Jaume Renyer

per l'esquerra de la llibertat

18 de setembre de 2021
0 comentaris

Llibres (CCVII)

“La nouvelle idéologie dominante. Le post-modernisme”, Shmuel Trigano, Éditions Hermann, París, 2012.

Aqueix sociòleg i filòsof jueu francès (nascut a Blida, Algèria, al 1948), sovint esmentat en els apunts d’aqueix bloc, fa en aqueix assaig breu una anàlisi del pensament postmodern aplicat, amb la desconstrucció com a mètode, a totes les disciplines de les ciències socials i a la política del 1990 ençà. Segons Trigano, el post-modernisme és un corrent intel·lectual originat a França derivat del pan-marxisme cultural (Foucault, Derrida, Lyotard) que comença a substituir a partir dels anys 1960-1970 el marxisme polític un cop perceptible el fracàs de l’estalinisme i el maoisme.

El tret comú dels promotors d’aqueixa tendència, que acabarà esdevenint una ideologia multiforme als anys 1990, és el propòsit de redefinir la modernitat bastint un nou ordre que trenqui amb l’univers del pensament heretat (que inclou el racionalisme, el cientifisme, el capitalisme i les concepcions socials derivades de la industrialització). Tot i aqueix plantejament ambiciós, Trigano creu que: “Le rapport du post-modernisme à la modernité est ambigu. Le ¨post¨indique un rapport structurel, en apparence de type contradictoire. Ainsi oppose-t-il la ¨déconstruction¨ à la ¨totalité¨, ¨l’antithèse¨à la ¨synthèse¨, le ¨rizhome¨ à la racine, le surface à la profondeur, le signifiant au signifié, la ¨petite histoire¨ à ¨la grande Histoire¨, l’androgyne au phallus, la différence à a l’origine, la trace à la cause, l’immanence à la transcendance” (pagina 10).

Ateses aqueixes característiques, el post modernisme no és una ideologia susceptible de codificació sinó més aviat un fenomen ideològic multiforme que es pot percebre, ¨a sensu contrario¨, per la capacitat de censurar allò que combat mitjançant la imposició de fórmules ¨políticament correctes¨ en l’espai mediàtic, cultural i polític envers tot plantejament estigmatitzat com a ¨neoconservador¨.

Trigano classifica la nebulosa conceptual del postmodernisme en quatre eixos: el metafísic, el físic, el teològic i l’epistemològic.

Pel que fa a la metafísica, el postmodernisme vol redefinir la realitat per bastir els fonaments d’un nou ordre social i polític, per això deslegitima la idea mateixa de poder i els valors que li són immanents (autoritat, responsabilitat, proporcionalitat, universalitat). Mentre que l’examen empíric de les coses permet verificar l’exactitud dels mots que les identifiquen, la desconstrucció redueix la realitat a un relat, inventat, desproveït d’objectivitat i de materialitat. “De cette conception du réel découle un ensemble d’effets de grande portée: il n’y a plus de fondement au discours ni à la réalité puisque le réel est évanescent; il n’y a plus de vérités ni de valeurs ultimes; il n’y a plus aucune synthèse ni vision d’ensemble possible; il n’y a plus de cohérence globale ni systémique entre les éléments de la réalité. La décomposition, la ¨dissemination¨, la ¨diaspora¨de l’Être deviennent la règle. Le ¨monde¨ n’existe plus mais à sa place trône un assemblage hétéroclite de bribes sans rapport les unes avec les autres, toujours dans la dispersion et la minorité” (pàgina 26).

