Què hi ha

Cada dia procuro escriure alguna ratlla que al cap d’un any decideixo de publicar o mantenir privada. Paral·lelament també miro d’aplegar en aquest bloc totes les ratlles que he anat escampant a altres blo

AaiguaalternativesANCa peubici – etc

QUan ac