Discernir el diví

La matriu de qualsevol ésser és la font de tot l’Univers i l’origen de la seva dissolució.Després de molts naixements arriba l’home a ser savi. Sembla poc aquest fruit pels que són intel·ligents. Per la il·lusió que brolla de l’atracció i la repulsió, tota criatura és un pelegrí al·lucinat de l’univers.

Tanca totes les portes, resclosa la ment i reté l’alè vital dins el cap. Recita OM al deixar que el cos faci el camí suprem. El dia dura mil edats i la nit d’altres mil.

(Estàncies setena i vuitena, del Bhagavad Gîtâ)

Afegeix un comentari