L’urbanisme especulatiu (i 2 de 2). Baixades a l’infern immobiliari.

L’urbanisme especulatiu (i 2 de 2). Baixades a l’infern immobiliari..