Presby-erectia

L’ eminent Helen Singer Kaplan  va descriure el 1989 el concepte de Presbyrectia: basicament destacava que la durada de l’ erecció s’
Llegir més