Els jocs mancala al IOCUS: Escola d’estiu de Jocs Tradicionals

Us animo a anar al IOCUS: Escola d?estiu de Jocs Tradicionals que es celebrarà del 1 al 5 de Juliol de 2013 a Tàrrega/Anglesola (Urgell). Aquesta edició té com a novetat la possibilitat d?assistència a activitats sols de matí o de tarda i/o a tallers monogràfics.

Em plau dir-vos que m’han convidat com a docent, especialista en jocs mancala i editor de la revista digital Món aualé per col·laborar amb una comunicació que portarà el nom de Els jocs mancala a l’educació: una experiència de pràctiques lúdiques a l’ESO. 

El IOCUS està organitzat per la Cia. de Jocs l?Anònima Associació Cultural. Aquesta escola d?estiu està destinada a majors de 18 anys: estudiants universitaris, graus i cicles formatius, d?altres formacions; caps, monitors/es i educadors/es de lleure; professionals de l?ensenyament (mestres d?infantil, primària i secundària, universitat); animadors/es socioculturals; professorat d?ensenyaments de règim especial; persones vinculades al món de l?esport; ludotecaris/es; professionals de l?àmbit social; qualsevol persona que tingui ganes de reaprendre a jugar.

El IOCUS és una activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Departament d?Ensenyament (petició en tràmit). Monogràfic vàlid per a la obtenció del títol de Director de Lleure, en diverses Escoles de Formació. L’Escola d’estiu de Jocs Tradicionals ofereix recursos per a aplicar el joc i l?esport en diferents contextos; difon el patrimoni lúdic d?arrel tradicional catalana; dóna a conèixer el patrimoni lúdic dels PPCC i del món; permet experimentar el repertori lúdic; utilitza el joc com a element d?intervenció socio-educativa; mostra experiències i bones pràctiques lúdiques; construïr materials de joc; i cercar i posar en valor jocs populars i tradicionals.

PROGRAMA I TRAMITACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ AL IOCUS – Escola d’Estiu de Jocs Tradicionals: Programa i Formulari inscripció

L’aualé a l’escola

L’aualé i els altres jocs mancala permeten exercitar i aprendre nombroses habilitats necessàries per la vida personal, social i professional.

És evident que els jocs de videoconsoles, les aplicacions de mòbils i tauletes digitals han reduït la pràctica dels jocs de tauler. Però un joc com l’aualé pot aconseguir motivar i interessar tot l‘alumnat, facilitant així que tota una classe treballi, molts cops sense adonar-se‘n, i no es distregui amb facilitat.

Dins d’una aula els jocs com l’aualé ens ensenyen a conviure amb els errors i a aprendre d’aquests; promouen la creativitat; ajuden a prendre decisions; ofereixen les mateixes oportunitats a tots els jugadors. Hi ha professors/es i mestres que no són partidaris dels jocs de tauler perquè impliquen competició, fins i tot, rivalitat. No obstant, si de forma educada i esportiva canalitzem aquesta tensió, aleshores podrem potenciar diferents factors educatius que compensen aquest presumpte inconvenient dels jocs de tauler.

A nivell social ens permeten educar la tolerància i respectar les diferències, ja que generen actituds de convivència, respecte, saber perdre i complir les normes establertes. A nivell intel·lectual, ens permeten treballar diferents conceptes gaudint del joc, doncs, permeten desenvolupar habilitats i capacitats referents al càlcul i a l’abstracció, porten a raonaments lògics i matemàtics sense ni pensar-ho. També ens permeten introduir i compartir dades geogràfiques culturals i d‘història. A nivell afectiu, permeten potenciar l’autoestima i l’afany de superació i el trencament de barreres comunicatives com l’edat, el gènere, les diferències culturals. Una bona observació permet al professorat detectar les diferents actituds de l‘alumnat davant del joc.

Podem plantejar la utilització pedagògica d‘un joc tipus mancala tenint en compte quin serà el moment apropiat, quina és la forma correcta i amb quina finalitat. Resoldre problemes és una activitat útil, que motiva. És objecte d’aprenentatge. Existeix un problema sempre que algun obstacle separa la realitat actual amb la desitjada. Les situacions inicials en els jocs de tipus mancala són d‘aquestes característiques. Quan per resoldre problemes manipulem materials, l’activitat esdevé entretinguda i proporciona una bona predisposició per part de l‘alumnat. Els jocs com l’aualé parteixen d‘aquesta base manipulativa.

NOTA: adaptat de l’article original L’aualé a l’escola de la Revista digital Món aualé vol.1 núm.1 (gener-març 2012), pp 15