Guàrdies civils a Òmnium Cultural!!!

Òmnium Cultural ha aprovat avui, en assemblea, la reforma dels seus estatuts per tal d’actualitzar-los.  L’engrescador projecte de renovació de la prestigiosa entitat, encapçalat per Jordi Porta, compleix així un altre dels objectius que s’havia proposat. I no ho ha fet sense polèmiques. La Junta Directiva ha hagut de sentir crítiques sobre la falta de democràcia interna en el procés de presentació, defensa i aprovació d’esmenes, que ha estat mig vedat als socis. No els faltava raó als intervinents que demanaven que l’assemblea fos més sobirana, encara que el procés hagi estat escrupulós des del punt de vista legal.

L’entitat, que ja s’acosta al seu mig segle de vida i que tant ha contribuït a la defensa i a la potenciació de la llengua, la cultura i la nació catalanes, continua el seu procés d’aggiornamento a les realitats del segle XXI: ús de les noves tecnologies, societat del coneixement, impacte de la nova immigració, redefinició de conceptes com "personalitat nacional" o "identitat"…

Per al capítol de les anècdotes quedarà el temor d’una sòcia a què Òmnium s’ompli de guàrdies civils, atès que s’ha suprimit l’obligació dels dos avals per entrar a l’entitat. Un veterà li ha contestat que no es preocupi, que si entra un guàrdia civil, ja el "convertirem". Riallades i aplaudiments.