ARCHILETTERS

NOT TO BE A NUISANCE, BUT NOT TO GIVE FREE SERVICE

GOTHLÀNDIA-2014

Deixa un comentari

La proposta d’avantprojecte adoptada respon a una triple acció:

1.  Obtenir a partir de les preexistències força condicionants una solució positiva al desordre provinent de l’entorn immediat mitjançant la creació d’ordre. No criticant-lo, al contrari, assumint-lo i posant-lo en valor amb la focalització sobre la interacció del vell i el nou. Tradició, memòria i avantguarda. Vindicació i actualització del llegat científic d’en Comas i Solà.

2.     Singularització urbana mitjançant la composició cromàtica ordenada pels volums.

La fluïdesa espacial a través de la flexibilitat de les plantes. Inclús la possibilitat de creixement futur en no acabar de forjar alguns vans.

Segueix més avall..si pitgeu ací


* Un entorn urbanístic fruit de l’atzar de la transacció immobiliària que no ha creat espais d’evocació. S’hi pretén polaritzar l’atenció urbana així com l’atracció a les activitats socials que acollirà. La proposta es sotmet als requeriments de servituds de llums i vistes dels edificis veïns convidant-los a integrar-s’hi. Fent els retiraments que l’ordenança municipal i el codi civil estableixen. Evitant tensions amb els veïns. La qual cosa, si bé distorsiona el cartesianisme formal dels espais, ajuda a individualitzar espais interiors i fer distingibles cadascuna de les activitats desenvolupades en les diverses plantes

* En les plantes del nou edifici hi ha un segment-torre d’elements de concentració de serveis: escales, magatzems, bucs d’instal·lacions, armaris de recolzament i lavabos invariable a totes les plantes i ventilades als celoberts. En la mitgera de la dreta construïda, mirant des de Via Augusta, on hi ha mitgera, es col·loca un jardí vertical. On hi ha obertura de pati quedarà obert per interacció visual amb complex d’equipament.

* La interacció interior/exterior està garantit per les transparències. Els espais restants del nucli segment de servei de les plantes són fluids i amb possibilitat d’intercanvi d’activitat.*

* Les distribucions fetes amb material mòbil i mobiliari, on els espais poden ésser acomodats a necessitats diverses. En tots els casos la superfície útil obtinguda ultrapassa la indicada en el programa funcional.

* L’estratègia inclusiva està basada en conservar la tradició de la Vil·la d’en Comas, fent-la copartícip destacat del complex. Restaurant la materialitat noucentista en la planta baixa i semisoterrani i sobre ella elevar unes plantes que contribuïsquen conjuntament a  desenvolupar les activitats de l’edifici principal de nova planta mitjançant passos que relliguen ambdós. Metàfora, on la tradició científica sosté l’avantguarda en bona mesura.

Hi hem ampliat el PROGRAMA FUNCIONAL que teníem assignat, tot fent un homenatge creant en la planta 6ª un observatori astronòmic, on alhora de dipositar el llegat de l’astrònom pioner en la sala que dóna a Via Augusta hi ha instal·lat un telescopi d’observació astral que servisca d’atracció dels interessats en aquesta matèria de barcelonins i forans, tal  i com deia el testament de l’homenatjat.

LaLa composició de la peça de nova planta és finalitzada en ambdós extrems amb sengles buits que són embolcallats amb planxes de vidre amorf fotovoltaic entonades de color roig/grana esgrafiant un mapejat de les traces de les constel·lacions celestes en referència a En Comas que permet l’entrada de claror i dibuixar sobre els murs les variacions lumíniques tornasolades. Eixos buits, que tapats als extrems, deixen tres (3) possibles construccions de forjats per ocupacions futures en el tap de Via Augusta i  dos (2) al buit de c. Saragossa. Amb la qual cosa tenim la possibilitat de creixement futur assegurada. També hem elevat tres plantes sobre la vil·la Urània que interactuen amb el nou volum. Creant-hi la barreja social de personal de diferent edats i interessos.

A les dues cobertes s’ha inserit horts urbans, plaques fotovoltaiques, armaris de transformació fotovoltaica contínua-alterna per bescanvi de consum i generació i la cúpula de l’observatori astronòmic per a contemplar el cel. També les sales de maquinària d’ascensors i escales tancades amb vidre motlejat U-glass. La part central exposada en les plantes superiors i central sobre la façana de la part nova es protegeixen per la inserció d’una façana ventilada de lames abatibles que regulen l’entrada de llum amb la qual cosa assegurem un notable estalvi energètic en il·luminació.

Tots els materials són reciclables i recuperables. Encadellar l’extens programa, pressupost inicial, manteniment barat, qualitat estètica i estàndards de sostenibilitat ha condicionat força l’elecció dels sistemes constructius, tipologia de materials així com la decantació cap a la adopció de components prefabricats per a l’estalvi de costos i temps d’execució. El que requerirà un projecte executiu molt precís i exhaustiu.


