Israel, per molts anys

Demà l’estat d’Israel compleix 60 anys. La nostra societat, com se sap, és més aviat anti-israeliana i regateja sistemàticament al poble jueu tot allò a què legítimament té dret. Caldria evitar-ho.

En el dolorós conflicte que l’enfronta amb els palestins, per exemple, es tendeix acríticament a posicionar-se amb aquests darrers o almenys a simpatitzar-hi més (vegeu, sinó, el tractament dels mitjans de comunicació). Crec sincerament que no s’haurien de fer aquests plantejaments maniqueus. No ens correspon dir que hi ha uns “bons” i uns “dolents”, perquè no és veritat: les culpes estan molts repartides.

Hauríem de fer un esforç tots plegats per conèixer millor el poble jueu, la seva cultura, la seva aportació a la humanitat, el funcionament del seu estat i de la seva societat (tinc entès que molt bo, tenint en compte la conflictivitat de la regió), i deslliurar-nos de prejudicis, d’apriorismes i de posicionaments falsament progressistes.

Per obrir les ments, recomano la lectura d’Israel, el somni i la tragèdia, de Joan B. Culla, documentada i ponderada obra, i una passejada pel Call gironí.