Què hi ha

Cada dia procuro escriure alguna ratlla mentre paral·lelament també miro d’aplegar en aquest bloc totes les ratlles que he anat escampant a altres blo

Aaiguaalternatives – ANCa peubici – etc

QUan ac