La humanitat es veu reduïda a una sèrie de relats civilitzacionals sense valors universals comunament acceptats ni diàleg possible entre ells, només la tolerància mútua. Tot és fluctuant, líquid, evanescent, com prediquen Edgar Morin o Zigmund Bauman, entre d’altres. L’home sorgit de la Il·lustració és el passat, l’home nou és el que cal bastir (com projecten tots els totalitarismes del segle XX). Aqueixa nova condició humana va camí de fer-se realitat en la mesura que la tècnica científica permet l’articulació de pròtesis artificials i les funcions corporals, la manipulació genètica, el clonatge humà. “On peut dont être physiquement (sic) un mâle et opter pour la sexualité propre à aune femme, et vice-versa. L’individu est ainsi crédité d’une liberté totale quant à la construction de son identité et de sa subjectivité” (pàgina 35). La contradicció entre un subjecte que ho pot ser tot però que no és res és la característica de la metafísica de la desconstrucció.

Pel que fa al vessant físic del postmodernisme, Trigano assenyala la immediatesa, el ¨temps real¨ derivat de la revolució de les telecomunicacions, la deslocalització territorial de la sobirania sobre les decisions polítiques i econòmiques comporta la fi de les nacions i dels estats que les preserven (l’estat-nació és una pura invenció, un relat imaginari). La noció de governança ha substituït la de govern, el procés de la presa de decisió ha diluït l’acte de decidir, ineludiblement vinculat a un poder amb uns límits territorials.

Pel que fa a la dimensió teològica, Trigano observa que la negació de la identitat personal i nacional afavoreix l’emergència d’abstraccions sublimes de caire para-religiós. La concepció de la humanitat com una agregació de minories abocades al mestissatge que crea una nova societat té un enllaç paradoxal: “L’attirance pour le magmatique et le fusionnel peut ainsi se cristalliser dans le néant du sujet, de la nature ou de la ¨oumma¨ islamique, autant de visages du héros du ¨grand récit¨ post-moderniste” (pàgina 74).

Finalment, la dimensió epistemològica: si tot és desconstruïble també tot és possible pel que fa a la construcció, així la nació -comunitat imaginària- pot ser desconstruïda i al seu lloc bastir una comunitat multicultural a base de minories sense nexe comú que simplement coexisteixen més o menys harmoniosament (el postmodernisme rebutja candorosament la teoria -i la realitat- del xoc de civilitzacions). La desconstrucció només s’aplica a la civilització occidental, inhibint-se respecte de les altres per més totalitàries i expansionistes que siguin, ja que només Occident és culpable dels mals de la humanitat.

L’assaig acaba amb la identificació dels actors d’aqueixa tendència ideològica: les elits universitàries franco-americanes que la van concebre, els gestors mediàtics que les propaguen, els agents de l’economia numèrica que se’n beneficien (i les agències privades que graduen la salut financera dels estats) i les accions jurídiques de les ONG globals que interpel·len les instàncies judicials internacionals en nom dels criteris políticament correctes aplicats arbitràriament contra uns estats i no pas contra d’altres. Tots aqueixos col·lectius no actuen pas coordinadament ni responen als mateixos interessos immediats, però tenen en comú el fet de no estar sotmesos a cap mecanisme de control democràtic eficaç, a diferència dels estats occidentals que són l’objectiu convergent de la seva acció deslegitimadora. Justament ahir, a Le Figaro hom hi publicava aqueixa reflexió punyent: «Le “wokisme” prospère grâce aux failles d’un Occident mortifié».

En conclusió, analitzat el postmodernisme des de l’òptica nacional catalana el resultat és que una de les seves derivades és el postnacionalisme (com ja vaig mirar d’explicar en un apunt anterior), que desconstrueix la mateixa idea de nació, d’identitat col·lectiva rebutjant-la per etnocèntrica, i per tant és incompatible amb el procés independentista que es basa precisament en la reconstrucció social de la catalanitat com a element cohesionador. Dissortadament, la brama del postnacionalisme contra-identitari és l’opció ideològica hegemònica del progressisme abstracte i banal, transversal des de la CUP als Comuns, passant per ERC i Junts, i que té en la desconstrucció simbòlica promoguda pel Govern Aragonès aqueixa Diada un dels exemples més frapants enmig de l’absència de crítica (llevat de la que ha fet Joan Ramon Resina a Vilaweb).

