Bones noticies per les persones que tenen els símptomes de la Fibromiàlgia

Com ja he explicat en el bloc Una possible nova teràpia per la Síndrome de Fatiga Crònica, la Fibromiàlgia es un conjunts de símptomes semblants però no tant greus com la Síndrome de la Fatiga crònica, que malgrat tot comporta una reducció de la qualitat de vida de les persones degut el dolor difús, constant i crònic que tenen. Fins avui no hi ha cap medicament aprovat per la Fibromiàlgia.

L’empresa farmacèutica Pfizer ha publicat un estudi a on descriu que el medicament Lyrica va reduir pel 50 per cent o més respecte al placebo el dolor dels pacients de Fibromiàlgia, segons  els resultats presentats el 1 de Maig en l’Acadèmia Americana de la Neurologia en la seva reunió anual.

 


"Un conjunt de proves evidents està definint la biologia que hi ha darrere de Fibromiàlgia que causa tal constant i devastant dolor," va dir Dr. I. Jon Russell, un dels autors d’estudi i professor adjunt de medicina en la divisió de la immunologia i la reumatologia clínica i el director del centre clínic d’investigació en la Universitat del Centre de la Ciència de la Salut de Texas, San Antonio. "Una reducció en el dolor és crítica per a persones que viuen amb aquesta condició. Amb noves dades positives i nous tractaments en l’horitzó, el futur per a persones amb Fibromiàlgia mai ha estat millor."

L’estudi de 14 setmanes de placebo-controlat va incloure a 745 pacients amb Fibromiàlgia que van rebre a l’atzar el medicament Lyrica (amb diferents dosis de 300 mg, 450 mg o 600 mg) o el placebo diàriament. Es va demanar als pacients de valorar el seu dolor en una escala de zero a 10; el valor de partida per a participants d’estudi era 6,7 en aquesta escala de 10 punts.

L’estudi va trobar que pacients que reben 600 mg al dia de Lyrica van reduir el seu dolor per 2,05 en l’escala del dolor; 2,03 per a pacients que prenen 450 mg al dia; 1,75 per a pacients que prenen 300 mg al dia, i 1,04 per a pacients que prenen placebo. Considerablement més pacients tractats amb Lyrica van reduir el seu dolor pel 50 per cent o més  comparat amb placebo. D’aquests pacients que prenen 600 mg de Lyrica un dia, el 30 per cent va dir que el seu dolor va ser tallat en la meitat o millor; el 27 per cent d’aquests prendre 450 mg al dia i el 24 per cent d’aquests prendre 300 mg van informar també aquest nivell de l’alleugeriment contra el dolor. D’aquests placebo que pren, el 15 per cent la reducció informada del dolor del 50 per cent o més gran. Els pacients que reben Lyrica van informar també les millores significatives en la salut amb més bons resultats per la habilitat i les funcions físiques per a realitzar les tasques diàries. Els efectes secundaris més comuns van ser els marejos i les somnolències, seguit per l’augment de pes, el mal de cap i edema perifèric.

Els resultats d’aquestes dades estan revisats per la FDA (Organisme del ministeri de Salut d’Estats Units) com part d’una nova aplicació suplementària pe a Lyrica per el tractament de Fibromiàlgia. Pfizer pensa també fer-lo extensiu per a altres països. Fins avui, el medicament Lyrica ha estat utilitzat per més de cinc milions de pacients.

En els Estats Units, Lyrica és aprovat contra el dolor per dolències associades a neuropaties perifèriques o centrals com al dolor associat a la diabetis, al post herpes neuràlgia, al dolor contra la lesió en la medul·la espinal i tractament complementari per a alguns casos d?epilèpsia. En 2006, Lyrica va ser aprovat també a Europa pel tractament del desordre generalitzat de l’ansietat.

Una bona noticia en cas que fos aprovat per les autoritats pertinents, ja què seria el primer medicament que ha mostrat una millora significativa pel tractament de la Fibromiàlgia. El problema rau que encara no s?ha descobert quina és la causa, però la meva opinió personal es que la Fibromiàlgia és com un calaix de sastre a on coincideixen símptomes provocats per malalties de diferent orígens, des de problemes neuronals, hormonals, d?estrès i infeccions viriques mal curades.

Més informació sobre la Fibromialgia ho podeu trobar en aquest links

http://healthgate.partners.org/browsing/browseContent.asp?fileName=19450.xml&title=Conditions%20InDepth:%20Fibromyalgia

http://www.arthritis.org/AFStore/SindromeDeFibromialgia/sindromedefibromialgia-main.asp

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000427.htm

Afegeix un comentari