Professió única, Col·legi únic? (iII)

Vam acabar el darrer Observatori dient que el futur són només els col·legis i no també les associacions, perquè a més de ser els representants legals de les professions, no cal tenir dues organitzacions paral·leles amb duplicitat de càrrecs, funcions i pressupostos. I és per això que des del Col·legi apostem per la creació d’una entitat que agrupi tots els col·legis d’enginyers, graduats i enginyers tècnics de Catalunya, a fi i efecte d’enfortir la representativitat, augmentar i millorar els serveis i actuar com un autèntic “lobby” de la professió, quan calgui. Però no cal forçar les coses ni córrer més del compte. El Col·legi porta gairebé 60 anys de vida tot sol -això sí, durant casi 40 anys com a Col·legi de Catalunya, cosa que al nostre entendre s’hauria d’haver mantingut sempre-, i no per això les coses li han anat malament, ans al contrari. És cert que la unió fa la força, però ha de ser una unió sospesada, planificada i que beneficiï tothom. És allò de guanyar-guanyar.

Per tant, cal cercar una solució imaginativa en la que tots els col·legis s’hi sentin còmodes i que asseguri el manteniment de la pròpia identitat, ja sigui per l’especialitat, ja sigui pel territori. Potser el concepte col·legi únic espanta, sobretot als col·legis petits, però hi poden haver altres fórmules amb resultats semblants, sempre i quan es gestionin correctament i es dotin dels recursos necessaris (federació, confederació, agrupació,…). Si de veritat hom creu en una idea i vol tirar-la endavant, sempre s’acaba trobant el camí per avançar. Nosaltres hem participat en tornar a activar la METGEC (mesa de l’enginyeria tècnica i de grau en enginyeria de Catalunya), que portava un temps aturada. Pensem que pot ser un bon instrument per apropar posicions i, per què no, començar a construir  alguna cosa més sòlida en la direcció apuntada. Amb tot, pensem que el potencial que té un col·legi únic està per sobre de qualsevol altre opció.

I per què ara i no abans? Doncs perquè estem en un moment de canvis profunds, de transformacions en tots el àmbits (acadèmics, professionals, polítics,…). Cal repensar la funció dels col·legis perquè, sense perdre la nostra essència, puguem donar suport als col·legiats en les exigències que els nous temps reclamen. També cal que les noves promocions de graduats ens vegin com organitzacions útils i modernes, que tenim un rol important en la millora continua de la professió i que acompanyem els col·legiats en el seu creixement personal i professional. Per tant, hem de comprometre’ns amb coses tan necessàries com per exemple la certificació de persones. És tracta de canviar el paradigma atribucions per el de certificacions, com a la resta d’Europa. Des d’ENGINYERS BCN hi estem treballant seriosament. En definitiva, tots plegats hem de fer l’esforç de bastir uns col·legis d’enginyers més útils, més moderns i més influents. Una entitat que els agrupi, sigui quin sigui la fórmula escollida, segur que hi ajudaria.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *