Cap a la transformació digital

Avui dia un dels elements més influents sobre l’economia i l’ocupació del futur és la digitalització de tots els àmbits de la vida professional i social. S’entén com a digitalització el resultat de la convergència de dos processos. El primer basat en el desenvolupament de cinc àrees de coneixement (microelectrònica, comunicacions, arquitectures d’ordinadors, software i robòtica) i el segon fonamentat en cinc canvis econòmico-socials (universalitat de la qüestió digital, ús massiu de memòries barates i ràpides, hàbits d’ubiqüitat i mobilitat, capacitat de recombinació del coneixement i efecte xarxa). Així doncs, tant el Col•legi com els col•legiats, hem d’estar amatents amb el nou paradigma digital. Des d’ENGINYERS BCN tenim clar que les dades cada cop més tenen més valor, que ens hem d’organitzar amb xarxa i que cal difondre la cultura i la competència digital entre els nostre membres.

El projecte de la futura xarxa e-BCN va en aquesta línia i ha de permetre compartir la informació, socialitzar els col•legiats i potenciar l’enfocament col•legiat-col•legiat (C2C), entre més coses. Un element cabdal de la xarxa serà la Intranet 2.0, que utilitza eines de social media com a vehicle de col•laboració entre els seus membres. Una intranet professional pot disposar de blogs, wikis (document que pot ser editat per diversos usuaris), fòrums de discussió, xarxes socials i també diferents utilitats específiques per contactar amb els usuaris, a més d’integrar serveis del nostre web com ara la borsa de treball, normativa, vídeos,…També ha de tenir facilitat d’etiquetatge, perfils d’usuari i facilitar la cerca de companys, matèries, empreses, escoles, etc. Així doncs, la xarxa ha de ser el lloc on tots els col•legiats puguin trobar-se, intercanviar, treballar i també on poder trobar-se amb els “stakeholders”. Ara estem en plena fase de definició amb la col•laboració de la Generalitat i de col•legiats (veure notícia).

D’altra banda, el Col•legi ja porta temps preparant-se cap a l’administració electrònica. Hem modificat diversos processos interns per adaptar-nos a les exigències externes de l’administració pública que, mica a mica, va evolucionant obligada per un requisits marcats per les lleis 39 i 40 del 2015, sobre la transformació digital de les administracions públiques. El nostre objectiu és aconseguir un Col•legi ràpid, lleuger i eficient, basat en l’administració electrònica, orientat cap a una interconnexió amb l’Administració utilitzant la Finestreteta Única i amb uns col•legiats digitalment autosuficients.

Per tot plegat, hem d’avançar junts, Col•legi i col•legiats, cap a la creació d’una cultura digital potent. Els enginyers hem de ser àgils per poder-nos adaptar als canvis socials i tecnològics que es produeixen al nostre voltant, a fi i efecte d’aprofitat totes les oportunitats que se’ns presenten. Des d’ENGINYERS BCN esmerçarem esforços i recursos per facilitar al nostre col•lectiu la formació i la informació necessària per assolir aquest nou repte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *