Des de l'Exili

Per una nació catalana independent, republicana i pròspera

1 de març de 2011
0 comentaris

Actualitzat el suport al referèndum segons el darrer CEO i el 28N

En el primer article que vaig escriure sobre el vot en un referèndum per la independència fent una especulació basada amb els vots obtinguts el 28N més una formula basada pel suport independentista que reflecteix el CEO de l’octubre del 2010 dels que van votar el 2006 als partits que es presentaven al Parlament i donava que el vot afirmatiu guanyava sense problemes si la participació era menor del 85% en condicions normals (50% +1 vot) o del 60% si les condicions fossin com les que UE va demanar a Montenegro (55% +1).

La setmana passada es va publicar un nou CEO realitzat el gener del 2011 , amb les dades dels que van votar el 28N  i no el 2006. Això permet acurar més la especulació ja que comparem els vots del 2010 (28N) i no del 2006. Fent servir el mateix barem per fer l’especulació del suport a la independència tenim el següent resultat:

Vots Totals                       : 3.130.276 (58,4%)
Vots pel SI                       : 1.473.340 (47,1%)
Vots pel NO                      :    917.792 (29,3%)
Abstenció o en blanc        :     739.143 (23,6%)

Com podem veure el SI guanyaria sense cap problema. Però segons les condicions que la Unió Europea va demanar per acceptar el referèndum de Montenegro, la participació hauria de ser del 50% amb un 55% de vot afirmatiu vàlid. Per tant el nombre de vots per arribar a complir la demanda de l’UE hauria de ser de 2.681.844 i això significa una diferència de 290.711 vots de més.

Si aquests 290.711 vots fossin tots pel NO, cosa molt improbable,  encara guanyaria el SI, però no arribaríem al 55% de vot afirmatiu que va demanar la UE a Montenegro per 2.681 vots!!:

 

Vots Totals                      : 2.681.844 (50,0%)
Vots pel SI                      : 1.473.340 (54,9%) -> + 2681 = 1.476.022 (55,0%)
Vots pel NO                     : 1.208.504 (45,1%) -> –  2681 = 1.205.822 (45,0%)

Però si considerem que aquests 290.711 vots que falten pel 50% segueixen el mateix criteri dels que es van abstenir que he deduït creuant les taules del CEO respecte la relació que voldrien per Espanya, matisat amb el sentiment d’identitat (més endavant podeu veure el criteri)  ens surt:

Vots Totals                      : 2.681.844 (50,0%)
Vots pel SI                      : 1.568.694 (58,5%)
Vots pel NO                     : 1.113.150 (41,5%)

Seguint aquest mateix criteri de la intenció de vot dels abstencionistes  i anem augmentant el nombre de vots, ens surt que fins un 58,7% de participació, el SI guanya amb més del 55% de vots necessaris segons les condicions de la UE a Montenegro.

Vots Totals                      : 3.100.212 (58,7%)
Vots pel SI                      : 1.705.918 (55,0%)
Vots pel NO                     : 1.394.293 (45,0%)

En canvi si seguim les condicions normals per guanyar un referèndum, amb el mateix criteri , ens surt que el SI guanya encara que la participació sigui fins el 74,5%.

Vots Totals                      : 3.995.135 (74,5%)
Vots pel SI                      : 1.999.720 (50,0%)
Vots pel NO                     : 1.996.228 (50,0%)

Si comparem les dues especulacions podem veure que el suport a un vot afirmatiu en un referèndum augmentaria entre els que van anar a votar el 28N, però en canvi el vot negatiu augmentaria entre els que no van anar a votar. Segons el CEO, dels que no van anar a votar el 2010 hi havia un vot a favor de la independència del 37,9% mentre que aquest gener del 2011 el vot era del 32,8%. Aquesta diferència explica que al primer article sortia que fins el 80% el vot favorable era superior al negatiu, mentre que ara ens surt que és fins el 74,5%

A continuació teniu els taules i les formules amb el criteri que he seguit per calcular els vots afirmatius , negatius o que s’abstindrien.

Definició del criteri que he seguit per determinar el vot afirmatiu o negatiu o abstenció de cada grup polític presentat el 28N

 

Taula  1: Dades  del darrer Baròmetre d’Opinió Política del CEO de la 1a onada fet al gener del 2011 respecte al sentiment d’identificació de ser català, espanyol o les dues coses, segons cada partit o vot en blanc o abstenció.

