Prendre la paraula

jordimartifont

30 de novembre de 2016
0 comentaris

[NdP] La CUP posa en dubte la legalitat de l’aprovació inicial del Pla de la Budellera i demanarà explicacions a l’Equip de Govern

aaaaaaaaaaaaa
El Pla Parcial Urbanístic 24, la Budellera, fou aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 22 de setembre de 2016, i sotmès a informació pública amb la publicació al BOPT núm. 200, de 20 d’octubre de 2016 de l’acord.

Pel que fa al desenvolupament del Pla, la consellera Lai Estrada ha explicat que “hi ha una manca de procés participatiu real a l’hora d’elaborar aquest desenvolupament. Mostra d’això és la presentació també d’altres al·legacions per part de diversos sectors veïnals i polítics disconformes amb el pla”.

Els consellers de la CUP han explicat el seu posicionament, que anirà encaminat a “impugnar el procediment seguit per aprovar-lo, de la mateixa manera que el contingut material i les concretes determinacions i paràmetres urbanístics de l’ordenació aprovada”. Segons Estrada, “L’actual PPU24 és totalment contrari a un desenvolupament urbanístic sostenible, respectuós amb el territori i amb l’avaluació real des d’una perspectiva global de Tarragona”.

La consellera cupaire ha explicat, també, que el territori tarragoní es veurà greument afectat per la destrucció indiscriminada d’una important massa forestal que conforma un pulmó verd al llevant del terme municipal i que podria donar lloc a potenciar l’agroecologia, la mitigació del canvi climàtic, etc. Amb això es fa patent la pèrdua de biodiversitat, entre altres, i el poc o nul respecte a les polítiques mediambientals per part d’aquest Consistori.

Per la seva banda, el conseller Jordi Martí Font ha centrat la seva intervenció en posar en dubte la participació i votació del conseller d’Urbanisme Josep Maria Milà en la Junta de Govern Local del 22 de setembre de 2016 en què es va aprovar inicialment el Pla Urbanístic 24 de la Budallera. Segons ha expressat el conseller cupaire, “ Milà no podia participar en la votació de la Junta de Govern Local ja que és incompatible amb el seu passat de feina recent, amb el parentiu que té amb alguns dels interessats i amb la seva pròpia feina abans de ser regidor”.

El regidor cupaire ha explicat que si bé és veritat que Milà va deixar de ser membre del Despatx Milà (que ell mateix havia fundat i que alhora ha fet el projecte de la Budallera) abans d’entrar a l’Ajuntament, hi ha una sèrie de punts que no va tenir en compte a l’hora de votar afirmativament a aprovar la urgència de l’aprovació inicial del Pla parcial urbanístic 24 de al Budallera inicialment el Pla urbanístic 24 de al Budallera.

Concretament, el conseller Jordi Martí Font ha explicat que Milà va votar que sí, tot i concórrer les causes legals d’abstenció de l’article 23 apartats b i e de la Llei 40/15 de règim jurídic del sector públic que l’obligaven a l’abstenció.

-L’article 23.b d’aquesta Llei diu que és motiu d’abstenció “Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y al parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados”. Pepe Milà Ricomà, que forma part de l’equip redactor del pla conjuntament amb altres 2 arquitectes, és fill de Josep Maria Milà. Milà i Ricomà, alhora, ha representat el Despatx Milà davant l’Ajuntament, tal com s’explica en l’Acta del 22 de setembre de la Junta de Govern Local (pàgina 5).

-L’article 23.e diu que és motiu d’abstenció “Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interessada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.” A la pàgina 4 de l’acta de la Junta de Govern Local del 22 de setembre es diu que el Sr. José Luis García Martínez actua en nom de la Junta de Compensació Provisional del Pla parcial urbanístic 24. El conseller Josep Maria Milà, en els dos darrers anys i abans de ser conseller, a través del seu despatx d’arquitectes, ha tingut relació de servei amb aquesta persona que, evidentment, té interessos en l’assumpte.

La Llei 40/15 de règim jurídic del sector públic, en el seu article 23 i en el punt 5, conclou que “La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias darà lugar a la responsabilidad que proceda.”

Davant el munt d’interrogants que suposa l’aprovació inicial del pla urbanístic 24 de la Budallera en aquestes condicions, Jordi Martí Font ha explicat que “des de la CUP de Tarragona farem de forma immediata una sèrie de preguntes sobre la legalitat d’aquesta aprovació.” El conseller ha afegit que “Si quelcom s’ha fet malament, creiem que s’ha d’assumir i tirar-ho enrere i, si el tràmit continua i no se’ns aclareix la seva absoluta legalitat, a nosaltres i a tota la ciutadania de Tarragona, portarem el cas davant la Fiscalia, tot i que esperem no haver-ho de fer.”

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Tarragona, Països Catalans, 30 de novembre de 2016

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!