Un record per Santa Eulàlia

Avui és Santa Eulàlia, patrona de Barcelona. Heus aquí algunes curiositats en torn de la santa:

* La seva existència històrica és molt discutida, i sembla que la biografia que n’ha arribat és en realitat una llegenda, per confusió amb Santa Eulàlia de Mèrida. Si va existir, ho va fer a finals del segle III.

* Una altra llegenda la fa originària de Sarrià.

* Va sofrir martiri amb la persecució de Dioclecià: la llista de turments a què va ser sotmesa fa feredat.

* El tretze és el supersticiós nombre de la santa: tretze anys tenia quan va sofrir els tretze turments que li ocasionaren la mort i l’ascensió als altars. En record seu, tretze són les oques que hi ha al claustre de la Catedral.

* Altres llocs de la ciutat recorden la santa: la baixada de Santa Eulàlia, la volta de Santa Eulàlia i la volta del Remei, on va sofrir algunes de les tortures.

* Trobem imatges seves a la Casa de la Ciutat [a la foto] i al Pla de la Boqueria.

* Sempre ha estat la patrona de Barcelona. La Mare de Déu de la Mercè únicament és co-patrona des del segle XVII i patrona de la diòcesi des del segle XIX. El que passa és que la segona ha tingut més bons padrins… i la celebració de la seva diada té molta més anomenada: la prova és que avui és laborable (dissabte, això sí) i la Mercè és festiu.

[dades extretes de Wickipedia]