 

Sentiment

 Total

PP

CiU

ERC

PSC

Ic-Euia

C’s   

SI

Altres

Blanc

No va votar

Només Espanyol

5,3

24

2,2

0

4,5

2,4

2

3,6

0,5

8,5

8,8

Més Espanyol que Català

3,7

20,3

1,1

0

5,7

0,5

22,4

0

0,5

2,3

5,2

Tant Espanyol com Català

42,7

54,3

36,9

7

60,9

39,9

73,2

0

27,8

43,4

53,6

Més Català que Espanyol

27

0,9

38,4

35,4

21

41,7

0

22,1

28

23,2

15,9

Només Català

19,4

0

21

57,6

5,7

13

1,1

74,3

41

19,7

13,4


Taula 2: Dades del darrer Baròmetre d’Opinió Política del CEO de la 4a onada fet a l’Octubre del 2010 respecte la relació entre Catalunya i Espanya de ser un estat propi, federal, CCAA o regió,  segons cada partit o vot en blanc o abstenció

Relació

Total

PP

CiU

ERC

PSC

Ic-Euia

C’s   

SI

Altres

Blanc

No va votar

Regió espanyola

5,6

11,6

4,3

2,6

6,8

0,3

15,9

0

0

7,4

8,4

CCAA

33,2

64,8

29,9

3,8

42,8

19,5

48,1

0

22,5

27,4

43

Estat Federal

31,9

18,1

35,3

24,2

38,6

60,1

29

19

32,5

43,9

21,5

Estat Propi

24,5

2,2

27,4

68,8

8,5

16,8

1,1

77,5

40,3

16,1

20,1

No Sap

3,5

2,7

2,5

0,3

3

1,2

0,7

3,6

2,2

4,9

4,9

No Contesta

1,3

0,5

0,6

0,3

0,3

2,1

5,1

0

2,2

0,3

2,1

 

A continuació he fet una taula a on discerneixo el % de Vot pel SI, pel NO o per l’abstenció de cada partit, segons aquest criteri:

 

a)     El vot SI =  Estat propi + (Estat Federal – %SE)

 

1.SE o Sentiment espanyol = Suma (només espanyol + més espanyol que català + (tant espanyol com català /2))

b)     El vot NO = Regió + (CCAA -%SC)

 

1.SC o Sentiment català = Suma (només català + més català que espanyol)

c)     El vot abstencionista = Suma de vots – (Vots pel SI + Vots pel No). Hi ha alguns decimals que ballen, però no son significatius.

La idea d’aplicar aquestes fórmules segueix la lògica següent:

1.Votaran SI en un referèndum, tots els votats de cada opció que estan a favor d’un Estat propi més els que estan per l’Estat Federal, però d’aquests darrers només els que no és senten espanyols, més espanyols que catalans i la meitat dels que és senten tant espanyols com catalans. Per exemple, un votant del PSC que creu en un Estat propi, votarà segur pel SI, independentment del seu sentiment d’identitat, igual que els que es creuen en un Estat Federal i és sent només català. Però en canvi si creu en un Estat Federal però se sent només espanyol o més espanyol que català, la possibilitat que voti serà nul·la i si és sent tant espanyol com català, la possibilitat que voti afirmativament serà del 50%.

2.Votaran NO en un referèndum, tots els votants de cada opció que estan a favor de la regió espanyola més els que creuen amb CCAA (Comunidad Autónoma) però aquests menys els que se sent només català o més català que espanyol. En aquest cas no he restat la meitat del que se sent tant espanyol com català, perquè penso que anirà a l’abstenció abans de votar SI. D’aquesta manera el mateix votant del PSC que creu que Catalunya és una CCAA només li dic que deixarà de votar NO quan té el sentiment de ser només català o més català que espanyol, però no dic que votarà SI. He fet aquesta excepció, perquè crec que el que diu que és tant espanyol com català, en el fons vol dir que no és vol definir i per tant és més fàcil que voti per continuar igual o que s’abstingui, en comptes de votar SI, ja que això representa que s’ha de definir en un sentit o en un altre, cosa que no vol fer.

 

Amb aquestes fórmules puc treure un % de probabilitats del vot pel SI o pel NO, o que s’abstindrien, més o menys lògic, segons les dades que disposem de cada partit i també pels que van votar en blanc i pels abstencionistes. En tot cas, estic obert a considerar altres criteris per afinar més aquestes fórmules

 

A continuació teniu la taula amb els resultats:

 

Taula 3: Relació del vot afirmatiu i negatiu segons partits, blanc i abstenció amb les formules abans descrites:

 

 

PP

CiU

ERC

PSC

Ic-Euia

C’s

 

SI

Altres

Blanc

No va votar

NO

75,8

16,4

2,9

38,2

9,1

63,5

0,0

7,0

23,0

38,8

SI

7,4

55,0

92,2

31,4

63,2

12,4

95,8

68,0

45,7

32,8

Blanc o Abstencio

20,0

31,6

5,6

33,7

31,0

29,9

7,8

29,5

36,4

35,4

 