 

Fonaments sobre llosa armada. Murs de contenció de terres de F.A. prefabricats.

L’estructura portant porticades a base de pantalles, pilars i bigues és de formigó armat prefabricat en el cos central i metàl·lica inserida des de la Vil·la Urània cap amunt i en les parts altes del nou edifici principal.

– Els terres-forjats de llosa armada alveolar prefabricada o llosa armada massissa segons casos.

Paviment dels terres tècnics extra plans amb terratzo per inserció d’instal·lacions, ceràmics en zones humides, falsos sostres de plaques de cartró-guix fono-absorbent combinant amb panells d’acer inoxidable desmuntables per a encabir les instal·lacions en el plènum. Els panells d’acer del fals sostre serveixen per a conformar l’acabat de registres de l’aire condicionat i maquinària de climatització artificial. La fluïdesa espacial garanteix el creuament de ventilació i renovacions d’aire natural.

El portam de tancaments exteriors és d’alumini PS9 antirobatori, lleugers 32 kg/m2, amb vidres dobles 9’5/6/2+2 amb càmera de deshidratació monoblocs sencers muntats sobre marc d’acer pintats subjectes a la part interior de l’estructura portant. Al defora una façana ventilada de lames exterior subjecta a la cara exterior sobresortint un poc de l’estructura portant protegides per a visera superior de coberta. 

– Acabats interiors/vestíbul. El vestíbul tindrà les parets de formigó vist. Els paviments són de terratzo gris clar en plantes -1 i PB, en les altres plantes proposem modificar colors segons activitats, tant a nou edifici com plantes superposades a la vil·la. Les particions són de cartró-guix, panells de vidre en despatxos i mobiliari. Col·locació de BIES en zones centrals pròximes a nucli d’ascensors i bucs d’instal·lacions. Les particions i envans amb pantalles de F.A. i cartró-guix 110 m/m cargolada sobre subestructura d’alumini subjecta a terra i sostres. Despatxos de vidre amb dibuixos glaçats i transparents. Cuina i bancades d’acer inoxidable. Zones d’infants pavimentades amb linòleum de colors per a evitar el fred. Terrasses resoltes amb coberta invertida sobre plaques prefabricades sobre creuetes amb suports regulables, excepte passeres i places de caixons d’horts. Palmera i altres arbres seran replantats i la zona dreta de la parcel·la plantada de gespa o grama amb matoll.      

 Les baranes a tot arreu són de platina d’acer pintades amb esmalt antiòxid rugós. Així com les platines verticals de 2’40 m. Sobre mur F.A. vist de 40 cm d’alçada de Via Augusta que permeten visualitzar els espais de l’interior del complex en continuïtat amb la porta d’accessos de vehicles i vianants. També portes corredisses sobre guies per a obertura de furgonetes del mateix  material.

 

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

Generació fotovoltaica: hi ha previst un càlcul pessimista de 96.068 KW./ any que cobriria un 65 % del consum elèctric anual global del complex. Percentatge fàcilment millorable amb estudi profund. A planta baixa de Via Augusta situem el centre de transformació i bescanvi.

ACS: s’hi disposarà d’unes plaques amb acumuladors per a subministrar en lavabos i cuina. No obstant, actualment la millor opció que es pot plantejar és una instal·lació mixta amb caldera de biomassa (100 Kw de pel·lets) més panells solars de recolzament per a sistema de radiadors.

Il·luminació: S’ha intentat en el projecte produir que siga al màxim natural. Per a hores nocturnes hi ha previst que tots els llums i totes les lluminàries hi siguen ecoeficients a base tubs TheLight i de leds a tot les estàncies i focus.

Estalvi d’aigua potable: Inodors de doble descàrrega. Aixetes amb airejador. Urinaris amb sensors. Recollida d’aigües pluvials.

A/C. S’hi pretén un ús de recolzament puntual i moderat o quasi nul amb sistema geodèsic partit.

 

P.E.M.

Urbanització i condicionament de parcel·la exterior en pl. baixa:

110,00 €/ m2 x 448’15………………………………………………….49.296,50 €

Condicionament de cobertes vil·la més edifici nou:

125,00€/ m2 [197’80 x 448’15] ………………………………………80.743,75 €

Cúpula observatori astronòmic………………………………………..9.500,00 €

Instal·lació fotovoltaica plaques coberta i sobrecost

de façana per pell de façana a V. Augusta, sota hipot.

 autoamortitzable en vuit anys

i 25 anys de vida útil……………………………………………………160.194,44 €

Sup.Cotr. tot x pr.unit……………………………………………….3.552.464,50 €  

Total……………………………………………………………………..3.852.199,19 €

Aquesta entrada s'ha publicat en ARCHITECTURES el 9 de novembre de 2013 per josep_blesa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.