Des de l'Exili

Per una nació catalana independent, republicana i pròspera

12 de novembre de 2007
3 comentaris

Projecte Referèndum 2014: introducció (fase d?adquisició)

Aquesta és la tercera entrega sobre la introducció al referèndum d?autodeterminació per a la independència de Catalunya el 2014.

En la primera entrega, Projecte Referèndum 2014: introducció (primera part), vaig fer la introducció general sobre quina és la meva intenció en escriure aquesta sèrie d?articles sobre aquest projecte i de les fases en què, des del meu punt de vista, s?hauria d?estructurar el projecte.

En la segona entrega, Projecte Referèndum 2014: introducció (fase Preadquisició), vaig fer la introducció general sobre quina és la funció d?aquesta fase i de les tasques a dur a terme.

Breu resum del que s’ha explicat en els darrers articles:

Per afrontar amb garanties un referèndum d’autodeterminació cal plantejar-lo com si fos un projecte amb les seves fases i cadascuna amb les seves tasques. La primera fase és la de preadquisició, on es defineixen els dos equips amb responsabilitats diferents en el projecte, un és l’Equip Responsable o ER i l’altre és l’Equip Director o ED. Aquest darrer estarà supeditat al que decideixi l?ER, malgrat tenir autonomia per a proposar i executar les tasques per a desenvolupar el projecte.

.

A continuació explicaré quina és la funció de la fase d’adquisició i de quines són les tasques en general que hauria de dur a terme. Aquesta fase és clau per al bon desenvolupament de tot el projecte, ja que si les dades recollides no són gaire precises o incorrectes, tota la resta de les fases es basarà en una premissa poc sòlida. Al final pot ser que malgrat que la planificació, el desenvolupament i l?execució del projecte siguin modèlics, la seva implementació (és a dir, el referèndum per a l’autodeterminació) es perllongui en el temps o bé es faci en unes condicions molt desfavorables per a aconseguir el nostre objectiu: guanyar la independència de Catalunya.

M’agradaria remarcar que estic obert a qualsevol aportació per part vostra en aquest sentit.

(continua)

 

 

 

Fase adquisicio

Fase d?adquisició:

En aquesta fase l’Equip Responsable del projecte o ER recull totes les dades prèvies per a estudiar la viabilitat del projecte. Dades que van des de la informació precedent rellevant al projecte que es té fins al moment actual, dels recursos disponibles, quins són o seran els adversaris a què ens haurem d’enfrontar, quins són els punts forts i febles d’aquests adversaris, quins són els nostres punts forts i punts febles, i finalment quines oportunitats per a millorar el projecte poden anar sortint durant l’execució del mateix projecte.

Amb totes aquestes dades es fa una anàlisi de risc per a determinar quins seran els punts clau de risc en el projecte que hem de considerar, controlar i gestionar amb les accions corresponents per tal de minimitzar-los. Hi ha diverses formes de fer una anàlisi de risc, però per tenir clar de què es tracta aquí teniu un possible exemple:

Risc

Descripció

Incidència

Possibilitat

Valor del risc

Accions a prendre

Campanya de la por a deixar d?ésser de la la Unió Europea

Campanya antireferèndum per por que Catalunya o els Països Catalans deixin d?ésser de la UE.

alta (3)

molt alta (4)

alt

Reunions a la Comissió Europea i altres països europeus per tal d?aconseguir una declaració en què com a mínim no diguin que així serà.

Boicot als productes catalans

Campanya antireferèndum amb l?amenaça d?iniciar un boicot contra els productes catalans

normal (2)

alta (3)

normal

Campanya interna per indicar que el boicot ja existeix abans del referèndum i que tots els possibles perjudicats rebran el suport oportú del govern català per compensar les pèrdues.

La Incidència ens indica quina repercussió pot tenir aquest risc per aconseguir reeixir en el referèndum. El barem seria en aquest cas de: molt alta (4), alta (3), normal (2) i baixa (1). 

La Possibilitat ens indica amb quina probabilitat es pot donar en el curs del projecte. El barem és igual que en la Incidència.

El Valor del Risc és el producte entre la Incidència i la Possibilitat dividit per dos. El barem seria: Molt alt (4), alt (entre 3 i 4), normal (entre 2 i 3) i baix (menys de 2). Amb aquest valor podrem avaluar la importancia del risc.  

