Al volant (Expressions familiars, 9)

Adaptacions de llegendes dels senyals de trànsit que feia el meu pare mentre conduïa:

ceda el piso (ceda el paso)

* pas de cabra (pas de zebra, és a dir, de vianants)

pillaje (el peaje de les autopistes)

La darrera de les expressions, malgrat haver-li sentit dir ja a principis dels anys 70, és de rabiosa actualitat. No passa el temps per segons què.