La batalla diària per la llengua (2)

Avui he iniciat una acció a favor de la llengua, molt senzilla. Es tracta d’escriure un correu electrònic a aquelles empreses que no usen el català en la publicitat que tiren a les bústies. Ja que ens les omplen de paperassa no sol·licitada, com a mínim que facin servir la nostra llengua.

He començat amb una propaganda d’una acadèmia privada de Tarragona que ofereix classes de repàs per l’estiu. El text és el següent:

“He rebut a la bústia una publicitat de xxx. En el text no s’empra en cap moment el català, tot i tractar-se d’una empresa situada a Tarragona. Se m’ocorren fins a quatre raons per usar la nostra llengua:

1a) És la llengua pròpia de la ciutat

2a) És una llengua minoritzada, que necessita foment i protecció

3a) El seu ús fa augmentar els clients, i la seva absència en fa perdre. Argument molt important tractant-se d’una empresa privada.

4a) Perquè així ho diu la llei, en tractar-se d’una oferta de serveis al consumidor.

Confio que en el futur usaran el català en la seva publicitat.

Atentament,”

Tot argumentat i educadament, com veieu. Ara caldrà veure el cas que en fan. Seguirem informant.