La nostra cultura, un balanç decebedor

En el marc del congrés participatiu “Catalunya i Futur”, el passat 17 es va celebrar a Sitges la presentació de l’àmbit de Cultura. De les moltes coses que es van dir, que aniré desenvolupant en propers articles, la primera que va destacar i que més de 4 persones vam fer notar, és que cap dels assistents (una quarantena) tenia ni de bon tros menys de 35 anys. Si es tractava de parlar del futur de la cultura catalana al segle XXI, pels resultats d’aquesta primera trobada, són absolutament decebedors. Si reiteradament es recordava el Congrés de Cultura Catalana, com bé va destacar Eduard Miralles, “des d’aleshores, en aquest tipus de reunions ens anem trobant sempre els mateixos, però l’únic que canvia és que cada cop veiem més canes i més cabells grisos”. Jo mateix vaig fer notar que “els que estem aquí tenim molt passat, alguns fins i tot gloriós, però futur no en tenim cap”.

No sols em va preocupar veure la mitjana d’edat dels assistents, sinó constatar que tampoc hi havia cap agent cultural en actiu ni cap creador. Ni un sol músic, ni pintor, escultor, escriptor ni ningú del món del cinema i del teatre. Això només pot dir dues coses. O bé, la manera de plantejar el debat no interessa ni a la gent jove ni als creadors o agents culturals, i pensen que és una pèrdua de temps. O bé el format escollit i la seva difusió han fallat estrepitosament. Als organitzadors d’aquest Congrés participatiu hauria de fer reflexionar molt com fem encara les coses. Encara hi som a temps per rectificar, si encara tenim reflexes suficients. O simplement haurem d’apuntar-ho a un nou intent fallit, dels molts que s’han fet en aquest àmbit. Com va remarcar encertadament Ferran Mascarell, avui ja podem dir que en l’àmbit de la Cultura, amb el desplegament de l’Autonomia, “no ens en n’hem sortit”. Un altre assistent va remarcar que aquella burgesia que va estimular la cultura, avui ja no existeix, i que encara no ha trobat substitut adequat. També se’ns va recordar que Barcelona havia estat una autèntica potència editorial amb una influència considerable en el món iberoamericà. La conclusió és que hem perdut pistonada. Així mateix, Mascarell va remarcar, que encara que no ho vulguem creure, Espanya té molt clar el model cultural que vol, amb una potència i uns recursos ben dissenyats, amb una voluntat que no decau i que té per objectiu fer de Madrid una capital cultural. Per contra, la pregunta obligada que ens hem de fer és: i nosaltres, què tenim? Quin model cultural volem? Clarament la resposta és un silenci clamorós.

Al cantó d’això, vaig constatar la insistència d’alguns ponents de remetre’s més al passat, i cap proposta concreta de futur. Vaguetats moltes, i perdre el temps remarcant els títols i els llocs on havia estat cada un dels ponents, també. Coses aquestes, formalismes que no van enlloc, i ja seria hora d’oblidar quin títol té cadascú o el càrrec que exerceix, per abordar directament quines propostes concretes es proposen. És curiós que es remarqués que TV3 és la estructura cultural més important que tenim i oblidar que la gent jove cada cop veu menys la televisió. També vam sentir com es donava importància a l’escola i el sistema d’ensenyament respecte de la cultura, oblidant que cap de dels canvis culturals que ens han influït en la nostra manera de viure com el rock, la pintura abstracta, la revolució gastronòmica o la pintura mural urbana o grafiters, no han sorgit mai de l’àmbit de l’escola o dels instituts. Al contrari, el fenòmens culturals importants, la major part han sorgit fora i en contra del sistema educatiu. Potser caldria que d’una vegada s’oblidessin de voler encabir dintre del sistema educatiu qualsevol cosa.

Potser l’error més greu ha estat pensar que tenint un bon sistema educatiu i unes institucions com la Generalitat podrien arranjar els problemes de la cultura. Fals de totes bandes! Les institucions només poden facilitar o dificultar la cultura, no intervenir-hi o mediatitzar-la. Pel que fa al sistema educatiu, quan contemplo aberracions com introduir a les escoles “carnavals infantils”, pervertint el sentit de la festa, sense tenir en compte que Carnaval vol dir transgredir l’ordre establert (per exemple que manin, ni que sigui uns dies, els alumnes en comptes dels adults), el qüestionament efectiu de qualsevol formalitat o estructura de poder (i l’escola ho és en grau màxim, per això ha estat pensada com a estructura de control social); i quan veig el contrasentit que molts mestres van repetint com a lloros que l’escola ha de preparar per a la vida als alumnes, però enlloc es planteja com afrontar el tema de la Mort i el dol, ni que sigui coneixent les diferents tradicions dels futurs ciutadans, com si aquest no fos un tema important que ens afecta a TOTS. Potser valdria més que la comunitat educativa reflexionés en profunditat sobre el fonamental, més que discutir si hem d’imitar als finlandesos o d’altres sistemes. Tant poc creatius ens hem tornat que ja som incapaços de pensar a partir de la nostra pròpia història o que hem oblidat el que és fonamental?

Afegeix un comentari