Si comparem amb la taula resultat segons el CEO de l’octubre del 2010 podem veure les seguens variacions:

Taula 4: Variació del vot afirmatiu i negatiu segons partits, blanc i abstenció amb les formules abans descrit i respecte al CEO de l’octubre 2010:

 

PP

CiU

ERC

PSC

Ic-Euia

C’s

 

SI

Altres

Blanc

No va votar

NO

-11,0

2,0

2,1

7,6

-10,2

-14,7

-17,8

1,0

5,5

SI

2,3

-1,2

-0,3

-5,0

8,0

6,8

27,2

-5,2

-5,1

Blanc o Abstencio

10,9

-0,5

-1,1

-3,1

5,6

10,5

-4,9

4,9

3,9

 

Com es pot veure, el vot negatiu al PP baixaria 11 punts, que faria augmentar el vot abstencionista (10,9 punts).  El vot convergent i ERC es mantindria pràcticament igual encara que augmentaria 2 punts el vot negatiu, el PSC en canvi pujaria 7,6 punts i baixaria el negatiu uns 5 punts, mentre que a Iniciativa i Ciutadans baixaria entre un 10 i 15 punts el vot negatiu, augmentant el positiu, sobretot a Iniciativa i cap a l’abstenció a Ciutadans. Una altra dada significant, és que augmenta un 27 punts el vot afirmatiu entre els que van votar altres formacions i en canvi dels que no van votar o van votar en blanc baixa el suport al vot positiu uns 5 punts.

A continuació teniu la taula resultant d’aplicar aquests criteris als resultats de les eleccions del 28N:

 

Candidatura

Vots

% SI

Vots pel SI

% NO

Vots pel NO

S’abstindrien/blanc

 

ALTERNATIVA DE GOVERN

2.208

68%

1.501

7,0%

154

553

 

ALTERNATIVA LIBERAL SOCIAL

54

68%

37

7,0%

4

14

 

BLOC SOBIRANISTA CATALÀ

187

100%

187

0,0%

0

0

 

CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL

218

0%

0

100,0%

218

0

 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

106.154

12%

13.174

63,5%

67.377

25.603

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

1.202.830

55%

661.824

16,4%

197.738

343.268

 

COORDINADORA REUSENCA INDEPENDENT

6.990

68%

4.750

7,0%

488

1.752

 

DEMOCRATICAWEB

46

68%

31

7,0%

3

12

 

DES DE BAIX

7.189

68%

4.885

7,0%

501

1.802

 

ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU

15.784

68%

10.726

7,0%

1.101

3.957

 

ESCONS EN BLANC-CIUDADANOS EN BLANCO

18.679

68%

12.694

7,0%

1.303

4.682

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

219.173

92%

201.974

2,9%

6.281

10.917

 

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.

1.760

0%

0

100,0%

1.760

0

 

GENT NOSTRA

597

68%

406

7,0%

42

150

 

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL

230.824

63%

145.805

9,1%

21.082

63.937

 

MOVIMENT SOCIAL REPUBLICÀ / MOVIMIENTO SOCIAL REPU

788

68%

536

7,0%

55

198

 

PACMA (PARTIT ANTITAURÍ CONTRA EL MALTRACTAMENT AN

14.238

68%

9.676

7,0%

993

3.569

 

PAGESOS PER LA DIGNITAT RURAL CATALANA

824

68%

560

7,0%

57

207

 

PARTIDO ARAGONES

98

0%

0

100,0%

98

0

 

PARTIDO CASTELLANO

1.066

0%

0

100,0%

1.066

0

 

PARTIDO DE LOS PENSIONISTAS EN ACCION

3.330

68%

2.263

7,0%

232

835

 

PARTIDO GAY, LESBICO, BISEXUAL, TRANSEXUAL Y HETER

498

68%

338

7,0%

35

125

 

PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA

1.920

68%

1.305

7,0%

134

481

 

PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA

3.028

68%

2.058

7,0%

211

759

 

PARTIT DE JUSTICIA I PROGRES

49

68%

33

7,0%

3

12

 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

575.233

31%

180.676

38,2%

219.580

174.977

 

PARTIT FAMÍLIA i VIDA

2.201

68%

1.496

7,0%

154

552

 

PARTIT HUMANISTA

908

68%

617

7,0%

63

228

 

PARTIT PER CATALUNYA

314

0%

0

100,0%

314

0

 

PARTIT POPULAR

387.066

7%

28.517

75,8%

293.461

65.088

 

