Els regals i el viure

“Els regals són com els hams: qui no sap que la xucla voraç és víctima de la mosca que devora? No donant res a un amic opulent, el pobre ja es mostra generós….Només allò que es dóna als amics se sostreu al vaivé de la Fortuna: només les riqueses que hauràs repartit, seran sempre teves.”

“Fins els serveis més extraordinaris es malmeten si qui els fa xerra massa.”

Demà començaré a viure de debò , dius sempre. Digues-me, aquest demà, quan arribarà? On és? On anar-lo a trobar? A quin preu es pot comprar aquest demà? Viuràs demà? Viure avui fóra ja viure massa tard. Només és entenimentat aquell que viu des d’ahir.”

(Marc Valeri Marcial. Epigrames. Volum V)

Afegeix un comentari