Una vegada s’ha acabat la fase d’adquisició segons tot el que s’ha esmentat abans, es decideix quina és la millor estratègia a seguir per a aconseguir reeixir en el projecte, amb les seves principals tasques i els seus resultats esperats. No s’ha d?especificar detalladament com s’han d?aconseguir aquests resultats esperats per a cada tasca general sinó el que s’espera de cadascuna.

Per exemple, una d’aquestes tasques podria ser:

Tasca: "Augmentar el suport ciutadà per al referèndum"

     Resultat esperat: "Almenys en un 70% per a la població autòctona i un 40% pel que fa a la població de la nova immigració"

Data per a aconseguir-ho: "abans del 31.01.2013"

Totes aquestes dades han d’estar escrites en un únic document, consensuat i aprovat per tot l’Equip Responsable (ER) del projecte. El nom d’aquest document podria ser "Especificacions dels requeriments per al referèndum" (ERR). És important que en aquest document cada tasca descrita tingui un numero o codi de referència que servirà posteriorment per al seguiment del projecte.

Seguint l’exemple anterior:

Tasca: ERR001 "Augmentar el suport ciutadà per al referèndum".

Una vegada el document ERR és acabat, l’equip director o ED, segons els resultats que es vol aconseguir per a cadascuna de les tasques, proposarà a l’equip ER quines són les persones o els equips responsables, en aquest cas sempre amb una sola persona com a portaveu, que ho duran a bon terme. L’equip ER ha de revisar i aprovar aquest organigrama del projecte. Aquí teniu un possible exemple d?organigrama de l?equip ED:

Organigrama

 

A partir d’aquí, l’equip ED escriurà un document amb totes les tasques funcionals en detall a realitzar per a aconseguir els resultats esperats en el document ERR. Aquestes tasques detallades funcionals hauran d?especificar clarament a quina tasca general fan referència del document ERR. El nom d’aquest document podria ser "Especificacions de les tasques funcionals per al referèndum" (EFR). Igual que l?anterior document, cada tasca funcional ha de tenir un codi i una referència per el seu posterior seguiment.

Seguint l’exemple anterior:

Tasca del ERR: ERR001 "Augmentar el suport ciutadà per al referèndum"

Tasca funcionals:

EFR001 "Campanya de divulgació dels avantatges de poder ser ciutadà català i no espanyol, específic per a la nova immigració"

Descripció: "Campanya publicitària per mitjà de falques a la ràdio, televisió, teatres i xerrades en llocs de reunió d’aquest tipus de ciutadans. En aquesta campanya es remarcarà la possibilitat de rebre automàticament la nacionalitat catalana si es compleix una sèrie de requisits previs. La campanya es farà en les diferents llengües d’origen dels ciutadans a qui es vol adreçar"

Àrea Responsable: Dir. Campanyes i Dir. Sociologia

EFR002 "Campanya de divulgació dels avantatges de poder ser ciutadà català independent, específic per als catalans d’arrel castellana"

Descripció: "Campanya publicitària per mitjà de falques a la ràdio, televisió, teatres i xerrades en llocs de reunió d’aquest tipus de ciutadans. En aquesta campanya es remarcarà que la llengua castellana obtindrà un estatus especial de cooficialitat, a part que el català sigui la llengua oficial vehicular per a totes les activitats públiques. La campanya es farà íntegrament en castellà"

Àrea Responsable: Dir. Campanyes i Dir. Sociologia

Aquest document, les EFR, ha de ser revisat i aprovat per l’Equip Responsable o ER del projecte. Per exemple, l’equip ER pot estar en desacord amb l?EFR002 pel que fa a "La campanya es farà íntegrament en castellà"; en aquest cas, haurà de proposar les seves objeccions a l’equip ED i aquest haurà de fer una nova versió del document EFR que inclogui les modificacions proposades per l’equip ER.

Fins que aquests documents, primer les ERR (?Especificacions dels requeriments per al referèndum") i les EFR ("Especificacions de les tasques funcionals per al Referèndum"), no estiguin consensuats i aprovats pels dos equips, no es podrà començar la fase següent: la fase de planificació del projecte per al referèndum d’autodeterminació del 2014.

 

  1. Espero que tots aquests plantejaments que trobo realment encertats. (exemple EFR001 i EFR002 són dos campanyes absolutament imprescindebles de els que ningú gosa parlar-ne en els forums independentistes) vagin a parar a mans i ulls que en puguin fer un ús constructiu i no es limitin a estar penjades simplement en bloc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!