Assitència sexual: voluntària, professional i remunerada….. a TV·3.

L’ assistència sexual o a voltes només genital, té molts estigmes i pre-judicis. Dins d’ aquest  programa, Agnès Marquès ens mostra unes persones que exerceixen aquesta funció,segons declaren i raonen, perque volen i havent-ho decidit fredament i a consciència. També hi intervé la periodista Samant Villar autora del llibre publicat només en castellà: ”Ningú avisa amb una puta”, el llibre relata quatre models de practicar i de contexte ahont es practica això i el tìtol es refereix amb un home que té una relació gairebé setmanal amb una noia i ningú l’ avisa de que el client/amic és mort, fins que ho descobreix per casualitat.

Mireu el vidèu

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/la-gent-normal/prostitucio-per-voluntat-propia-/video/5592767/

Afegeix un comentari