PARTIT REPUBLICÀ D’ESQUERRA-IZQUIERDA REPUBLICANA

1.547

68%

1.051

7,0%

108

388

 

PIRATES DE CATALUNYA

6.451

68%

4.384

7,0%

450

1.617

 

PLATAFORMA PER CATALUNYA

75.134

0%

0

100,0%

75.134

0

 

POR UN MUNDO MÁS JUSTO

2.100

68%

1.427

7,0%

146

526

 

REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA

39.834

100%

39.834

0,0%

0

0

 

SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA

82

68%

56

7,0%

6

21

 

SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA

102.921

96%

98.615

0,0%

0

4.306

 

UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA

904

0%

0

100,0%

904

0

 

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA

5.418

0%

0

100,0%

5.418

0

 

 

 

 

 

 

Totals vots emesos a candidatures

3.038.645

 

1.431.435

 

896.675

710.534

 

En blanc

91.631

46%

41.905

23%

21.117

28.609

 

Totals

3.130.276

47,1%

1.473.340

29,3%

917.792

739.143

23,6%

 

Com he explicat abans el SI guanya de sobre amb el 47,1% i el NO amb un 29,3%. Però dels que van votar el 28N, hi ha un 23,6% que s’abstindrien o no sabrien que votar d’entrada en un referèndum. Respecte al CEO de l’octubre del 2010 hi ha un augment del 0,2% del vot afirmatiu, una baixada 0,8% de vot negatiu i un augment del 0,6% d’abstenció.

Altres dades interessant i curioses són:

  • Partit que tindria més vots negatius seria el PP amb 293.461 vots (-42.474 vots respecte l’octubre). El segon seria el PSC  amb 219.580 vots (+43.530)  i el tercer a poca distància CiU amb 197.738 vots (+24.164).
  • Partit amb més vots afirmatius seria CiU amb 661.824 vots ( – 14.308). El segon seria ara a diferència del 2006 segons el CEO,  ERC que amb 201.974 vots ( -767) que supera el PSC a poca distància amb 180.676 vots (-28.807).
  • Iniciativa augmenta significativament respecte l’octubre el suport al vot afirmatiu amb 145.805 vots (+ 18.275) i es manté com la quarta formació amb més vots afirmatius  i disminueix a la meitat els que votarien NO (21.082 vers 44.619)
  • ERC doble el vot afirmatiu (201.974) respecte Solidaritat (98.615). Però en canvi Solidaritat té un 96% de vot rebut pel SI amb una abstenció del 4% i cap pel NO, mentre que ERC té 92% pel vot afirmatiu, un 5,1% per l’abstenció i un 2,9% pel negatiu.

 

Comparant les dues especulacions segons el CEO d’octubre del 2010 i del gener del 2011, podríem deduir amb totes les reserves del món, que en general el vot afirmatiu dels que van votar el 28N ha augmentat lleugerament però en canvi dels que es van abstenir ha augmentat el vot negatiu. Pel que fa als partits, CiU i ERC es mantenen igual, però és significatiu com el vot negatiu al PP baixa 11 punts, però principalment van cap a l’abstenció. També és significatiu que el vot negatiu supera dins el PSC-PSOE a l’afirmatiu i que a Iniciativa augmenta el vot afirmatiu 8 punts mentre baixa 10 punts el vot negatiu. Ciutadans baixa el vot negatiu i aquest va cap a l’abstenció.

Es podria dir que dins dels partits més espanyolistes, els que van dir que els van votar el 2006 i els que han votat ara, ha baixat el vot negatiu i en canvi hi ha un augment de l’abstenció. Però en canvi en el partit dels socialista és el revés. Sembla com si el vot més catalanista que va votar el PSC-PSOE el 2006 ha marxat quedant el vot més espanyolista, mentre que al PP i Ciutadans han rebut un augment de  vot de catalans que no són tan radicalment espanyolistes.

Pel que fa a Iniciativa, es pot dir que el vot sobiranista ha augmentat significativament i doble en % al vot del PSC-PSOE (63,2% per un 31,4%). Si comparem amb CiU, Iniciativa guanya tant en % al vot afirmatiu (55% CiU i 63,2% a Iniciativa) com en el vot negatiu (16,4% vers 9,1%) i igualen amb abstenció (31%). És pot dir que hi ha un % de votants a Iniciativa que estan més a favor de votar SI en un referèndum que a CiU.

Veien aquestes especulacions, potser seria més fàcil arribar a un pacte per fer una coalició per fer possible la independència entre ERC, SIi, Iniciativa i RCat que amb CiU. Però està clar que CiU pel nombre de vots és necessari que també hi sigui. Però potser no tota. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!