

   El mateix cas es presenta amb pacients prenent alfa-blocador,l’ acció alfa-bloquejadora és recomanada per al tractament de pròstata i pressió arterial alta.
Obviament la pastilla també està contraindicada en  el  cas de persones al·lèrgics als seus ingredients que son tots explicitats a la capsa i al prospecte que acompanya les pastilles.

Els estudis clínics diuen que els efectes secundàris i col·laterals més comuns  dels pacients que han pres Levitra són mals de cap, molèsties digestives, marejos. Només molt pocs casos de priapisme han estat declarats fins avui ,el priapisme és una erecció prolongada ,fins a 4-6 hores, que necessita atenció médica ,doncs  fins i tot pot causar impotència. També són molt pocs els casos d’alteració de la visió.

Per més informació del mateix tema:
http://blocs.mesvilaweb.cat/miquelmaresma/cat/2741

www.levitra.com

http://translate.google.es/translate?hl=ca&langpair=en|ca&u=http://www.levitra.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dca%26q%3Dlevitra%2Bbayer%26tq%3DLevitra%2Bbayer%26sl%3Dca%26tl%3Den

Informació del mateix laboratori traduïda al Google,al capdavall en teniu la verisó original anglesa.

Important sobre seguretat i informació sobre dosificació Imprimir aquesta pàgina Mida de text AAA Levitra (vardenafil HCI) és un medicament que s’utilitza per tractar la disfunció erèctil (DE). Els homes que prenen medicaments de nitrat, utilitza sovint per controlar el dolor al pit (també conegut com angina), no han de prendre levitra. Aquest tipus de combinacions pot elevar la pressió arterial baixi a un nivell perillós.

Com amb tots els medicaments ED, hi ha un risc poc freqüent d’una erecció que dura més de quatre hores. Per evitar lesions a llarg termini, busqui atenció mèdica immediata. Levitra no protegeix contra les malalties de transmissió sexual. En rares ocasions, els homes que prenen inhibidors de la PDE5 (medicaments orals disfunció erèctil, incloent LEVITRA) van reportar una disminució o pèrdua sobtada de la visió en un o dos ulls, o una disminució o pèrdua sobtada de l’audició, de vegades amb brunzits a les orelles i marejos. No és possible determinar si aquests esdeveniments estan relacionats directament amb aquests medicaments o altres factors. Si experimenta qualsevol d’aquests símptomes, deixi de prendre els inhibidors de la PDE5, incloent LEVITRA, i truqui a un metge immediatament.

Parli de les seves condicions mèdiques, incloent problemes del cor, i els medicaments, inclosos els bloquejadors alfa prescrits per a problemes de pròstata o pressió arterial alta, amb el seu metge per assegurar-se LEVITRA és l’adequat per a vostè i que està prou sa per l’activitat sexual. LEVITRA no està recomanat per als homes amb hipertensió no controlada.

La dosi inicial de LEVITRA és de 10 mg no més d’una vegada per dia. El seu metge decidirà la dosi que és millor per a vostè. En pacients que prenen bloquejadors alfa, el seu metge pot començar amb una dosi més baixa de LEVITRA. En pacients que prenen certs medicaments com ritonavir, indinavir, saquinavir, atazanavir, ketoconazol, itraconazol, eritromicina i claritromicina, dosis més baixes d’LEVITRA es recomana, i el temps entre les dosis de LEVITRA pot necessitar ser ampliat.

En els assaigs clínics, els efectes secundaris més comuns van ser mal de cap, enrogiment facial, congestió nasal. Levitra està disponible en 2,5 mg, 5 mg, 10 mg i 20 mg.

Us animem a informar sobre efectes secundaris negatius dels medicaments receptats a la FDA.
Visiteu www.fda.gov / medwatch, o truqui al 1-800-FDA-1088.

IMPORTANT SAFETY AND DOSING INFORMATION(original anglés del text anterior)

LEVITRA (vardenafil HCI) is a prescription medicine that is used to treat erectile dysfunction (ED). Men taking nitrate drugs, often used to control chest pain (also known as angina), should not take LEVITRA. Such combinations could cause blood pressure to drop to an unsafe level.

As with all ED drugs, there is a rare risk of an erection lasting longer than four hours. To avoid long-term injury, seek immediate medical attention. LEVITRA does not protect against sexually transmitted diseases. In rare instances, men taking PDE5 inhibitors (oral erectile dysfunction medicine, including LEVITRA) reported a sudden decrease or loss of vision in one or both eyes, or a sudden decrease or loss in hearing, sometimes with ringing in the ears and dizziness. It is not possible to determine whether these events are related directly to these medicines or to other factors. If you experience any of these symptoms, stop taking PDE5 inhibitors, including LEVITRA, and call a doctor right away.

Discuss your medical conditions, including heart problems, and medications, including alpha blockers prescribed for prostate problems or high blood pressure, with your doctor to ensure LEVITRA is right for you and that you are healthy enough for sexual activity. LEVITRA is not recommended for men with uncontrolled high blood pressure.

The starting dose of LEVITRA is 10 mg taken no more than once per day. Your doctor will decide the dose that is right for you. In patients taking alpha blockers, your doctor may start you on a lower dose of LEVITRA. In patients taking certain medications such as ritonavir, indinavir, saquinavir, atazanavir, ketoconazole, itraconazole, erythromycin and clarithromycin, lower doses of LEVITRA are recommended, and time between doses of LEVITRA may need to be extended.

In clinical trials, the most commonly reported side effects were headache, flushing, and stuffy or runny nose. LEVITRA is available in 2.5-mg, 5-mg, 10-mg, and 20-mg tablets.

 

 


Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.