Post Scriptum, 26 d’octubre del 2022.

Etienne Moreau va publicar ahir aqueixa ressenya a Causeur sobre el nou assaig de Shmuel Trigano, “Petit manuel de postmodernisme illustré”, (Éditions Intervalles, 2022), que complementa l’assaig anteriorment comentat.

Post Scriptum, 11 de  març del 2023.

El jurista Pierre Lurçat va publicar el 2 de setembre del 2021 a Menora.info aqueixa ressenya sobre el llibre de Shmuel Trigano:  “Fondements du postmodernisme : (Re)lire La nouvelle idéologie dominante”.

La crise du Covid 19 a exposé au grand jour certains des paradoxes les plus marquants de notre société post-moderne et de ses travers. Citons, par exemple, l’exaltation permanente des droits de l’individu et la dénonciation des « atteintes aux libertés », qui vont de pair avec la fin proclamée du sujet et du libre-arbitre, annoncée depuis les débuts de l’ère post-moderne. Le livre de Shmuel Trigano La nouvelle idéologie dominante – paru en 2012 et récemment traduit en hébreu – permet de comprendre certains de ces paradoxes, en les inscrivant dans le cadre conceptuel du post-modernisme, considéré comme une « idéologie totale » au sens où l’entend le sociologue Karl Mannheim. Il s’agit en effet – en dépit de sa prétention à « déconstruire » toutes les idéologies politiques et les « grands récits » de l’ère moderne – d’une idéologie, qui se décline selon l’auteur à travers quatre grands pôles : « une physique, une métaphysique, une théologie et une épistémologie« .

La “déconstruction du réel » qui fonde la métaphysique post-moderne consiste à défaire le lien reliant les mots aux choses qu’ils décrivent[1]. Ainsi, explique Trigano, « le réel n’est plus qu’un texte’,  de sorte que sa lecture ne le réfère plus aux choses qu’il est censé représenter, mais à ses mots eux-mêmes… c’est le concept mène d’objectivité qui vacille » (p.  25). Cette déconstruction du réel est lourde de conséquences dans tous les domaines. Elle explique notamment pourquoi le discours médiatique actuel ne se soucie plus guère de décrire les faits réels, mais seulement de créer des événements, comme l’explique Éric Marty au sujet du conflit israélo-arabe[2].

Cette évanescence du réel, explique encore l’auteur, fait que « le ‘monde’ n’existe plus, puisqu’il y a rupture totale entre le signifiant et le signifié. La connaissance du réel – la science – se réduit ainsi au champ littéraire, privilégiant la compréhension en deçà du signifié (intention de l’auteur) et en l’absence de tout référent ou extériorité » (p.  26). Cette description permet de comprendre la confusion actuelle autour de sujets d’apparence triviale, tels que la vaccination ou le port du masque, qui donnent lieu à d’interminables polémiques. Au-delà de l’impuissance grandissante des États démocratiques, c’est en effet la notion même de vérité objective et le « common ground » de toute société viable qui sont remis en cause.

Quel est donc le nouveau « grand récit » autour duquel se décline la « théologie post-moderne”? Celui-ci se déploie selon Trigano « à l’intersection de trois cycles de narration : la déconstruction du Sujet, l’écologie profonde (Deep ecology) et l’apologie de l’autre, dont l’islam est l’expression centrale, crédité d’être la victime absolue d’un Occident criminel » (p.  72). Cette description succincte permet d’analyser toutes les variations actuelles de ce grand récit, sur des sujets aussi divers en apparence que le changement climatique (la nature étant devenue un objet politique à l’échelle planétaire), ou l’exaltation des droits des migrants et des étrangers, que l’auteur relié à la fascination pour l’islam des pères fondateurs du post-modernisme, à l’instar de Michel Foucault, un temps séduit par la révolution iranienne de Khomeini en 1978-1979.

