Una possible nova teràpia per la Síndrome de Fatiga Crònica

Atenció:Existeix una altre article més nou amb el titol Noves perspectives per la Síndrome de Fatiga Crònica que complementa aquest que teniu a continuació.

La Síndrome de la Fatiga Crònica o SFC es una malaltia que afecta un gran nombre de persones, es creu entre el 0,2 i 0,5% de la població general del EEUU, es a dir milió de persones. A Catalunya seria prop de 35.000 persones.

La SFC es un complex símptoma que avui encara no es clar la seva naturalesa, te varis graus d?afectació que en la majoria dels casos provoca que el pacient no pugui desenvolupar diàriament l?activitat normal o ho desenvolupa amb moltes dificultats. Com bé diu el seu nom, els símptomes son crònics, malgrat que poden tenir períodes de més o menys afectació.

Per desgràcia fins avui no hi ha tractament conegut i la seva tassa de remissió es de menys del 10%.

Hi ha altres símptomes d?altres malalties que poden coincidir amb alguns símptomes de la SFC, per exemple la Fibromialgia o FM, que afecta entre un 2 i 4% de la població, amb una incidència del 90% en les dones, a Catalunya es calcula que entre 200.000 i 300.000 persones tenen aquesta sindrome. El dolor articular muscular difús, transtorns de la son, símptomes de depressió i altres símptomes coincideixen en major o menor mesura amb els símpotmes de la SFC, però aquesta darrera síndrome té altres símptomes que causa una incapacitada física i mental severa al pacient. La FM malgrat que no provoca una incapacitat física i mental severa , pot provocar tambè una redució de la qualitat de vida del pacient.

El diagnòstic de la SFC es ben definit avui en dia. La FM en canvi es com una ?Calaix de Sastre? que serveix per colocar els pacients amb els símptomes abans esmentats però que no es pot diagnosticar en cap altre malaltia.

Respecte a la SFC es creu que pot haver varis causes que la provoquen, des de la predisposicions genètics, infeccions i reaccions autoimmunes.

Per més informació respecte aquest síndrome podeu anar aquest links:

http://www.acsfcem.org/ de l’Associació Catalana d’Afectats per la Síndrome de Fatiga Crònica / Encefalomielitis Miàlgica

http://www.fundacionfatiga.org/ La Fundación para la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica

http://www.institutferran.org/catala.htm de l?Institut Ferran de Reumatologia (IFR)

http://www.cdc.gov/cfs/ (Centers for Disease Control and Prevention de EEUU)

Aquesta desembre passat s´ha publicat en el Journal of Clinical Virology que als EEUU concretament a l’Universitat de Stanford, el Doctor José Montoya junt amb Andreas Kogelnik que esta fent el postdoctorat, han aconseguit una substancial millora en el tractament de la SFC amb l’administració d’un antiviral en un grup reduït d’afectats.

Es un estudi provisional però amb resultats força positius:

Els investigadors han tractat 25 pacients de SFC durant els 3 darrers anys, 21 d?aquests han respost molt bé al tractament. Tots els 21 s´han recuperat totalment i no han tornat a tenir cap més recaiguda.

El tractament ha estat amb l?administració de la medicina Valganciclovir, un antiviral oral que normalment es fa servir per tractat el virus del herpes.

Els investigadors van veure que moltes de les persones que tenien la SFC tenien marcadors d’anticossos de la sang contra la família del virus de la herpes humà incloent el cytomegalovirus, Epstein-Barr virus i herpes virus-6. A més a més tots tenien els ganglis molt inflamats tal com ja indica un dels símptomes de la SFC.

Es un estudi preliminar però encoratjador han dit els investigadors, ara s’està preparant estudis clínics amb assignació a l?atzar, doble cec i doble placedo a on ni els investigadors ni els pacients saben si la medicina administrada es la correcta o es un placebo.

Els investigadors diuen que malgrat que han de esser molt prudents, creuen que amb aquest tipus de tractament es pot trobar la solució per un subconjunt de pacient que tenen aquest símptoma, però aquest subconjunt pot ser molt ampli i pot ajudar a moltes de les persones que actualment tenen el SFC.

D’acord amb aquests resultat es pot pensar que en les persones amb SFC hi ha una continua lluita entre el sistema immunologic i els virus , a on cap es guanyador, fent que ni el virus pot desenvolupar la seva malaltia ni el cos pot eliminar-los totalment. Aquesta continua lluita provoca una debilitat del cos que pot provocar la síndrome de la SFC.

Fins fa 10 o 20 anys tant els símptomes de la SFC com la FM no es consideraven realment com a símptomes d’una malaltia i es donava molta importància com a símptomes d?origen psicològics. Moltes de les persones afectades, sobretot dones, es sentien molt desemparades per l?incomprensió que rebien del metges, familiars i de la societat en general. Per sort aquest estudis i altres estan començant a obrir la llum demostrant que hi han possibles causes , en aquest cas infeccioses, que podem explicar la malaltia i sobretot que es pot trobar un tractament per curar-la.

Podeu trobar en aquest enllaç tot l?article referent aquesta noticia http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin_gesundheit/bericht-76741.html

o be directament en aquest arxiu pdf.

Afegeix un comentari