Tipus de peces de joc en els jocs mancala

Imatge

Per simplificar, les peces de joc usades en els jocs mancala s’anomenen “llavors”, malgrat siguin pedres o altres objectes. Generalment, aquestes peces de joc no tenen un valor determinat ni pertanyen a un jugador o altre. El seu color, mida i forma no són importants. El nombre de peces que es necessiten per jugar varia en funció de les regles de cada joc. Es té constància que, de manera tradicional, s’han utilitzat llavors, petxines, pedretes, còdols, petits cargols. Fins i tot, excrements de cabra, d’ovella i de camell. En l’actualitat, a més a més de les peces tradicionals, es fan servir altres materials (peces de fusta o plàstic, boles de vidre,…).

Ho podeu llegir, de forma gratuïta, en el número 12 de la revista Món aualé on es mostren alguns exemples de peces de joc que s’usen de manera tradicional i en l’actualitat en els jocs mancala.