La théologie post-moderne, dont le caractère religieux a souvent été relevé par différents observateurs (concernant la « religion des droits de l’homme » ou encore “l’église de la climatologie”, selon l’expression du  biochimiste Luis Gomez) donne également naissance à une eschatologie, qui repose selon Trigano sur l’espoir de voir naître une « humanité unie, (et) sur le rêve d’être partout chez soi« , mais également sur celui d’une « humanité sans loi » (p.  75). Ces deux derniers éléments de l’idéologie post-moderne permettent de comprendre pourquoi le post-modernisme est fondamentalement hostile à Israël.

Il l’est à un double titre au moins. Israël, en tant qu’État-nation, est à la fois contraire au rêve d’une humanité unie (d’où le combat idéologique, à l’extérieur et au sein même de l’état juif, pour le transformer en « État de tous ses citoyens”, selon le slogan post-sioniste) et à celui d’une humanité sans loi. Sur ce dernier point, capital, l’auteur montre bien comment certains théoriciens de l’idéologie post-moderne (Antonio Negri, Alain Badiou ou Georgio Agamben) reprennent à leur compte la vieille théologie paulinienne et son hostilité à Israël, « dont ils orchestrent l’étonnant retour théologique et politique » (p. 78). Cet aspect, souvent ignoré ou minoré, est essentiel pour comprendre la continuité historique et idéologique entre l’antisionisme contemporain et le vieil antisémitisme à fondement religieux dans le monde chrétien et postchrétien[3].

Quelle base sociale pour l’idéologie post-moderne?

La seconde partie du livre est consacrée à l’analyse de la « base sociale » de l’idéologie post-moderne. Dans des pages lumineuses, l’auteur décrit la classe véhiculant celle-ci comme étant « à la fois en position dominante, voire hégémonique, et extérieure à la hiérarchie sociale« . De quelle classe s’agit-il? Elle regroupe en fait plusieurs castes, dont les intérêts convergents sont servis par l’idéologie post-moderne : la classe de la finance nomade[4], la classe universitaire et la classe médiatique. Cette dernière est décrite de manière très convaincante comme incarnant les véritables « prêtres » de la nouvelle théologie à portée eschatologique décrite ci-dessus.

S’y ajoute la corporation juridique, particulièrement puissante en Israël où la Cour suprême est devenue le premier pouvoir[5]. (On pourrait y ajouter encore la caste scientifique, largement enrôlée au service de l’idéologie dominante à travers le scientisme aujourd’hui triomphant[6]). Cette dernière partie du livre, particulièrement éclairante, permet ainsi de saisir l’articulation de nombreux phénomènes sociaux et politiques auxquels nous assistons depuis plusieurs décennies, qui s’inscrivent dans la vaste configuration idéologique et politique dont Shmuel Trigano décrit les ressorts profonds, pas toujours visibles au regard de l’observateur. Dix ans après sa parution, La nouvelle idéologie dominante s’avère être

Notes

[1] Comme l’a bien vu le poète Philippe Jaccottet : “Les joints des mots se rompent, certains sombrent, d’autres s’éloignent”. In : La semaison. Carnets 1954-1979, Gallimard 1984.

[2] Je renvoie sur ce point à mon livre Les mythes fondateurs de l’antisionisme contemporain, éditions l’éléphant, Paris-Jérusalem 2021.

[3] Notons que c’est un thème récurrent dans l’œuvre de Shmuel Trigano, déjà abordé notamment dans ses livres L’e(xc)lu : entre juifs et chrétiens ou La Nouvelle Question juive.

[4] Concept qui rejoint l’opposition faite par David Goodhart entre les “anywhere” et les “somewhere” dans son livre paru en 2017, The Road to somewhere. Cette distinction a été reprise en Israël par Gadi Taub.

[5] Je renvoie sur ce point à mon article “Comment la Cour suprême est devenue le premier pouvoir en Israël”, à paraître dans la revue Pardès.

[6] Sur ce sujet, voir notamment François Lurçat, De la science à l’ignorance : essai, éditions du Rocher, coll. « Esprits libres », Monaco et Paris, 2003.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!