Comentaris o pesharim del Qumran

“La vostra valentia consistirà en la calma i la confiança…..Vigia, què resta de la nit? Vindrà el matí i també la nit. Si voleu preguntar, pregunteu. El badoc diu bajanades i el seu cor es dóna al mal.” (Comentari d’Isaies)

“Roca, l’has establert per corregir. Els teus ulls són massa purs per estar mirant el mal, no pots estar contemplant la opressió….Pobre del qui construeix amb sang la ciutat! S’esgoten els pobles pel foc, i les nacions es fatiguen endebades.” (Comentari d’Habacuc)

“Calla i no t’irritis amb qui prospera. Refrena la ira i reprimeix el coratge, només condueix al mal….Els períodes s’han fet per completar tot el que és. Gravat està en les tables del cel per als fills dels homes.” (Comentaris dels Salms)

Afegeix un comentari